Skip to main content

Hermods EU-samarbete, integration av unga och utlandsfödda till yrkesutbildning inom byggbranschen

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 14:16 CEST

VETinCon - integration av unga och utlandsfödda till yrkesutbildning inom byggbranschen. Sedan september 2015 deltar Hermods i ett tre år långt europeiskt projekt, som syftar till att öka möjligheterna för personer med tidigare problem i sin skolgång att integreras i yrkesutbildningen inom byggsektorn. Utgångssituationen är att byggföretagen i alla partnerländer berörs då behovet av kvalificerad arbetskraft inte längre täcks av de som studerar inom de gymnasiala byggprogrammen.


Projektets partners är från Tyskland, Holland, Slovakien, Tjeckien, Sverige och Italien. Det ger en översikt av hur utbildningarna fungerar i respektive land samt goda exempel för hur rekrytering till utbildningar sker i respektive land. De olika ländernas ”best practice” för hur man attraherar till branschen samt integrerar nya målgrupper i byggutbildning kommer att spridas till de olika länderna genom projektet. Projektet finansieras som ett strategiskt partnerskap om inrättande av Erasmus + Europeiska unionen.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication (communication) reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made for the information contained therein.


Projektpartners är:

  • Nadace ABF och SPS (CZ)
  • Ostrov Pohody (SK)
  • Bouwmensen Limburg (NL)
  • Centro Edile A. Palladio (I)
  • BFW Bau Sachen (DE)
  • Hermods AB (SE)

På bilden ser ni representanter från de olika medlemsländerna.

Hermods AB grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra yrkeshögskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildningar och SFI hjälper varje år 60 000 studerande och deltagare med utbildning, coachning och jobbmatchning. Vår vision är att vara ledande inom sysselsättning, integration och utbildning. Hermods ingår i AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag, som vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy