Skip to main content

Orsaken till oljeläcka utredd

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 11:26 CEST

En blockerad mätutrustning i anslutning till den ledning som leder ut spillvatten från Helsingborgs Hamns oljemottagningsanläggning till kommunens VA-nät är sannolikt orsaken till att oljehaltigt vatten hamnade i Öresundsverket, den 20 augusti.
Det visar en utredning som Helsingborgs Hamn har gjort med anledning av olyckan.
För att undvika att olja läcker ut igen, kommer hamnen att komplettera spillvattenledningen med en oljeavkännare med larm som stänger av pumpen om vattnet innehåller olja.

– Vi säkerställer nu att en liknande incident inte inträffar igen.
Om oljeavkännaren indikerar att olja följer med utpumpat vatten stängs anläggningen ner och beredskapspersonal larmas, säger Mats Rosander, trafikchef vid Helsingborgs Hamn.

I väntan på att ytterligare en oljeavkännare med larm är installerad sker endast kontrollerad pumpning av sanitärt vatten, via pumpbrunnen, till kommunens VA-nät.

Utredningen av olyckan visar att arbetet med att sanera utsläppet inleddes omedelbart efter upptäckten av olja i Öresundsverket. Helsingborgs Hamn beställde det antal sugbilar som reningsverket behövde, för att Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) skulle kunna suga bort det oljeblandade vattnet i reningsverket intagningsficka.

Samtidigt som saneringsarbetet inleddes, startade också arbetet med att lokalisera läckan.

– Ett väl fungerande samarbete mellan Helsingborgs Hamn och NSVA gjorde att inget förorenat vatten släpptes ut i Öresund.
Vi gjorde dessutom allt i vår makt för att snabbt informera allmänheten kontinuerligt om olyckan, säger Mats Rosander.

Skälet till att avfallsolja överhuvudtaget finns i Helsingborgs Hamn är att hamnen enligt svensk lag är skyldig att ta emot sludge (oljehaltigt maskinrumsavfall) från fartyg utan extra kostnad.
Orsaken är att fartygen skall tömmas på sludge så att Östersjön inte skall belastas med oljespill.

Oljemottagningsanläggningen består av lagringscisterner och en bassäng där vatten och olja separeras.
Den avskiljda oljan transporteras till en auktoriserad återvinningsanläggning och det avskiljda vattnet pumpas ut i oljeterminalens spillvattenledning som transporterar vattnet till reningsverket.
För att förhindra att olja kommer ut i spillvattenledningen bevakas den av en utrustning som ständigt mäter och loggar halten olja i det utgående vattnet.

– Den befintliga mätrustningen har fått daglig tillsyn och monterats ned och tvättats ur varje vecka.
Utrustningen hade fått veckotillsyn två dagar innan olyckan skedde. Inga tecken på igensättning noterades och den visade inga tecken på felaktig mätning efter tillsynen.
Därför var olyckan helt omöjlig att förutse, säger Mats Rosander.


För mer information:
Mats Rosander, trafikchef, 042-10 77 90
Christer Nilsson, miljösamordnare, 042-10 62 39
Andréas Eriksson, informations- och marknadschef, 042-10 62 33 eller 0705-20 62 33.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy