Skip to main content

The Name of Us - Fotografier av Nils Bergendal

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 09:57 CET

3 mars – 19 maj 2013
Dunkers kulturhus, Helsingborg
Vernissage söndag 3 mars kl
14.00 – 16.00, i samverkan med Fotografi i Fokus
Utställningen invigs kl 14.30, varefter Nils Bergendal berättar om sin projekt.

”Människan är en art bland andra arter. Vi har förmåga att känna djup samhörighet med våra släktingar i djurriket men också betrakta dem som en resurs vi har rätt att bruka. Vi skiljer oss från djuren genom vår strategiska förmåga och vårt språk. Vi har namngivit världen. Trots att vi som art uppfattar oss som speciellt utvalda så är våra livsvillkor – i grunden - de samma som för alla andra djur.

Zoologiska museet i Lund, i decennier hotat av stängning, har i fjol demonterats och utrymts. Museet var otidsenligt, fakulteten tappat sin forna glans. Museet grundades 1735, men det var på 1800-talet samlingarna expanderade, parallellt med att den moderna zoologinutvecklades som vetenskap. Vår strävan att förstå naturen, systematisera den, hålla den i handen - kräver material. Institutionen räknar idag till 10 miljoner föremål.

Alltsedan evolutionen skilde oss åt har vi studerat djuren. Vår nyfikenhet har mötts av skygghet, en befogad instinkt. I samlingarna finns åtskilliga representanter för arter som dött ut på grund av människans framfart.

Under ett år har jag dokumenterat tömningen av institutionen. Samlingarna är nu magasinerade i ett
industriområde. Skeletten och skinnen berättar inte bara historien om de djur som en gång skuttade omkring, utan också om de människor som införskaffade dem.
Det är, kort sagt, en släktkrönika med många bottnar och med osäker utgång.”

Nils Bergendal

Utställningen ingår som en fristående del i "Nick Brandt – On This Earth, A Shadow Falls".

Nils Bergendal
Nils Bergendal är verksam som fotograf och filmare. Utbildad på International Center of Photography. Började sin yrkesbana 1990 på Sydsvenskan. I sina egna fotografiska projekt betraktar han människan på håll, mer som varelse än som individ. För närvarande producerar han en animerad dokumentär för SVT.
www.nilsbergendal.com

Pressbilder

För mer information
Lena Wilhelmsson
Utställningsproducent
Dunkers Kulturhus
T +46(0)42 10 75 75
lena.wilhelmsson@helsingborg.se
www.dunkerskulturhus.se