Skip to main content

Två av tre vill ha dubbdäck på hyrbilen

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2012 13:43 CET

Två av tre hyrbilskunder föredrar dubbade framför dubbfria vinterdäck. Det visar en undersökning genomförd av Hertz Biluthyrning. De regionala skillnaderna är stora – i Götaland föredrar 37 procent dubbdäck, medan motsvarande siffra för Norrland är 94 procent. Endast vart tionde tillfrågat företag har en resepolicy för dubb- respektive dubbfria vinterdäck.

I november genomförde Hertz Biluthyrning en undersökning bland sina hyrbilskunder om inställningen till dubbade respektive dubbfria vinterdäck. Av de tillfrågade svarade 66 procent att de helst kör med dubbade vinterdäck, medan 25 procent hellre kör dubbfritt. En liknande undersökning genomfördes under hösten 2010 – motsvarande siffror var då 69 procent för dubbat och 20 procent för odubbat. Majoriteten föredrar alltså fortfarande dubbade vinterdäck, men andelen har minskat något till förmån för dubbfritt.

Det är inga större skillnader mellan olika åldersgrupper, men dubbdäck föredras något mer av personer mellan 41 och 50 år (69 procent) och något mindre av personer mellan 18 och 30 år (63 procent). Odubbade däck föredras i något större utsträckning av personer mellan 61 och 70 år (29 procent). Män föredrar dubbfria däck i något högre grad än kvinnor (26 procent jämfört med 16
procent). Precis som i undersökningen från 2010 är de regionala skillnaderna stora. I Götaland kör 37 procent helst dubbfritt medan 50 procent föredrar dubbdäck. Av dem som kör bil i Norrland vill hela 94 procent att däcken ska vara dubbade och endast 3 procent kör helst på odubbade vinterdäck. Störst andel personer som föredrar dubbfria däck återfinns i gruppen av respondenter som huvudsakligen kör hyrbil utomlands (39 procent).

Respondenterna fick även möjlighet att fritt kommentera sin inställning till dubbfria- respektive dubbade vinterdäck. De vanligaste kommentarerna kring dubbade däck är att det känns tryggare på såväl isiga som snöiga vägar. När det gäller odubbat nämns den lägre ljudnivån och att man som förare blir bättre på att anpassa körningen efter väglaget.

Endast en av tio uppger att det företag de arbetar för har en resepolicy avseende dubb- respektive dubbfria vinterdäck och bara 36 procent uppger att dubbdäcksfrågan diskuteras inom företaget. Detta är en minskning från 2010 års undersökning då 44 procent uppgav att dubbdäcksfrågan diskuterades.

– Vi upplever att dubbdäcksdebatten har avstannat något jämfört med när vi gjorde undersökningen första gången för två år sedan. Nu, liksom då, lyssnar vi på våra kunders önskemål och majoriteten föredrar dubbdäck för att det känns tryggare på vinterväglag. Säkerhetsaspekten är givetvis en viktig del när vi gör våra inköp av däck, säger Anders Tärnell, marknadschef på Hertz.

Hertz har tidigare haft som målsättning att år 2015 hålla den dubbdäcksfrekvens som Trafikverket har rekommenderat för att hålla vägbanorna uppruggade vid vinterväglag. Det innebär en fördelning på 80 procent friktionsdäck och 20 procent dubbdäck i vagnparken. Efter undersökningen som genomfördes 2010, där majoriteten av respondenterna föredrog dubbade däck, beslutade Hertz att tillsvidare behålla den befintliga andelen på hälften dubbdäck och hälften friktionsdäck i bilflottan.

Undersökningen genomfördes av Hertz Biluthyrning och skickades via mejl till de personer som hyrde bil hos Hertz under september och oktober 2012 och som i Hertz uthyrningssystem hade en godkänd e-postadress samt uppgett en bostadsadress i Sverige. Totalt svarade 2 734 personer, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 30 procent. Av de svarande var 83 procent män och 17 procent kvinnor.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Tärnell, marknadschef, Hertz, telefon: 08-657 30 02, 0708-52 99 24,  e-post: anders.tarnell@hertz.se

Hertz är världens ledande biluthyrningsföretag med över 8 000 uthyrningskontor i 154 länder runt om i världen. I över 90 år har Hertz levererat hyrbilslösningar av högsta kvalitet till såväl företagskunder som privatresenärer. Hertz Sverige är ett företag inom Volvo Personvagnarsfären och är miljöcertifierat enligt ISO 14001. För mer information, besök gärna www.hertz.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.