Skip to main content

Påverka framtidens Helsingborg och resten av Sverige

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 15:15 CEST

Har du några idéer om hur det offentliga Sverige bör fungera i framtiden? Vad ska kommuner, den regionala och statliga nivån bör arbeta med, och hur? Då bör du besöka Café Birger på stadsbiblioteket i Helsingborg den 4 september klockan 18.30.


Allmänheten är välkommen

Hur bör framtidens offentliga Sverige organiseras, på riksnivå, regionalt och lokalt? Den frågan har statliga Ansvarsutredningen brottats med i snart fyra år. Tisdag den 4 september kommer Marie Pernebring, tidigare sekreterare i statliga Ansvarskommittén, till Helsingborg för att berätta om vad utredarna kommit fram till när

det gäller kommunens och regionens framtid. I samband med föredraget välkomnar kommunledningen helsingborgarna för att se om de bär på idéer eller förslag som kan tas med i kommunens svar till regeringen på Ansvarskommitténs förslag.


Frågor som berör alla

– Att låta kommuninvånarna själva lämna åsikter om hur deras lokala styre ska skötas i framtiden känns helt naturligt. Marie Pernebring ger oss ett sammandrag och sedan får vi se om det finns några kloka tankar som vi kan ta med när vi ska svara regeringen på vad vi tycker om förslaget, säger Birgitta Södertun , kommunalråd (Kd) och ordförande i delegationen för hållbar utveckling.


– Det handlar om viktiga frågor som berör alla. Vi välkomnar alla åsikter och ser fram emot en spännande kväll, säger Maria Olsson, kommunalråd (c) .


Utredningen föreslår bla. att kommunerna inte längre ska ha ansvar för tillsyn. Enligt utredningen bör staten i stället ta över ansvaret för t.ex djurtillsyn och livsmedelstillsyn samt tillsynen inom miljöområdet.

Att bara lyssna går också bra

I förslaget från Ansvarskommittén är man tydlig med att den lokala självstyrelsen ska vidmakthållas och stärkas, men hur detta ska ske är inte närmare utvecklat. Den som besöker föredraget behöver inte komma med förslag eller idéer! Det går bra att bara lyssna också.


För mer information:

På www. regeringen.se/ansvarskommitten kan du ta del av bakgrunden, hela förslaget eller sådant som rör landets kommuner.


Emma Pettersson, kommunstyrelsens förvaltning, hållbar utveckling, 070-210 61 25