Ledande aktörer inom entreprenörskap möts i Västsverige

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2018 11:33 CEST

Under 22–24 augusti sammanstrålar ledande forskare, entreprenörer och beslutsfattare från världens alla hörn på Högskolan i Halmstad för att diskutera internationellt entreprenörskap under den 22:a upplagan av McGill International Entrepreneurship Conference. Sedan starten 1996 har McGill-konferenserna haft en avgörande betydelse för utvecklingen av forskning inom området entreprenörskap.

Hälsoteknikcentrum Halland får ytterligare finansiering för fortsatt utveckling av framtidens hälso- och sjukvård

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 11:12 CEST

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) samlar kunskap och kompetens från Högskolan i Halmstad, Region Halland, näringslivet och alla halländska kommuner. Syftet är att vara en motor och samverkansarena som möjliggör nya hälsoinnovationer. Nyligen stärktes HCH med ytterligare EU-finansiering vilket är ett tydligt resultat av den unika utvecklingen av framtidens vård och hälsa som pågår i Halland.

Sommarens nyhetstips från Högskolan i Halmstad

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 15:20 CEST

Sommartid innebär färre pressmeddelanden och nyheter från Högskolan i Halmstad, men det betyder inte att verksamheten ligger nere. Här kommer en lista med nyhetstips, evenemang och kurser (med reservation för eventuella ändringar). En lista att hålla koll på, såväl regniga som soliga dagar.

Intelligenta kartor hjälper robotar att hitta i ditt hem

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 13:20 CEST

Robotar kan hjälpa oss med många uppgifter, tex i hemmet eller för att flytta gods i ett lager. Eftersom robotar saknar mänskliga sinnen är de beroende av information från bland annat sensorer för att kunna navigera. Ny forskning från Högskolan i Halmstad visar hur robotar ska förstå och bli mer medvetna om sin omgivning så att de effektivt kan anpassa sina rörelser i utmanande arbetsutrymmen.

​CSR i ett globalt sammanhang

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 13:34 CEST

Företagens sociala ansvar – ofta benämnt CSR – har varit ett aktuellt samtalsämne de senaste åren. Fokus har dock legat på Nordamerika och Europa, åtminstone inom forskarvärlden. Men när företag med ursprung i höginkomstländer går in i marknaderna i afrikanska låginkomstländer, förändras förhållningssättet till det praktiska CSR-arbetet. Sammanhang och omständigheter påverkar hur företagens ansvar tolkas.

CSR, företagens sociala ansvar eller Corporate Social Responsibility handlar om att företag ska ta samhälleligt ansvar, ur såväl ekonomiskt och miljömässigt som socialt perspektiv. Mycket forskningsbaserad kunskap har tagits fram om CSR när det gäller höginkomstländer. Trots att det skiljer sig åt mellan länder hur CSR faktiskt utövas, är relativt sett lite känt om CSR när det gäller låg- och medelinkomstländer.

– Sociala och miljömässiga frågor, som är stora samhällsbekymmer i låginkomstländer, är tyngdpunkten i min forskning, säger Gideon Jojo Amos, doktorand vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap vid Högskolan i Halmstad, vars avhandling handlar om CSR.

”Varför” och ”hur” påverkas CSR

Företag med ursprung i höginkomstländer har investeringar inom utvinningsindustrier i afrikanska länder, bland annat Sydafrika, Nigera och Ghana. Fokus i studien är gruvindustrin i Ghana. Gideon Jojo Amos har studerat påverkan på multinationella företags CSR-relaterade beteende när de börjar verka internationellt och går in i marknader i låginkomstländer. I avhandlingen undersöker Gideon Jojo Amos frågan ”varför” och ”hur” olikheter i institutionell omgivning – vilket inkluderar institutioner (det vill säga formella regler och förordningar) sammanhangsfaktorer, som informella regler och för-givet-tagna kulturella ramverk och sociala normer – påverkar användningen av CSR.

Oavsett om man accepterar eller avvisar premisserna som CSR grundar sig i, är den fundamentala frågan att företag – utöver att göra vinst – har skyldigheter gentemot samhället att bidra till att lösa sociala problem och miljöproblem, påpekar Gideon Jojo Amos. Ett påstående som är särskilt relevant och kritiskt i relation till låginkomstländer.

– Om du läser litteratur om CSR framgår att mycket har gjorts för att förstå hur CSR funkar i praktiken i exempelvis Europa och Nordamerika. Forskare måste därför göra en extra ansträngning för att undersöka vad som händer i låg- och medelinkomstländer. Det är exempelvis intressant att undersöka de utmaningar och möjligheter som ofta uppstår när företag i höginkomstländer går in i låginkomstländer.

Regler, normer, kultur

Drivkrafterna bakom förväntningarna gällande CSR är väldigt beroende av kontexten i olika lokala värdsamhällen, det vill säga de lokalsamhällen som gruvbrytningen pågår i, påpekar Gideon Jojo Amos. Förordningar, normer och kulturella-kognitiva faktorer samverkar för att förklara eller förutse gruvföretagens handlingar, och även förväntningarna från värdsamhället.

– Om regelverket kring CSR är ”slappa” för att få till stånd investeringar utifrån, eller om myndigheter inte övervakar företagens beteende och driver igenom att regler och lagar följs, då spelar sociala normer och värderingar en nyckelroll för hur företagen beter sig för att, exempelvis, skydda värdsamhället mot miljömässiga effekter av gruvdriften.

Rönen i avhandlingen indikerar att CSR-retorik – informationen om hur företaget jobbar med CSR – spelar en mer positiv och avgörande roll än vad som hittills har framgått i forskning om CSR.

– CSR-retoriken ger incitament för värdsamhället att trycka på så att de förväntningar som samhället har på CSR och att de initiativ som har föreslagits av gruvföretaget verkligen uppfylls och fullföljs. Detta har jag beskrivit som ”CSR-retorik som ingjuter kraft”.

Kontakt: Gideon Jojo Amos, gideon-jojo.amos@hh.se, 035-16 76 10

Vetenskapliga publikationer

Amos, G.J. (2018) Researching Corporate Social Responsibility in Developing-Countries Context: a Systematic Review of the Literature, International Journal of Law and Management, Vol. 60, No. 5. (Forthcoming)

Amos, G.J. (2017) Multinational Enterprises and Distance: Exploring Opportunities and Challenges Involved in Practicing CSR in Host-Countries, Journal of Developing Country Studies, Vol. 7, No. 4, pp. 80-97.

Amos, G.J. (2018) Corporate Social Responsibility in the Mining Industry: An Exploration of Host-Communities’ Perceptions and Expectations in a Developing-Country, Corporate Governance: The International Journal of Business in Society. (Forthcoming)


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.

Företagens sociala ansvar, CSR, har varit ett aktuellt samtalsämne de senaste åren. Fokus har dock legat på Nordamerika och Europa, åtminstone inom forskarvärlden. Men när företag med ursprung i höginkomstländer går in i marknaderna i afrikanska låginkomstländer, förändras förhållningssättet till det praktiska CSR-arbetet. Sammanhang och omständigheter påverkar hur företagens ansvar tolkas.

Läs vidare »

Värdig mottagare av Högskolans nya utmärkelse: årets alumn

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 08:08 CEST

Högskolans första mottagare av utmärkelsen årets alumn är Christoffer Lindhe, entreprenör och tidigare student på Utvecklingsingenjörsprogrammet. – Christoffer är ett fantastiskt föredöme i flera avseenden och en person som har utmärkt sig både under och efter sina studier, säger Anders Nelson, vicerektor.

Högskolan startar AI-utbildning för näringslivet

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 09:49 CEST

Artificiell intelligens utmanar och utvecklar svenskt näringsliv och offentlig sektor. Företag och organisationer behöver öka sin kompetens inom området för att behålla sin konkurrenskraft. Högskolan i Halmstad möter detta behov och startar en utbildning för yrkesverksamma.

Innovationer ska öka patientsäkerheten inom vården

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 10:20 CEST

Högskolan i Halmstad kommer tillsammans med RISE, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Getinge och flera andra entreprenöriella företag utveckla innovativa lösningar för att minimera vårdrelaterade infektioner inom sjukvården. Projekt Clean Care (Smittfri vård) är ett av de projekt inom utmaningsdriven innovation som nu får finansiering av Vinnova.

Högskolans studenter prisas för sina examensprojekt

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 13:26 CEST

Under fredag och lördag – den 25 och 26 maj – delas stipendier ut till Högskolan i Halmstads framgångsrika studenter. Totalt 336 000 kronor ur Lektor Sten Fåhrés minnesfond går till ingenjörsstudenter vid lärosätet.

Träffa framtidens innovatörer vid årets examensmässa

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 07:00 CEST

​Utexpo är försommarens stora händelse vid Högskolan i Halmstad. Den 25–26 maj visar 255 studenter upp sina examensprojekt för allmänheten under den årligt återkommande examensmässan. Betongmöbler av återvunnet industrimaterial, kylförvaring för utvecklingsländer i Afrika, utveckling av Koenigseggs fälgar samt verktyg och tips om den nya dataskyddsförordningen GDPR är några av projekten som visas.

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • oxtbselma.wfsedeumcniozgqafawwdlliplusyf@hh.se
 • 070-871 34 89
 • 035-16 71 84

 • Presskontakt
 • Kommunikatör med ansvar för lärosätesövergripande extern kommunikation
 • Pressansvarig, redaktör för forskningsmagasinet Samspel
 • joachim.brink@hh.se
 • 035-16 73 92
 • 070-920 92 64

 • Presskontakt
 • Kommunikatör vid Akademin för informationsteknologi
 • Ansvarig för akademins kommunikation, samt övergripande för Högskolans forskningskommunikation
 • louimyseyxqyvd.wryijbdanfldeuol@hh.shwe
 • 035-167414
 • 0721-582906

 • Presskontakt
 • Kommunikatör vid Akademin för hälsa och välfärd
 • karin.bergstrand@hh.se
 • 035-16 78 09
 • 0729-77 38 00

 • Presskontakt
 • Kommunikatör vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle
 • Ansvarig för forskningskommunikation
 • ouvakristigznaoaag.rmsorstbwdhzoroykm@hh.stbuue
 • 035-16 78 36
 • 072-977 38 36

 • Presskontakt
 • Kommunikatör vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
 • ida.fridvall@hh.se
 • 072-977 37 61

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • lena.lunden@hh.se
 • 073-241 74 43

 • Presskontakt
 • Kommunikatör, arbetar för närvarande deltid.
 • ida.lovstal@hh.se
 • 035-16 76 73
 • 070-649 72 72

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Internationell kommunikation
 • helena.bengtsson@hh.se
 • 035-16 73 39
 • 072-977 36 21

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • rexobeccjudvkua.staver@hyejjh.ncnqse
 • 076-884 21 52

Om Högskolan i Halmstad

Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är känd för sina verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Lärosätet deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Adress

 • Högskolan i Halmstad
 • Kristian IV:s väg 3
 • 301 18 Halmstad
 • Sverige
 • Vår hemsida