Skip to main content

Vi ser dina ord, men saknar din handling

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 08:41 CEST

Banverket konstaterar med många kloka argument att ökade satsningar på järnväg är viktiga framöver. Verket generaldirektör Per-Olof Granblom har dessutom undertecknat en överenskommelse med Helsingborgs stad om sträckan Helsingborg-Maria. Trots detta saknas sträckan i Banverkets rapport till regeringen.

- Beslutet att bygga ut Västkustbanan togs av riksdagen 1992/93. Det är därför nedslående att se att Banverket inte orkar fullfölja beslutet i sitt inlämnade inriktningsunderlag. En utbyggd Västkustbana gynnar tillväxten inte bara längst banans sträckning utan även i hela Sverige, säger regionstyrelsens ordförande i Skåne Jerker Swanstein.

- E6:an är hårt belastad, avlastning krävs både för miljöns och framkomlighetens skull. En fullt utbyggd dubbelspårig järnväg på Västkustbanan skulle ha samma kapacitet som 18 körfält på väg, säger Peter Danielsson som är kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Bifogat: Öppet brev till Banverkets generaldirektör Per-Olof Granblom

För mer information kontakta:

Jerker Swanstein, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne, 0708-555554

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, 042-105087

Bifogade filer

Word-dokument