Skip to main content

Taggar

Forskning 84 utbildning 72 studenter 49 doktorsavhandling 33 examensprojekt 32 högskolestyrelse 31 samverkan 30 stipendier 22 dagordning 21 Professor 16 Högskolan i Halmstad 14 utvecklingsingenjörer 14 utvecklingsingenjör 10 öppet hus 9 Innovation 9 KK-stiftelsen 8 utexpo 8 hälsoteknik 8 hälsa 8 Fåhréstipendier 7 näringsliv 6 disputation 6 Halmstad 6 samproduktion 6 forskare 5 examensmässa 5 hälsa och livsstil 5 handikappvetenskap 5 KK-miljö 5 kvalitet 5 fjärrvärme 5 hälsoinnovation 5 stipendium 5 hälsoteknikcentrum halland 5 Region Halland 5 studentliv 5 lärarutbildning 5 Halmstads kommun 4 Falkenbergs kommun 4 examensrättighet 4 akademisk högtid 4 utvecklingsingenjörsprogrammet 4 produktutveckling 4 Sommaröppet 4 statsvetenskap 4 regionalt utvecklingscentrum 3 psykologi 3 pedagogiskt pris 3 Digitalisering 3 sten fåhré 3 forskningsprojekt 3 barncancer 3 sociologi 3 örebro univeristet 3 forskarfredag 3 våtmarkscentrum 3 utvärdering 3 rapport 3 vård 3 inbyggda system 3 rektor 3 eu 3 antagning 3 hedersdoktor 3 äldrevård 3 teknik 3 idrottspsykologi 3 simulering 2 fåhréstipendierna 2 idrottsskador 2 hälsovetenskap 2 informationsteknologi 2 forskarutbildningsrättigheter 2 HICube 2 konferens 2 platooning 2 högskoleverket 2 Varbergs kommun 2 civilekonomprogrammet 2 sociala medier 2 funktionshjälpmedel 2 halmstads näringslivs ab 2 trådlös kommunikation 2 högskolestudier 2 sjukvård 2 google 2 skola 2 elitidrott 2 idrottsutbildning 2 våtmarker 2 demensvård 2 jdome bikaround 2 golf 2 arbetslöshet 2 Miljö 2 jordbruksverket 2 cesam 2 vetenskap 2 depression 2 barncancerfonden 2 medie- och kommunikationsvetenskap 2 hälsoteknikcentrum 2 informatik 2 mindfulness 2 fysik 2 arbetsmarknad 2 uppdragsutbildning 2 samverkansavtal 2 scandinavian school of golf 2 företagsekonomi 2 kvalitetsutvärdering 2 lektor sten fåhrés minnesfond 2 demokrati 2 arc13 2 human resource management 2 elitidrottare 2 licentiatuppsats 2 jämställdhet 2 idrottsskada 2 andrologi 2 Vindkraft 2 intellektuell funktionsnedsättning 2 datakommunikation 2 sparbanksstiftelsen kronan 2 born global 2 civilingenjör 2 eu-kommissionen 2 energiingenjör 2 öppna föreläsningar 2 sjöräddning 2 student 2 prorektor 2 kpu 2 kompletterande pedagogisk utbildning 2 Kungsbacka kommun 2 entreprenörskap 2 företagande 2 Laholms kommun 2 Hylte kommun 2 energimål 2 årsredovisning 2 idrott 2 innovationsprocesser 2 kostvanor 2 professorsinstallation 2 fordonskommunikation 2 lärarutbildningen 2 stresshantering 2 självkörande fordon 2 högskolan i jönköping 2 ingenjörsstudenter 2 Halland 2 Halmstads garnison 2 barns psykiska hälsa 2 ekonomi 2 hälsopedagogik 1 inbäddade system 1 valet 1 demokratiutveckling 1 värmeproduktion 1 internationalisering 1 stipendieutdelning 1 kommunalval 1 handikappidrott 1 Falkenberg 1 Hylte 1 Laholm 1 Varberg 1 europeiska unionen 1 regim 1 valrörelse 1 living labs 1 wireless network 1 nanoteknik 1 valanalys 1 odling 1 innovationer 1 app 1 guidad visning 1 högskoleutbildning 1 avfall sverige 1 privat sektor 1 fysiologi 1 Europeiska socialfonden 1 cinderella 1 ungdomsarbetslöshet 1 emc 1 grundskolan 1 kvalitetsgranskning 1 tryckeri 1 hjärt- och kärlsjukdomar 1 halmstad arena 1 riksdagsvalet 1 forskning och utveckling (fou) 1 familjeföretag 1 ny studie 1 språkundervisning 1 badminton 1 ioc 1 internationella forskare 1 barnsjukvård 1 Svenska Golfförbundet 1 wi-fi 1 budgetproposition 1 doktor 1 barns hälsa 1 utbildningsvetenskap 1 chips 1 barn- och ungdomsidrott 1 vetenskapsrådet 1 jämställdhetsarbete 1 samverkan företag 1 europatouren 1 studentkåren 1 idrottskonferens 1 lärobok 1 tillfrisknande 1 kursvärdering 1 informations- och kommunikationsteknologi 1 stanford university 1 förskollärarutbildningen 1 Tall Ships Races 1 nao 1 värmeförsörjning 1 nätverksarkitektur 1 utegym 1 skolungdom 1 internationella olympiska kommittén 1 europeiskt samarbete 1 smarta hus 1 nätverksteknik 1 ekosystemtjänster 1 högskolan kristianstad 1 diskrimineringslagen 1 studentbarometer 1 namnforskning 1 Sveriges kommuner 1 Kvalitetsteknik 1 internationellt besök 1 sommarkurser 1 branschråd 1 bränsleeffektivitet 1 klimatrapport 1 förskollärarutbildning 1 rankning 1 polisutbildning 1 våtmark 1 tillväxt och konkurrenskraft 1 europeiska regionala utvecklingsfonden 1 bordtennis 1 cyberfysiska system 1 datavetenskap 1 rödlistade arter 1 vegetarisk kost 1 studentuppsatser 1 ansökningsstatistik 1 signalbehandling 1 studieavgifter 1 högskoleledning 1 it-produkt 1 produktuveckling 1 hälsoforskning 1 datorteknik 1 industridoktorand 1 professur 1 befolkningsutveckling 1 internationell handel 1 rätt att utfärda doktorsexamen 1 matematikundervisning 1 demokratisering 1 nya studenter 1 stress i skolan 1 vetenskapsfest 1 förare 1 ungdomars hälsa 1 fotbollstränare 1 fortbildning för lärare 1 kamratstöd 1 psykosomatiska besvär 1 redovisningskonferens 1 externredovisning 1 civilingenjörsexamen 1 riksbankens jubileumsfond 1 val 2014 1 hälsohögskolan i jönköping 1 eftervalsanalys 1 livsstilssamtal 1 rektorsinstallation 1 sista ansökningsdag 1 datateknik 1 politisk kommunikation 1 kostrådgivning 1 demokratifrågor 1 examenstillstånd 1 european universlty association 1 artificiell intelligens 1 biomekanik 1 promovering 1 matsvinn 1 fjärrvärme i europa 1 dataingenjör 1 utsläppsmål 1 handikappforskning 1 forskningssatsning 1 kommunikationsprotokoll 1 förskollärarexamen 1 högskoleutbildningar 1 arbetsvetenskap 1 lärande nätverk 1 sensorsystem 1 doktorandprojekt 1 länsstyrelsen i Hallands län 1 ämneslärarutbildning 1 universitetskanslern 1 högskolans framtid 1 hälsofrämjande arbete 1 landsbygdsprogram 1 humanoid robot 1 industrirobot 1 språkdagar 1 språklärare 1 lärare i moderna språk 1 studie- och yrkesvägledning 1 antagningsstatistik 1 korta vägen 1 fallprevention 1 mkv 1 danmarks tekniske universitet 1 st andrews university 1 utrotningshotade arter 1 samhällsutmaning 1 maskiningenjör 1 maskiningenjörsprogrammet 1 årets teknikutbildning 1 årets teknikutbildning 2011 1 gymnasiesärskolan 1 media it 1 äldres hälsa 1 innovationsprocess 1 industriforskning 1 inbyggda och intelligenta system 1 strategisk forskning 1 datorspråk 1 Magisteruppsats 1 barns och ungas psykiska hälsa 1 licentiatseminarium 1 rundtur 1 licentiatavhandling 1 realtidskommunikation 1 studiemiljö 1 Halmstad Golfklubb 1 embedded technology 1 verksamhetsförlagd utbildning 1 barn- och ungdomsförvaltningen 1 kunskapsutbyte 1 nanofysik 1 svensk elektronik 1 medicinsk vetenskap 1 intelligenta system 1 vetenskapsrådsanslag 1 barn och leukemi 1 hjärnkontoret 1 cisco networking academy 1 horizon 2020 1 fordonståg 1 programråd 1 hälsa- och sjukvård 1 testanläggning 1 naturvetenskapens didaktik 1 skolbarns hälsa 1 ensamkommande flyktingungdomar 1 cisco-akademi 1 skaderisk 1 söksiffror 1 högskolepedagogik 1 utvecklingsingengörer 1 tryckkvalitet 1 sökkonferens 1 born globals 1 hello there 1 fåhréstipendium 1 protesfot 1 funktionshindrade barn 1 mikrovågsteknik 1 fysiologiska tester 1 wireless communication 1 ekonomitävling 1 ekonomistudier 1 mästerskap i ekonomi 1 nature communications 1 sakernas internet 1 doktorandkurs 1 golftalang 1 brottsförebyggande åtgärder 1 mooc 1 politska system 1 högskoledirektör 1 Hyltebruk 1 fysisk anpassad aktivitet 1 idrottskarriär 1 datalogi 1 chi 1 halmstad living lab 1 grannsamve 1 european crime prevention award 1 google maps street view 1 behovsstyrd forskning 1 svenskt näringliv 1 utbildningar i engelska 1 barns delaktighet 1 metaanalys 1 halmstads studentkår 1 könsmaktsordning 1 klimatfärdplan 2050 1 landsbygdspolitik 1 androstol 1 fysisk aktivitet som behandling 1 virtuell tallrik 1 matchning på arbetsmarknaden 1 innovationsvetenskap 1 horisont 2020 1 the r&a 1 the royal & ancient golf club s:t andrews 1 golfhuvudstaden 1 forskning elitgolfare 1 astronauten christer fuglesang 1 utvärdering av universitetsutbildningar 1 tillämpad kulturanalys 1 samhällsanalys 1 skadeprevention 1 ingenjörsstudent 1 pedagogiska priset 2013 1 industriell innovation 1 energieffekivisering 1 professionellt idrottsutövande 1 ytor 1 samhällsanalys och kommunikation 1 vetenskap och allmänhet 1 social markör 1 namnkonferens 1 division by zero ab 1 fm-priset 1 masterprogrammet i innovationsledning och affärsutveckling 1 tryckeribranschen 1 korthållskommunikation 1 kolsänkor 1 forskning miljö 1 folkhälsomyndigheten 1 oxidering 1 hugopriset 1 hälso- och vårdvetenskap 1 Tillverkande företag 1 halmstads idrotts- och testcenter 1 idrottspsykologiska tester 1 olympiska idrottare 1 projekt näktergalen 1 studentcoacher 1 civilingenjör i datateknik 1 samhällsförändring och social hållbarhet 1 chi 2014 1 framtidens elektronik 1 ratio - näringslivets forskningsinstitut 1 speed-dating 1 skåneländska gastronomiska akademien 1 samverkansrankning 1 cp+b scandinavia 1 modellbaserad testdesign 1 avfallskraftvärmeverk 1 energiingenjör – förnybar energi 1 verksamhetsförlagda studier 1 utvecklingsingenjörsstudenter 1 school of golf 1 professionellt idrottsutövande – inriktning golf 1 world university golf championship 1 pedagogiska priset 2014 1 intelligent teknik 1 magisterprogrammet i handikappvetenskap 1 helen timperley 1 multiple access communication 1 macom 1 shared channels 1 phy-layer multiple access 1 mac-layer protocols 1 multi-user information theory 1 queueing theory 1 søren forchhammer 1 jérôme härri 1 eurecom 1 periklis chatzimisios 1 alexander technological educational institute of thessaloniki 1 ateith 1 halmstad university 1 alexey vinel 1 landsbygdsprogrammet 2007-2013 1 landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 martin danielsson 1 skillnader i internetanvändning 1 sektionen för hälsa och samhälle 1 en ojämlik digital generation 1 digital generation 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Forskare slår ett slag för racketsporternas framtid inför lag-VM i bordtennis

Forskare slår ett slag för racketsporternas framtid inför lag-VM i bordtennis

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 13:47 CEST

​I samband med lag–VM i bordtennis på Halmstad arena 29 april–6 maj anordnar Högskolan i Halmstad, genom Hallands Idrottsakademi, en forskarkonferens om framtiden för racketsporter med fokus på idrott och hälsa. 25–27 april kommer forskare, idrottare och intresseorganisationer från hela världen att vara på Högskolan för att föreläsa, diskutera och nätverka.

Europeiskt initiativ utvecklar bättre hälsovård för patienter med demenssjukdom

Europeiskt initiativ utvecklar bättre hälsovård för patienter med demenssjukdom

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 14:59 CEST

Personer med en demenssjukdom kämpar ofta med dagliga rutiner, till exempel att komma ihåg att ta sin medicin. I ett europeiskt initiativ, kallat Remind, samarbetar organisationer i nio olika länder för att utveckla tekniska lösningar som kan hjälpa patienter som har en demensdiagnos – och deras anhöriga – i vardagen. Högskolan i Halmstad är en av de deltagande organisationerna.

Pernilla Nilsson blir nästa prorektor vid Högskolan i Halmstad

Pernilla Nilsson blir nästa prorektor vid Högskolan i Halmstad

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 12:12 CEST

Högskolestyrelsen har i dag beslutat att utse Pernilla Nilsson till prorektor vid Högskolan i Halmstad från den 1 juli i år. Den arbetsgrupp ur styrelsen som har berett beslutet menade, efter hörande och intervjuer med de tre sökande, att hon är den kandidat som bäst uppfyller kravprofilen. Alla tre hörandegrupper förordade också Pernilla Nilsson.

Släpp kontrollen och häng med forskare på vetenskapsroulett

Släpp kontrollen och häng med forskare på vetenskapsroulett

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 15:45 CEST

Forskare bör tycka om att åka karusell. Åtminstone gäller det de forskare som deltar i Vetenskapsrouletten i Lisbergshjulet i Göteborg på fredag. Från Högskolan i Halmstad deltar tre forskare för att prata om ämnen som namn och identitet, den smarta staden samt den digitala revolutionen. Alla är välkomna att följa med på en intressant och gratis åktur.

​Ny akademichef rör sig gärna i tvärvetenskapen och i laboratorier

​Ny akademichef rör sig gärna i tvärvetenskapen och i laboratorier

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 16:13 CEST

Den nya chefen för Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad heter Susanna Öhman och hon är i dag dekan vid Humanvetenskapliga fakulteten vid Mittuniversitetet. Susanna Öhman tillträder som akademichef vid Högskolan den 1 augusti och tar då bland annat med sig bred chefserfarenhet, kunskap om risker och en förkärlek till labb med många perspektiv.

​I skolans läroböcker står individen ensam mot samhällets problem

​I skolans läroböcker står individen ensam mot samhällets problem

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 11:03 CEST

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar, liksom övervikt och fetma. Problemen beror nästan uteslutande på faktorer i samhället, inte den enskilda personen. Men i skolans läroböcker är ett budskap till eleverna särskilt framträdande: Du ska själv lösa dina problem med hjälp av yoga, massage och långsamma kolhydrater.

Fortsatt samarbete mellan Falkenbergs kommun och Högskolan i Halmstad

Fortsatt samarbete mellan Falkenbergs kommun och Högskolan i Halmstad

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 15:33 CEST

Falkenbergs kommun och Högskolan i Halmstad fortsätter att jobba ihop för att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar. Organisationerna är överens om att förlänga det intentionsavtal som finns.

​Lätt att glömma etiken när digitala vårdtjänster utformas

​Lätt att glömma etiken när digitala vårdtjänster utformas

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2018 14:16 CEST

För att digitala tjänster ska utformas på bästa sätt är det i dag vanlig att involvera användaren i designprocessen. Men det finns stora etiska utmaningar med detta, särskilt när tjänster utformas för känsliga situationer, eller för användare som tillhör utsatta eller sårbara grupper i samhället. En ny avhandling föreslår hur användaren på bästa sätt kan involveras i känsliga designsituationer.

Projekt ska främja jordbrukarens inre entreprenör

Projekt ska främja jordbrukarens inre entreprenör

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2018 09:37 CEST

Forskningsprojektet FARMENT, med fokus på jordbrukare runt Östersjön, har kommit igång. Den första träffen var i Halmstad under hösten 2017, vilket nu har följts upp med ett projektmöte i Estland, där flera forskare arbetat med en större EU-ansökan.

Satsning på 21 miljoner ska göra sjukvården mer digital

Satsning på 21 miljoner ska göra sjukvården mer digital

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 14:20 CEST

Digga Halland, ett halländskt samverkansprojekt för att öka den digitala kompetensen inom vård- och omsorgssektorn, får 21 miljoner kronor från Europeiska socialfonden. Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna står bakom den gemensamma ansökan som Strukturfondspartnerskapet i Västsverige nu beviljat.

Pressinbjudan: Välkomna till Arena Affärssystem 2018

Pressinbjudan: Välkomna till Arena Affärssystem 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 11:17 CET

Tisdagen den 20 mars arrangeras Arena Affärssystem för tredje året i rad på Högskolan i Halmstad. Det är ett event där studenter som går sista året på Affärssystemprogrammet presenterar sina uppdrag och projekt som de genomfört i olika organisationer och företag. Arena Affärssystem samlar studenter, lärare, organisationer och företag inom affärssystem- och verksamhetsutveckling.

Utbildningar för framtidens utmaningar - dags att söka

Utbildningar för framtidens utmaningar - dags att söka

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 16:24 CET

Torsdagen den 15 mars öppnar ansökningsperioden till höstens utbildningar vid Högskolan i Halmstad. Även i år satsar lärosätet särskilt på att erbjuda innovativa utbildningar som ska möta framtidens utmaningar, till exempel inom digitalisering och hälsoinnovation. Bland nyheterna i årets utbud finns ett tekniskt basår och ett civilingenjörsprogram i intelligenta system.

Miljö och miljarder sparas med återvunnen värme

Miljö och miljarder sparas med återvunnen värme

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 14:35 CET

Att återanvända värme som bildas i vårt samhälle är både ekonomiskt lönsamt och miljövänligt. Fjärrvärme har funnits länge – men det finns otroligt mycket att förbättra och utveckla inom fjärrvärmetekniken. Sverige, som är världsledande inom fältet, bör bli bättre på att exportera kunskaperna till vår omvärld. Det menar fjärrvärmeexperten Sven Werner, professor på Högskolan i Halmstad.

​Vad gör fake news med oss?  Samtalsserien "Vi pratar om det" firar två år

​Vad gör fake news med oss? Samtalsserien "Vi pratar om det" firar två år

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 10:21 CET

Hur påverkar fejkade nyheter debatten? Vilket ansvar har politiker, journalister, vi? På tisdag är det dags för ett samtal inom serien Vi pratar om det, och detta blir också ett tvåårsjubileum av själva serien. På tisdag äntrar Frida Stranne, lektor vid Högskolan i Halmstad, Mikaela Waltersson (m) region- och kommunpolitiker samt Mattias Karlsson, politisk redaktör på Hallandsposten, scenen.

Högskolans prorektor lämnar sitt uppdrag

Högskolans prorektor lämnar sitt uppdrag

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 11:13 CET

Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor vid Högskolan i Halmstad, väljer att lämna sitt uppdrag som prorektor vid halvårsskiftet, ett år innan hans förordnande går ut. Han kommer i stället att bli ordinarie programchef för Högskolans KK-miljö Forskning för innovation samt leda forskningsprofilen Centrum för tillämpade intelligenta system (CAISR).

Fler bråk ger bättre resultat – i matematiken

Fler bråk ger bättre resultat – i matematiken

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 15:01 CET

Undervisningens innehåll på förskolan och grundskolans olika stadier tenderar att vara för lika. Detta kan vara en orsak till att eleverna inte utvecklar sin förståelse för matematik från år till år. Så kan man sammanfatta resultatet av ny forskning av Caroline Nagy, Högskolan i Halmstad. Forskarens rekommendation: Fler bråk i matteundervisningen – och mindre fokus på pizzabitar och äppelhalvor.

Varför är unga utan sysselsättning efter gymnasiesärskolan?

Varför är unga utan sysselsättning efter gymnasiesärskolan?

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 14:27 CET

I dag finns få studier om unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och vad som händer efter gymnasiesärskolan. En som vill ändra på det är Renée Luthra, som är doktorand vid Högskolan i Halmstad. – Det är väldigt värdefull och unik information som gör att vi kan få en övergripande nationell förståelse för den här specifika gruppen, säger hon.

Framtidens print-on-demand – med 3D-skrivare

Framtidens print-on-demand – med 3D-skrivare

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 11:27 CET

Stora delar av samhället ställer om från konventionell till digital produktion. I ett nationellt projekt, sponsrat av Vinnova, ska forskare från bland annat Högskolan i Halmstad undersöka hur denna förändring kan stärka företagens konkurrenskraft. 3D-tekniken spelar en avgörande roll, och i framtiden kan tredimensionell print-on-demand bli verklighet.

Stärkt samarbete mellan kommunen och Högskolan i Halmstad

Stärkt samarbete mellan kommunen och Högskolan i Halmstad

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 17:34 CET

Halmstads kommun och Högskolan i Halmstad fördjupar sitt samarbete inom en rad områden för att möta gemensamma utmaningar, och i dag tog avtalet en lite ovanlig fysisk form i Högskolans Fab Lab där en digital brodyrmaskin skrev ut två ”textilbonader”. På dessa fanns avtalsparternas logotyper tillsammans med underskrifter av rektor Stephen Hwang och kommunstyrelsens ordförande Carl-Fredrik Graf.

Högskolan i Halmstad blir ett riksidrottsuniversitet 2018

Högskolan i Halmstad blir ett riksidrottsuniversitet 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2017 09:00 CET

Högskolan i Halmstad blir ett riksidrottsuniversitet 2018. Beslutet har fattats av Riksidrottsförbundet som ett led i att utveckla svensk idrott. – Det här glädjer oss mycket och innebär att idrott som ett av högskolans profilområden stärks, säger Urban Johnson, som är professor i psykologi med inriktning idrott, samt ansvarig för Hallands idrottsakademi.