Skip to main content

Hermods utför rehabiliteringstjänster på 11 orter

Nyhet   •   Nov 01, 2010 12:33 CET

Verksamheten innehåller olika föreberedande insatser av rehabiliterande, utredande och vägledande karaktär.  Hermods kommer att komplettera de insatser som Arbetsförmedlingen ger inom Arbetslivsintroduktion och insatser för arbetssökande med funktionshinder.

Deltagarna i insatsen har varierande bakgrund och förutsättningar men kommer generellt att genom Hermods försorg ges förnyad orientering om arbetslivets villkor och krav, få ökade kontakter och nätverk mot arbetslivet samt ges hjälp i att få struktur i sin vardag och komma in i sociala sammanhang. Insatserna syftar till att främja deltagarnas aktivitet och delaktighet i arbetsfrågan, bryta invanda mönster och föreställningar samt utveckla den egna arbetsförmågan.

Avtalen gäller i ett år, med möjlighet till ytterligare två års förlängning. Orter där Hermods tilldelats uppdrag är Solna, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Karlshamn, Lund, Mölndal, Uppsala, Västerås, Örebro, Gävle.
 
För ytterligare information kontakta:
Claudiu Deak, marknadschef
Telefon: 08-410 251 10
E-post: info@hermods.se

Hermods AB är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag, grundat 1898. Hermods är en av Sveriges största aktörer inom yrkeshögskola, gymnasie-, arbetsmarknads-, och vuxenutbildning. Hermods har fler än 20 000 studerande runt om i världen. Företagets huvudägare är Inter IKEA Investments.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera