Skip to main content

Vi diskuterar framtidens vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 09:31 CEST

För att skapa insikt och förstålse för ny teknik tar nu vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad ett nytt grepp och startar ”Soffran”. Med ”Soffran” vill vi visa vilka möjligheter som finns med ny teknik genom att föra dialog med inbjudna personer som får dela med sig av tankar och erfarenheter. Varje avsnitt spelas in och sprids i olika kanaler.

”Soffran” är ett sätt i att öka förståelsen internt och externt för vården och omsorgens utmaningar och möjligheter, men även ett sätt i att få fler att bli delaktiga i debatten genom samtal mellan olika intressenter så som tjänstemän, studenter, företagare, forskare, politiker och invånare. Soffran som koncept inspireras utifrån de morgonsoffor som dagligen sänds i svenska tv-kanaler och innebär att speciellt inbjudna personer samtalar om den kommunala vården och omsorgen.

Soffran har olika teman och vi pratar om allt från framtidsutmaningar och möjligheter för att klara en god vård och omsorg till etik, kompetensutvecklingsfrågor och hur vi ska rekrytera medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare. Namnet ”Soffran” härleder till förvaltningens blogg voffra.helsingborg.se, där voffra är en förkortning på vård- och omsorgsförvaltningens framtid.

Utmaningar och möjligheter
Vård- och omsorg står inför stora framtida utmaningar. Antalet äldre blir fler och därmed behöver fler vård och omsorg samt att antalet personer som får beslut enligt LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) ökar. Samtidigt har konkurrensen om arbetskraft ökat och vi ser redan idag ett antal bristyrken med stora rekryteringsbehov för framtiden. Dessa utmaningar innebär att vi inom ett par generationer kommer att ha en vård och omsorg som tar sig ett annorlunda uttryck än den som vi idag är vana vid. Samhällsanalytiker, forskare med flera ser en ökad användning av teknik inom vård- och omsorgsområdet som ett narturligt inslag. Det är viktigt att komma ihåg att den nya tekniken inte ersätter människan, utan är nödvändig för att klara och anpassa oss efter framtidens utmaningar.

Soffran – nyckeln till ett bra resultat
Vård- och omsorg är något som de flesta kommer i kontakt med någon gång i livet. Antingen som kollega, kund eller anhörig. Eftersom den kommunalt finansierade vården och omsorgen berör så många i vårt samhälle samtidigt som den står inför många stora förändringar blir kommunikationen en viktig metod i detta förändringsarbete. Här fyller Soffran en viktig funktion för att föra dialog och skapa engagemang eftersom det är nyckeln till ett bra resultat.

Trygghet, omtanke och tillit kommer även fortsättningsvis att vara grunden i vårt arbete, men metoderna för hur arbetet utförs kommer att förändras. Vi har alla samma mål – en god omsorg och vård till helsingborgarna!

Första sändningen av Soffran (kortversion): https://www.youtube.com/watch?v=5x55pkHvmKg
Se hela sändningen: https://youtu.be/cOU7Gih2-6Q

Inbjudan till nästa Soffran
Vi välkomnar journalister till nästa tillfälle av Soffran då temat kommer att vara ”När vården flyttar hem”. Journalister har möjlighet att ställa frågor och diskutera framtidens vård och omsorg innan eller efter TV-inspelningen.
Datum: 1 juni
Tid: 13:00
Plats: Tågaborgs träffpunkt, Tågagatan 32 i Helsingborg.

Soffran gör uppehåll över sommaren och återkommer i augusti/september.

Mer information
Kristina Olsson, Kvalitetschef, kristina.olsson@helsingborg.se, telefon: 0768 68 18 43
Marcus Pellinen, Projektledare, marcus.pellinen@helsingborg.se, telefon: 0721 88 53 51
Cecilia Krondell Röstin, kommunikationschef, cecilia.krondellrostin@helsingborg.se, telefon: 042-10 36 89

 

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.