Skip to main content

Från Damaskus till Nora

Nyhet   •   Okt 20, 2016 08:44 CEST

Yrkesbedömning gav Munaf arbete på tre veckor

Munaf kom till Sverige i februari 2015 från krigsdrabbade Syrien. Som många andra blev det en lång tid på asylboende i väntan på migrationsverkets beslut. Han var tidigare kock på Sheraton i Damaskus och en dröm om att åter få stå i kök och ihop med kollegor leverera upplevelser till gäster höll honom fokuserad och positiv under en tid av ovisshet.

Kockerfarenheterna blir en väg in i svenska samhället

I april 2016 skrevs Munaf in på Arbetsförmedlingen i Nora och kunde påbörja sin etableringsplan. Charlotte Hofseth, handläggare på arbetsförmedlingen i Nora, konstaterar att ingen hon känner till har gått så snabbt från inskrivning på Meritportfölj till jobb. ”Det är rekord för mig på hur snabbt någon, efter inskrivning i etableringen, fått praktik som kort därefter lett till osubventionerat arbete”, säger Charlotte.

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag syftar till att den som är ny i Sverige så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, komma närmare arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning. Under två års tid kan den nyanlände ta del av olika insatser, som utbildning eller praktik. Inför det växande behov som väntas inom hotel och restaurang, där kock idag är ett bristyrke är det viktigt att ta till vara på den kompetens som redan finns bland nyanlända flyktingar så att de snabbt kommer in på arbetsmarknaden. Munaf är ett bra exempel på hur kompetens kan fångas upp och omsättas. Han själv får möjlighet att parallellt med SFI jobba på svenska inom ett yrke som han kan och älskar.

I april 2016 hade Munaf slutligen fått personnummer och uppehållstillstånd och fick då möjligheten att delta i en Arbetsförmedlingstjänst som kallas ”Meritportfölj”. Målet med tjänsten var att hjälpa Munaf att samla sina erfarenheter och hjälpa honom ut i arbete.

Med yrkeskunskap, utan svenska språket

På Hermods, som utför tjänsten på uppdrag av Arbetsförmedlingen, fick Munaf göra en kartläggning över sina tidigare erfarenheter och kompetenser och det kom då fram att han har lång erfarenhet av att jobba inom restaurangbranschen, däribland fem års erfarenhet som kock på Hotell Sheraton i Damaskus. Så valet av yrkesinriktning var glasklart för Munaf och han visst även att han ville lära sig laga svensk mat i ett storkök där han samtidigt kunde lära sig svenska.

Utmaningen i detta var svår, hur skulle han få en arbetsgivare att acceptera en person som inte pratar svenska? Munaf fick hjälp av sin samordnare på Hermods, Perry Liljesvahn, som snabbt lyckades få napp av Nora kommuns storkök. Munaf fick därmed chansen att påbörja en så kallad yrkesbedömning som kock i storkök. En yrkesbedömning är en validering av personens kompetens. Det betyder att en person som har arbetat eller studerat i ett annat land kan få reda på hur sin kompetens och yrkeserfarenheter står sig i förhållande till kraven som finns för ett liknande yrke eller utbildning i Sverige.

Till en början tyckte Munaf det var svårt med kommunikationen eftersom han inte pratar svenska. Trots det erbjöds Munaf ett sommarvikariat efter bara en och en halv vecka in i yrkesbedömningen då Nora kommun var väldigt nöjda med hans insatser och arbete. Vikariatet övergick sedan i ett instegsjobb på halvtid vilket gör att Munaf på halvtid kan läsa på SFI. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.