Skip to main content

Nyinstiftade priser uppmuntrar engagemang

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 15:08 CET

Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad har instiftat ett innovationspris och ett kvalitetspris som har tilldelats medarbetare inom Omsorg i Helsingborg. Förvaltningen har även delat ut hedersomnämnanden och en kvalitetsutmärkelse.

Priserna har bland annat instiftats för att uppmuntra engagemang för att förbättra och utveckla verksamheten i en positiv riktning. En jury som består av omsorgsdirektören och kvalitetschefen har bedömt tävlingsbidragen och utsett vinnarna i respektive kategori. Priserna kommer framöver att delas ut kontinuerligt varje år.

Innovationspris för ändrad paketering
Innovationspriset har delats ut till medarbetare inom Omsorg i Helsingborg som har bidragit med att utveckla organisationen.
– Vi har instiftat priset för att lyfta fram de innovationer som skapats inom organisationen så att fler kan ta del av dem. Innovationerna ska vara en lösning på ”vardagliga” problem inom verksamheterna som medför vinst främst för kunder, medarbetare eller organisationen, säger Britt-Marie Börjesson, omsorgsdirektör.

Innovationspriset år 2015 har delats ut till Monica Gustafsson som är fysioterapeut inom Omsorg i Helsingborg. Hon vann innovationspriset eftersom hon har bidragit till att ett företag som levererar rollatorer har ändrat sitt sätt att paketera dessa. Det innebär att rollatorerna numera levereras i multipack till Medelpunkten (kommunens leverantör av hjälpmedel) och att fysioterapeuterna slipper att ta hand om emballaget, vilket bland annat medför tids- och arbetsmiljöeffekter.

Monica tog emot ett diplom samt en check på 15 000 kronor

Kvalitetspris och hedersomnämnande
Kvalitetspriset har tilldelats den verksamhet som uppnått ett högt resultat i kombination med att ha gjort en positiv förflyttning mellan 2014-2015 i Socialstyrelsens brukarenkät. Kvalitetspriset år 2015 fokuserade på kundernas möjlighet till delaktighet utifrån frågorna ”personal tar hänsyn till kundernas åsikter och önskemål” och ”kundernas möjlighet att påverka vid vilka tider man vill ha hjälp”. Priset som är på 20 00 kronor får användas till valfria aktiviteter för personalgruppen i sin helhet.

– Kvalitetspriset ska vara en drivkraft för att medarbetarna långsiktigt ska arbeta med kvalitetsfrågor i det dagliga arbetet. Det är ett ”kvitto” till kunder och allmänhet om att Omsorg i Helsingborg aktivt arbetar med sina kvalitetsfrågor samt en intresseväckare för potentiellt nya medarbetare, säger Kristina Olsson, kvalitetschef vård- och omsorgsförvaltningen.

Hemvård Centrum 2 vann kvalitetspriset för hemvård och Elinebo vann i kategorin vårdboende. Bergalid vårdboende har tilldelats ett hedersomnämnande eftersom de har gjort den största positiva förflyttningen i brukarundersökningen utifrån ovanstående två frågor.

Kvalitetsutmärkelse för delaktighetsfrågor
Inom LSS-verksamheterna har en kvalitetsutmärkelse delats ut för väl genomfört arbete. Det finns inom LSS-verksamheterna olika vägledare som utöver sina ordinarie tjänster driver och utvecklar arbetet med delaktighetsfrågor. Delaktighetsgruppen har tagit emot en check på 20 000 kronor som ett premierande och erkännande av deras arbetsinsats med delaktighetsfrågor.
– Tanken är att dessa vägledare ska utarbeta bedömningskriterier för LSS-verksamhetens kvalitetspris år 2016 och kora den verksamhet som bäst uppfyller bedömningskriterierna gällande delaktighet, säger Marcus Pellinen, projektledare.

Delaktighetsgruppen driver ett långsiktigt och kvalitativt arbete som stärker kundernas förmåga att planera och styra sina egna liv.

Omsorg i Helsingborg är en del av vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad.

För mer informationBritt-Marie Börjesson, omsorgsdirektör
Telefon: 042-10 39 39, e-post: britt-marie.borjesson@helsingborg.se

Marcus Pellinen, projektledare
Telefon: 072-188 53 51, e-post: marcus.pellinen@helsingborg.se,

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.