Skip to main content

​Pressinbjudan: Dialog om busstrafiken på Råå den 3 juni

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2015 08:00 CEST

Helsingborgs stad vill, i samarbete med Skånetrafiken, utveckla busstrafiken på Råå med omnejd och bjuder därför in till ett öppet hus på Råås museum onsdagen den 3 juni. Rååbor och boende i kringområdet är inbjudna för att tycka till om och lämna förslag på alternativa linjedragningar och hållplatslägen, med mera. Välkomna att medverka.

Den planerade förändringen gäller utveckling av linje ett mellan Råå och Dalhem. Målsättningen är att restiden ska bli kortare och att nya attraktiva bussar ska trafikera sträckan, så kallade superbussar. Superbussar, som idag kör på gator i Malmö, är inte aktuella i Helsingborg förrän tidigast 2020. Men förberedelserna för den förändrade busstrafiken, till exempel ombyggnader av gator, kommer att börja på Råå redan under 2016.

- Det är viktigt att Rååborna och boende i kringområdet har möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på förändringen av busstrafiken. Kunskap om hur de boende reser och använder kollektivtrafiken är viktig för att vår planering ska kunna bli optimal, säger Jacob Pinotti, trafikplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Dialogen om busstrafiken på Råå och i kringområdena inleddes under april månad då boende hade möjlighet att besvara en webbenkät om sina resvanor och hållplatslägen, med mera.
349 personer besvarade enkäten och resultatet med analys kommer att presenteras under öppet hus på Råås museum. Bussdialogen sker i samarbete med intresseorganisationen Råås framtid som är engagerade i hela arbetet med förändringen av busstrafiken på Råå.

Tid: Onsdagen den 3 juni kl. 14:00-21:00

Plats: Råås museum, Museiplanen 1, Råå

Välkomna!

För mer information kontakta:
Jacob Pinotti, trafikplanerare, stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 79 25 , e-post: jacob.pinotti@helsingborg.se

Om Råås framtid
Råås framtid verkar för att främja utvecklingen av Råå vad gäller miljö, trafik. bebyggelse, turism, näringsliv, äldreomsorg, skola och ungdomsverksamhet med mera, samt är ett bollplank till kommunen i frågor som rör Råås närområde.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument