Skip to main content

Hemfrid har nyanställt 170 personer på tre månader!

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2007 15:21 CEST

Hemfrid, det idag marknadsledande företaget inom hushållsnära tjänster, har på bara tre månader nyanställt drygt 170 personer. Omräknat i helårsarbetstid blir det ca 100 nya anställda. Totalt har Hemfrid ca 500 anställda.

Det här går helt på tvärs med den Sifoundersökning som refereras i media idag och som tycks visa ett klent intresse bland allmänheten att köpa hushållsnära tjänster.

"Vi upplever i själva verket en mycket stark tillväxt", säger Monica Lindstedt, grundare och arbetande styrelseordförande på Hemfrid. "Vi har massor av offerter ute, och intresset för att köpa hushållsnära tjänster helt vitt med den nya skatterabatten har vi bara sett början på."

Marknaden för hushållsnära tjänster kommer att utvecklas i snabb takt. Det som möjligen kan upplevas som ett hinder är skattereduktionens konstruktion är oprövad och kan upplevas som krånglig. Här har dock statsmakten aviserat förenklingar och förbättringar.

"Det riktigt stora genombrottet får vi nog se efter årsskiftet då möjligheten att göra skatteavdrag för hushållsnära tjänster som löneförmån träder i kraft", säger Monica Lindstedt.

Hemfrid som omsatte dryga 60 MSEK 2006 gör bedömningen att företaget kommer kunna fördubbla sin omsättning på 12-18 månaders sikt.

Hemfrid startades 1996 av Monica Lindstedt och har i dag 500 anställda som representerar 40 nationaliteter. Företaget huvudägare är grundaren Monica Lindstedt, ledningen och styrelsen.

Hemfrid har kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala och Västerås.

För ytterligare information:

Monica Lindstedt, mobil 0704-25 15 50

www.hemfrid.se

Hemfrid är Sveriges största leverantör av hem- och familjeservice till hushåll. Hemfrid grundades 1996 av Monica Lindstedt tillika styrelseordförande i Hemfrid i Sverige AB. Åsa Andersson Antelli är vd för företaget sedan 2002.

Hemfrids tjänster omfattar allt från städning och strykning till barnpassning och står för trygghet, kvalitet och service. Våra kunder är privatpersoner som antingen köper tjänsterna direkt av Hemfrid eller nyttjar dem som löneförmån via sin arbetsgivare.

Hemfrids drygt 700 medarbetare, från 40 nationer, underlättar vardagen för mer än 5 000 hushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm, men företaget har också kontor i Göteborg, Malmö, Uppsala, och Västerås. Företaget omsätter drygt 120 miljoner kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera