Skip to main content

Sveriges bästa förskola och skola finns i Kunskapsstaden Helsingborg

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 14:35 CEST

Ringstorps skola och förskola i Helsingborg har fått högsta poäng i Sverige i Qualis kvalitetsgranskning. Trygghet och trivsel, arbetssätt som utgår från varje barns unika förutsättningar, god kommunikation, en väl fungerande organisation och tydligt ledarskap genomsyrar hela Ringstorps verksamhet, från barnen i förskolan upp till eleverna i sexan.

I april fick Ringstorpsskolan för andra gången högsta poäng i Sverige med 110 poäng av 126 möjliga. I juni granskades förskolorna och med 105 poäng blev även Ringstorps förskola bäst i Sverige. Rektor Helena Rosenlöf och förskolechef tillika rektor Marie Andersson är stolta över sin verksamhet.

-       Vi känner att vi har en tydlig röd tråd genom vår verksamhet med bra samarbete och god insyn i varandras verksamheter. Det är roligt när man får ett tydligt kvitto på att vi gör ett bra jobb, säger Marie.

Några av de styrkor som tas upp i rapporten för förskolan är lärmiljön som inspirerar till lek, utveckling och lärande och är estetiskt tilltalande och säker. Pedagogernas gemensamma förhållningssätt och värdegrund präglar verksamheten. Delaktighet i lärprocessen för barnen på förskolan, tydlig och genomtänkt organisation, väl fungerande ledarskap på alla nivåer och för lärandet i verksamheten är andra styrkor som Qualis lyfter upp. Förskolan kommunicerar tydligt både inåt och utåt. Så här skriver Qualis om Ringstorps förskola:

”Stämningen i förskolan genomsyras av värme och lärande. Barnen lär sig att vara delaktiga och ha ansvar. Framförallt lär de sig hur man förhåller sig och är mot varandra för att må bra och kunna växa. Vi möter glada, öppna och nyfikna barn.”

Ringstorpsskolan granskades av Qualis 2007 och fick även då högst poäng i Sverige. Qualis har skärpt kraven under åren och skolan har trots detta nu tre poäng mer än förra gången. Även här lyfter Qualis upp skolans grundläggande arbete med trygghet och trivsel, lärarnas systematiska arbete med att utveckla elevernas ansvar för sitt lärande, framgångsrikt utvecklingsarbete med tydligt och synligt ledarskap samt bra kommunikation med väl utvecklade nätverk och gott samarbete med närsamhället.

-       Det känns mycket roligt att både skolan och förskolan fått så goda resultat. Det är också positivt att skolan inte bara bibehållit utan också förbättrat den höga kvaliteten under de 5 år som gått sedan vi sist blev bästa Qualisskola. Naturligtvis har även vi utvecklingsområden men med hjälp av metoderna inom Qualis är det ganska lätt att identifiera vad vi behöver arbeta vidare med, berättar Helena.

Ringstorpsskolan och Ringstorps förskola kommer på en ceremoni den 9 oktober att få ta emot diplom från Q-Steps Kvalitetssäkring för att ha blivit Läsårets Bästa Qualisförskola respektive Läsårets Bästa Qualisskola 2011/2012.

 Enligt skollagen ska alla förskolor och skolor bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som ska dokumenteras. Inom Kunskapsstaden Helsingborg används verktyget Qualis som stöd i det löpande kvalitetsarbetet. Q-Steps kvalitetssäkringssystem Qualis mäter kvaliteten på arbetet i verksamheten. Genom ledningens, medarbetarnas, barnens/elevernas och föräldrarnas perspektiv visar systemet en sammantagen bild av styrkor och förbättringsområden i verksamheten.  

För mer information kontakta:
Rektor Ringstorpsskolan, Helena Rosenlöf
042-10 57 03, helena.rosenlof@helsingborg.se

Förskolechef tillika rektor, Marie Andersson
042-10 36 66, marie.andersson6@helsingborg.se

Verksamhetscontroller skol- och fritidsförvaltningen, Viveca Olsson
042-10 44 25, viveca.olsson@helsingborg.se