Skip to main content

Välavägen avstängd vid Österleden vecka 34-40

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 09:35 CEST

På måndag, 20 augusti, stängs Välavägen av mellan Österleden och strax före den nya anslutningen av Depågatan.

Som ett led i arbetet med att bygga om Österleden till stadsmotorväg ska broarna färdigställas. Den befintliga vägen vid trafikplatsen ska schaktas bort för att vi ska kunna bygga nya Österleden under broarna.

På grund av arbetet med att färdigställa trafikplatsen stängs Välavägen av mellan Österleden och den nya påfarten av Depågatan på måndagen den 20 augusti. Arbetet beräknas vara slutfört i slutet av vecka 40.

Stadsbussarnas linje 26 och 27 påverkas av arbetet, se hänvisning på plats eller information på Skånetrafikens webbplats. Cykeltrafiken påverkas inte av avstängningarna.

Begränsad framkomlighet vecka 41-45

Samtidigt som Välavägen öppnas för trafik öppnas även den nya trafikplatsen. I samband med detta färdigställer vi på- och avfart i västra delen av trafikplatsen. Under arbetet, som pågår vecka 41-45, är på- och avfarterna avstängda.

Även framkomligheten på Österleden kommer att vara begränsad, det västra körfältet är avstängt och det blir dubbelriktning på det östra körfältet.

Mer information om ombyggnaden av Österleden, samt karta över avstängningen och alternativa vägar finns på helsingborg.se/osterleden.

För mer information:

Roland Nilsson, projektledare
Tel. 042-10 58 16
E-post: roland.nilsson@helsingborg.se
Marie Holmqvist, projektchef
Tel. 042-10 59 72
E-post: marie.holmqvist@helsingborg.se

Bifogade filer

PDF-dokument