Skip to main content

Fastighet i Laröd får erbjudande om ombildning till bostadsrätt

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2013 16:01 CEST

Helsingborgshems styrelse har beslutat att erbjuda hyresgästerna i en fastighet i Laröd möjligheten att ombilda till bostadsrätter. Erbjudandet är en del i företagets strategi om att frigöra kapital för att fortsätta storsatsningen på ny- och ombyggnation.

Helsingborgshem är en betydande fastighetsägare i Laröd och förvaltar i dagsläget drygt 400 hyreslägenheter. Efter ett styrelsebeslut står det nu klart att de boende i en fastighet (Stiglädret 2, totalt 23 lägenheter) i Laröd erbjuds att ombilda till bostadsrätter.

- Att ge hyresgästerna möjligheten att ombilda till bostadsrätt är ett sätt för oss att möta behovet av kapital framöver. Samtidigt ser vi positivt på att vi utifrån stadsdelens förutsättningar kan erbjuda en variation av såväl upplåtelseformer som boendealternativ i våra stadsdelar. Nu är det upp till hyresgästerna att visa om intresse finns, kommenterar Kristian Anderson, ordförande i
Helsingborghems styrelse.

För en tid sedan genomförde Helsingborgshem en försäljning av totalt 865 lägenheter till bostads-företaget Rikshem. Redan då öppnade man för att fler försäljningar kan tillkomma. Det senaste beslutet innebär en möjlighet för att totalt en tredjedel av lägenheterna i Laröd ombildas till bostadsrätter. Andelen motsvarar ungefär den mängd nyproducerade lägenheter som företaget har tillfört området under de senaste åren.

- Vi har tillsammans med Navet AB gjort en analys av fastigheter som utifrån ekonomiska- och fastighetstekniska faktorer lämpar sig för ombildning. Samtidigt är det av stor vikt att hyresrätten som boendeform även fortsättningsvis finns representerad i området. Därför väljer vi att endast erbjuda den här möjligheten i ett urval av fastigheter, fortsätter Kristian Anderson.

För att de intresserade ska tillförsäkras en professionell process ska ombildningsprocessen genomföras steg för steg. Tidplanen för ombildningen är på ungefär ett halvår och innan dess ska en
intresseanmälan ha kommit in för att processen ska fortgå.

Helsingborgshem är ett bostadsföretag med drygt 12 300 hyreslägenheter i över 30 bostadsområden. Vi ägs av Helsingborgs stad och var femte helsingborgare har sitt hem hos oss. Vår verksamhet är viktig för att staden ska växa och vara attraktiv för en mångfald av människor. Därför strävar vi efter att utveckla boenden, stadsdelar och service som matchar olika livsstilar och behov.

Vi är ca 150 anställda som alla tar avstamp i en gemensam värdegrund. Genom ett öppet och aktivt förhållningssätt vill vi möta våra kunders drömmar om livet hemma. Både idag och imorgon.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy