Skip to main content

Yrkeshögskolan i Helsingborg får starta pilotutbildning med utökat stöd

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 15:58 CEST

Yrkeshögskolan i Helsingborg har fått en av fem utbildningar i landet som ska ingå i ett pilotprojekt för hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det beslutade myndigheten för yrkeshögskolan idag.

Beslutet innebär att en ny utbildning till elprojekteringsingenjör kan starta hösten 2012. Utbildningen är tvåårig och kan ta emot 25 elever, med start 2012 respektive 2013.

Det nya är att utbildningen även kommer att stå öppen för elever med funktionsnedsättning, bland annat med hjälp av en specialpedagog. Andra exempel på stödinsatser är anpassad digital lärplattform, anteckningsstöd och studentmentorer.
Den som inte har godkända gymnasieprov kan ansöka till utbildningen via inträdesprov.

Myndigheten för yrkeshögskolan har fått ett uppdrag att genomföra ett pilotprojekt för att kunna göra yrkeshögskoleutbildningar tillängliga för personer med funktionsnedsättning. Det kom in 34 stycken intresseanmälningar till pilotprojektet. Av dessa valdes 15 utbildningar ut där respektive utbildningsanordnare fick göra en fullständig ansökan. Bland dessa kom Yrkeshögskolan i Helsingborg och utbildningen till elprojekteringsingenjör med.

Bakom ansökan står en ledningsgrupp för utbildningen med representanter för ett flertal elföretag och YH Helsingborg.

– Vi är jätteglada över att ha kommit med i pilotprojektet. Förutsättningarna för arbete inom elbranschen är mycket goda framöver. Det är tack vare alla företag som varit med och utformat utbildningen som vi kan erbjuda den, säger rektor Lena Stenbäck.

För mer information: Kontakta rektor Lena Stenbäck, yrkeshögskolan i Helsingborg, telefon 042-10 69 23, 0732-31 57 49 eller Mikael Stridh, ordförande i ledningsgruppen för utbildningen till elprojekteringsingenjör, 042-19 46 06.

Bifogade filer

PDF-dokument