Skip to main content

Stärk det nordiska samarbetet i infrastrukturfrågor

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 14:48 CET

Det är viktigt för de nordiska länderna att stärka Nordens roll i EU. Bra förbindelser till kontinenten är därför ett gemensamt nordiskt intresse. Men det nordiska samarbetet inom infrastruktur är för svagt i dag. Det kan försvaga de nordiska intressena när EU planerar framtidens infrastruktur. Det konstaterades vid konferensen Nordisk infrastruktur 2010 som genomfördes i Helsingborg i dag.

- Om vi lägger ihop alla människor i Skandinavien så motsvarar det invånarantalet i Shanghai. Det är det perspektivet vi måste ha. Hur kan vi stärka vår attraktivitet i den internationella konkurrensen? Det handlar inte om att konkurrera inbördes utan om att samverka för att stärka vår roll i EU, betonar Annelie Hultén, (S) kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs kommun.

Ett första steg kan vara ett nordiskt storstadssamarbete där planering och prioritering av infrastruktur diskuteras i syfte att gemensamt kunna uppvakta regeringarna om behovet av ökade investeringar och satsningar på infrastruktur.

- Det behövs ett utökat statligt samarbete, men också att regioner och kommuner samarbetar över gränserna. IBU-projektet som har genomförts i Öresundsregionen kan fungera som modell för ett sådant initiativ där planering och utbyggnad samordnas i ett nordiskt perspektiv, säger Peter Danielsson, (M) kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

För närvarande arbetar EU-kommissionen med en översyn av de prioriterade stråken i EU, med ambition att lägga fram förslag under 2011. Det bidrar till behovet av nordisk samsyn kring vilka stråk som ska utgöra det mest centrala nätverket som binder samman EU och omvärlden i framtiden.

- Öresundsregionen och Öresundsbron ses som ett av de mest framgångsrika TEN-projekten i EU och Fehmarn Belt stöds också av EU. När Fehmarn Belt-bron mellan Danmark och Tyskland är klar 2018 så kommer kapacitetstaket på Öresundsbron att vara nått och en fast HH-förbindelse blir nödvändig. Eftersom en fast HH-förbindelse tidigast kan vara klar 2025 så måste planeringen inledas nu, säger Johannes Hecht Nielsen, (Venstre) borgmästare i Helsingörs kommun.

För ytterligare information och frågor kontakta gärna Peter Danielsson, kommunstyrelsen ordförande i Helsingborg, tel 0732-31 12 96.