Skip to main content

Detaljplanen för Grönkulla västra på Drottninghög är klar

Nyhet   •   Aug 17, 2017 14:00 CEST

Bilden visar en idéskiss över hur området kan komma se ut i framtiden. Vy från Regementsvägen.

Nu är den nya detaljplanen för Grönkulla västra klar. Detaljplanen började gälla från mitten på juli och beslutet fattades av kommunfullmäktige. Den nya detaljplanen är utformad för att skapa bostäder med bättre boendemiljö både när det gäller hur kvarteren utformas och i utbudet av olika bostäder.

Den nya detaljplanen innebär ytterligare ett steg inom projekt DrottningH och utvecklingen av Drottninghög. Detaljplanen omfattar västra delen av Grönkulla, området längs Regementsvägen och mötet med Vasatorpsvägen. Projekten inom detaljplanen har som mål att skapa ett attraktivare, tryggare och ett mer långsiktigt hållbart Drottninghög med ett mer varierat bostadsutbud.

Totalt innehåller detaljplanen byggrätter för ca 200 nya bostäder, 8 000 BTA (bruttoarea) kontor och ett p-hus på ca 200 platser. Kontorsbyggnaden som blir 11 våningar kommer att uppföras i samverkan med Stenströms.

För att genomföra den nya detaljplanen, med bland annat ökad variation av bostadstyper, behöver Helsingborgshem skapa utrymme för att bygga nya hus. Det innebär att Grönkullagatan 1, 3 och 7 kommer att rivas. Rivningen sker tidigast under 2018.

De boende, 63 hushåll, har fått information i olika omgångar, bland annat genom olika brev och möten. Vi har informerat om att vi kommer att erbjuda en annan lägenhet som så långt det är möjligt motsvarar den man har idag, i första hand inom stadsdelen. Ingen kommer att bli utan bostad. Det finns också utrymme att komma med egna önskemål om sitt nya boende, till exempel om man behöver en mindre lägenhet.

Vi vet också att många upplever det jobbigt att flytta och för att göra det lite lättare har vi tagit fram två olika erbjudanden; antingen en hyresfri månad i den nya lägenheten eller betald flytt.

Det senaste brevet med information om att detaljplanen är klar och att vi kommer att ta kontakt för att boka personliga möten, skickade vi ut för några dagar sedan.

För frågor kontakta:
Karl Martell, Projektledare
Tel. 072-552 00 51

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy