Skip to main content

Stark stärker ungdomar till studier och jobb

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 09:11 CEST

I två och ett halvt år har metodutvecklingsprojektet Stark stärkt arbetslösa ungdomars självkänsla och motiverat dem att börja jobba eller studera. Det har gjort att många ungdomar har vågat komma ur sin trygghetszon, en förutsättning för att komma vidare. Stark upphör i projektform den 30 juni i år men fortsätter därefter som en ordinarie verksamhet inom utvecklingsnämndens förvaltning.

Media är välkomna på slutkonferens - träffa ungdomar från projektet.

På torsdag den 15 maj har Stark slutkonferens på Jacob Hansens hus mellan klockan 8:30 och 12:30. Media är välkomna, anmäl er till annica.kurtsson@helsingborg.se om ni kommer.

Ungdomar som har deltagit i projektet berättar om sina erfarenheter klockan 9:40. Ett bra tillfälle för intervjuer är i pausen klockan 10:00-10:20. Se mer i programmet som bifogas.

Stark står för säkerhet, trygghet, arbete, resurs och kompetens och är ett EU-finansierat metodutvecklingsprojekt. I två och ett halvt år har projektet genom olika övningar och utmaningar arbetat med arbetslösa16-29 åringars självkänsla, för att underlätta ungdomarnas väg till jobb eller utbildning. Övningarna har skett på Brandförsvaret i Helsingborg.

– Det är en framgångsfaktor att ungdomarna är på en ”riktig” arbetsplats i stället för i fiktiv miljö, säger Ann Abrahamsson, ordförande i styrgruppen för Stark.

Den stora vinsten i projektet är ungdomarnas personliga utveckling, som skett genom sporrande uppgifter och processer.

– Det har varit inspirerande att se hur ungdomar, en del med misslyckanden bakom sig, nu får en ökad tro på sig själva och kan ta sig vidare, säger Annica Kurtsson, projektledare för Stark. Därför är det roligt att våra arbetsmetoder kommer fortsätta även om projektet tar slut.

Hållbar arbetsmetod

När de arbetslösa ungdomarna får en ökad tro på sig själva ökar möjligheterna att uppnå målet för projektet – att de unga ska växa som personer och få ett jobb eller utbilda sig. Det har visat sig vara en hållbar och framgångsrik metod enligt följeforskaren, se bilaga.

I metodutvecklingsprojekt är ett viktigt mål i sig att utveckla och testa nya arbetssätt som har relevans för hur man kan arbeta vidare i framtiden.

Trettiofyra procent vidare till arbete

Den senaste kvantitativa resultatmätningen visar att nittio dagar efter ungdomarna slutade projektet hade trettiofyra procent gått vidare till arbete och tjugosex procent till studier. Målet är att tjugo procent ska komma i studier och fyrtio procent i arbete. Efter sommaren presenteras det slutgiltiga resultatet för projektet.

För mer information: Annica Kurtsson, projektledare och kontaktperson för avslutningskonferensen, telefon 10 53 83

Ann Abrahamsson, programområdesutvecklare och ordförande i styrgruppen för Stark, utvecklingsnämndens förvaltning, telefon 10 77 13

Johanna Eriksson, följeforskare, Framtidsutbildning AB, telefon 076-245 58 60

Läs mer

www.helsingborg.se/projektstark

www.facebook.com/projektstark

Bifogade filer

Följeforskningsrapport 1 och 2 Stark

Program slutkonferens 15 maj 2014

Stark är ett samarbete mellan Helsingborgs stad och Bjuvs kommun, Höganäs kommun, Landskrona stad, Arbetsförmedlingen, Nyföretagarcentrum och WSP Sverige. Projektet stöds av Europeiska socialfonden.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument