Skip to main content

Relationsbygge och coaching ska få fler elever att klara gymnasiet i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 14:11 CEST

Den 22 oktober släppte Sveriges Kommuner och Landsting sin rapport Öppna jämförelser för gymnasieskolan. Rapporten har haft ett särskilt fokus på hur väl skolor lyckas få elever att fullfölja utbildningen.

I Helsingborg har barn- och utbildningsnämnden under 2012 fått i uppdrag att utveckla åtgärder som möjliggör en mer flexibel och individuellt utformad skolgång samt att öka medvetenheten hos eleverna om vad olika val eller exempelvis avhopp kan leda till.

-       Det handlar bland annat om att identifiera och tillgodose elevers behov tidigt. Till exempel arbetar vi med förstärkt studie- och yrkesvägledning och coaching, berättar Birgitta Persson som är ansvarig för projektet Ungdomar till arbete på skol- och fritidsförvaltningen.

En annan del i arbetet handlar om relationsbygge mellan lärare och elev och mentorskapets betydelse för elevens förutsättningar att klara skolan.   Arbetet ska också ske i samverkan med Utvecklingsnämnden, eventuellt fler nämnder och Arbetsförmedlingen.

Den utveckling man kan se i SKL´s öppna jämförelser för gymnasieelever folkbokförda i Helsingborg är bland annat att:

  • Andel elever som fullföljt sin gymnasieutbildning inom fyra år har ökat med fyra procentenheter sedan senaste mätningen.
  • Det har skett en liten förbättring jämfört med föregående år när det gäller andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år.
  • Andel elever som påbörjat studier på universitet eller högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning har ökat.
  • Andel elever som går direkt från gymnasieskolan till universitet och högskola har ökat något.
  • Andel elever som etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieskola har gått ned.

-       Mycket arbete återstår för att vi ska vara nöjda med resultaten. Andelen elever som får slutbetyg från gymnasiet ska öka genom olika åtgärder som vi har påbörjat säger utbildningsdirektör Ing-Marie Rundwall.

För mer information kontakta:
Utbildningsdirektör Ing-Marie Rundwall,
042-10 54 67 ing-marie.rundwall@helsingborg.se
Projektledare Ungdomar till arbete Birgitta Persson,
042-10 22 13 birgitta.k.persson@helsingborg.se

Bifogade filer

PDF-dokument