Skip to main content

Varför stampar resultaten trots regeringens utbildningssatsningar?

Nyhet   •   Nov 30, 2017 07:15 CET

Hermods Utbildningsdirektör Charlotte Vällfors talar under seminariet

Jobblabbet anordnade i veckan ett seminarium i Stockholm där det diskuterades om regeringens satsningar på kompetensutveckling verkligen ska leda till att fler kommer ut i arbete. Anna Ekström, minister på utbildningsdepartementet deltog bland annat och talade om satsningarna.

-Vi i regeringen har satsat 12 miljarder på Kunskapslyftet som ger människor chans att utbilda sig för att kunna få ett jobb, omskola sig till ett nytt yrke, få behörighet till högre utbildning, vidareutbilda sig för bättre karriärmöjligheter. Vi ser mycket positiv utveckling i framförallt yrkesprogrammen som leder till jobb, säger Anna Ekström.

Under seminariet deltog Hermods, Svensk Näringsliv, Fores och TCO-förbundens tankesmedja Futurion. Seminariet syfte var att diskutera hur vi får människor i sysselsättning och vilka utbildningar samt rekryteringsfomer som är värt att satsa mer på.

Svenskt Näringsliv talade om att de uteblivna resultatet beror mycket på Arbetsförmedlingen:

- Det finns kritik mot Arbetsförmedlingen som måste bli mer transparanta med att mäta resultat och redovisa statistik. Vi ser att exempelvis Yrkeshögskolorna får 9 av 10 jobb som läser där jämfört med att 30 % endast får arbete efter att ha gått en arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen. De måste se över vilka utbildningar som ger bäst resultat, säger Edward Hamilton, Svenskt Näringsliv.

Hermods Utbildningsdirektör Charlotte Vällfors kommenterade:

- Vi måste värna om vuxenutbildningen i Sverige och vi ser att 1/3 av gymnasieelever idag inte tar sin examen direkt utan måste komplettera senare i livet. Tanken med vuxenutbildning är att alla ska ha rätt till utbildning oavsett individ och livssituation. Det är också en jättepositiv utveckling på Yrkesvux utbildningarna som generar i arbete, säger Charlotte Vällfors. 

Här kan ni se videor från seminariet:

Edward Hamilton: https://www.facebook.com/jobblabbet/videos/497119080673302/

Charlotte Vällfors: https://www.facebook.com/jobblabbet/videos/497137994004744/

Ann-Therése Enarsson: https://www.facebook.com/jobblabbet/videos/497146080670602/

Susanne Ackum: https://www.facebook.com/jobblabbet/videos/497152807336596/

Panelsamtal https://www.facebook.com/jobblabbet/videos/497228887328988/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera