Skip to main content

Socialjouren utsedd till Hälsofrämjande arbetsplats 2016

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 10:09 CET

Årets utmärkelse till Hälsofrämjande arbetsplats går till socialjouren på socialförvaltningen som får 100 000 kronor för att vidareutveckla sitt hälsofrämjande arbete.

För sjätte gången delar Helsingborgs stad ut utmärkelsen Hälsofrämjande arbetsplats för att lyfta fram de arbetsplatser som redan jobbar med att främja en hälsosam livsstil, delaktighet samt ett positivt och hållbart arbetsklimat.

– I år har utmärkelsen gått till socialjouren på socialförvaltningen som är ett väl sammansvetsat team som jobbar med uppdrag och akuta sociala problem under kvällar och helger, berättar arbetsmiljö- och hälsocontroller Agneta Kallstenius som håller i utmärkelsen.

Efter att både arbetsgruppen och socialjourens uppdrag utökats för några år sedan har medarbetarna aktivt arbetat med resultatet från medarbetarundersökningen och med processen att svetsa samman teamet. Genom tydliga arbetsrutiner och ett inkluderande förhållningssätt har teamet på socialjouren skapat den tillit mellan kollegor som behövs för att kunna hantera situationer som ibland kan bli svåra, obehagliga eller riskfyllda. Som arbetsplatsen själv uttrycker det:

"Det är inte en enkel resa för oss men vi känner att den är nödvändig. Vi är en liten arbetsgrupp som måste lita på varandra och därför var vi också beredda på att jobba med grupprocessen".

– Oförutsägbarhet, krav på förmåga att snabbt ta beslut som ingriper i enskilda individers liv, känslomässigt påfrestande situationer. Med en sådan arbetssituation blir arbetsgruppen extra viktig för att både hålla hög kvalitet i sitt professionella arbete och för att mäkta med som människa. Mottagarna av årets utmärkelse utgör ett gott exempel på att det är möjligt och hur det är görligt, säger Maria Winberg Nordström (L), ordförande i kommunstyrelsens HR-utskott.

Andra priset på 75 000 kronor går till gymnasieantagningen på skol- och fritidsförvaltningen och tredjepriset på 50 000 kronor går till utredning och uppföljning, team Syd 3, på socialförvaltningen. Totalt var fem arbetsplatser i Helsingborgs stad nominerade inklusive biblioteket och Stattenahemmet.

Vinnaren ska uppfylla fem hälsokriterier
En hälsofrämjande arbetsplats är en arbetsplats som uppfyller Helsingborgs stads fem hälsofrämjande kriterier:

  • Skapa delaktighet och öppenhet i ett sammanhang av tydliga mål, rutiner och roller
  • Ta eget ansvar för sin hälsa, livsstil och sätta gränser i vardagen
  • Utnyttja möjligheten till verksamhetsutveckling, kompetensutveckling, att prova nya arbetsuppgifter
  • Respektera och ta tillvara varandras olikheter
  • Ge och få löpande feedback på arbetsplatsen, där framgångar uppmärksammas

Utmärkelsen delas ut den 6 december, klockan 16:00, på Rådhuset. Press är välkommen till utdelningen.


För mer information kontakta:
Maria Winberg Nordström (L), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens HR-utskott,
telefon: 042-10 50 80, mejl maria.winberg-nordstrom@helsingborg.se

Jörgen Fransson, HR-direktör, Helsingborgs stad,
telefon: 042-10 77 51, mejl jorgen.fransson@helsingborg.se

Agneta Kallstenius, arbetsmiljö- och hälsocontroller, HR-avdelningen, stadsledningsförvaltningen,
telefon: 042-10 30 28, mejl agneta.kallstenius@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.