Skip to main content

Taggar

Forskning 76 utbildning 71 studenter 48 doktorsavhandling 33 examensprojekt 31 högskolestyrelse 29 samverkan 27 stipendier 21 dagordning 20 Högskolan i Halmstad 14 utvecklingsingenjörer 14 professor 12 utvecklingsingenjör 10 Innovation 9 öppet hus 9 utexpo 8 KK-stiftelsen 8 hälsoteknik 7 Fåhréstipendier 7 hälsa 6 näringsliv 6 samproduktion 6 disputation 6 Halmstad 6 kvalitet 5 studentliv 5 KK-miljö 5 lärarutbildning 5 Region Halland 5 examensmässa 5 forskare 5 hälsoinnovation 5 stipendium 5 fjärrvärme 5 hälsoteknikcentrum halland 5 Halmstads kommun 4 utvecklingsingenjörsprogrammet 4 akademisk högtid 4 examensrättighet 4 handikappvetenskap 4 statsvetenskap 4 Falkenbergs kommun 4 produktutveckling 4 hälsa och livsstil 4 Sommaröppet 4 våtmarkscentrum 3 regionalt utvecklingscentrum 3 rektor 3 teknik 3 eu 3 rapport 3 sociologi 3 sten fåhré 3 pedagogiskt pris 3 inbyggda system 3 örebro univeristet 3 antagning 3 hedersdoktor 3 utvärdering 3 forskarfredag 3 Digitalisering 3 forskningsprojekt 3 idrottspsykologi 3 vård 3 äldrevård 3 barncancer 3 idrottsskador 2 halmstads näringslivs ab 2 informationsteknologi 2 professorsinstallation 2 Miljö 2 kostvanor 2 Halmstads garnison 2 golf 2 arbetsmarknad 2 barncancerfonden 2 Halland 2 högskoleverket 2 Varbergs kommun 2 företagsekonomi 2 arbetslöshet 2 HICube 2 Laholms kommun 2 born global 2 civilingenjör 2 företagande 2 demensvård 2 datakommunikation 2 simulering 2 demokrati 2 våtmarker 2 innovationsprocesser 2 öppna föreläsningar 2 hälsovetenskap 2 idrottsutbildning 2 psykologi 2 sjukvård 2 informatik 2 kompletterande pedagogisk utbildning 2 Hylte kommun 2 hälsoteknikcentrum 2 trådlös kommunikation 2 sparbanksstiftelsen kronan 2 fåhréstipendierna 2 samverkansavtal 2 fysik 2 kpu 2 lektor sten fåhrés minnesfond 2 självkörande fordon 2 högskolan i jönköping 2 eu-kommissionen 2 student 2 sjöräddning 2 vetenskap 2 mindfulness 2 human resource management 2 funktionshjälpmedel 2 uppdragsutbildning 2 skola 2 depression 2 Vindkraft 2 scandinavian school of golf 2 lärarutbildningen 2 barns psykiska hälsa 2 arc13 2 Kungsbacka kommun 2 platooning 2 ingenjörsstudenter 2 konferens 2 elitidrottare 2 jdome bikaround 2 andrologi 2 entreprenörskap 2 högskolestudier 2 kvalitetsutvärdering 2 elitidrott 2 medie- och kommunikationsvetenskap 2 google 2 idrottsskada 2 jämställdhet 2 fordonskommunikation 2 energiingenjör 2 stresshantering 2 energimål 2 forskarutbildningsrättigheter 2 ekonomi 2 civilekonomprogrammet 2 cesam 2 jordbruksverket 2 sociala medier 2 årsredovisning 2 fragerus fastigheter 1 arbetsförmedlingen 1 fjärrvärme i europa 1 utbildningar i engelska 1 halmstad elektronikförening 1 skaderisk 1 klassrumsbedömning 1 studentkåren 1 simulator 1 behovsstyrd forskning 1 acumen 1 bränsleeffektivitet 1 Johanna Jaara Åstrand 1 forskningsanslag 1 idrottspsykologiska tester 1 studieavgifter 1 forskning och utveckling (fou) 1 integration 1 google maps street view 1 tryckeri 1 Tall Ships Races 1 internationella relationer 1 oxidering 1 skåneländska gastronomiska akademien 1 signalbehandling 1 nanoteknik 1 industriell innovation 1 professionellt idrottsutövande – inriktning golf 1 arbetsliv 1 informations- och kommunikationsteknologi 1 tolkhjälp 1 Tillämpad miljövetenskap 1 internationella forskare 1 politik 1 rundtur 1 barn- och ungdomsidrott 1 emc 1 ekonomistudier 1 offentlig sektor 1 medicinsk vetenskap 1 grundutbildning 1 hälsopedagogik 1 barns hälsa 1 industridoktorand 1 dataingenjör 1 internationella olympiska kommittén 1 akademiker 1 hållbara transporter 1 barn och leukemi 1 hälso- och vårdvetenskap 1 genus 1 the royal & ancient golf club s:t andrews 1 phy-layer multiple access 1 hello there 1 nätverkande 1 avfallskraftvärmeverk 1 karolina davidsson 1 för framtidens elektronik i halmstad 1 ledarskap 1 landsbygdsutveckling 1 bevakningsteknologi 1 familjeföretag 1 internationalisering 1 externredovisning 1 alexey vinel 1 mac-layer protocols 1 magisterutbildning 1 facility management 1 it-produkt 1 psykosomatiska besvär 1 svensk idrottspsykologi 1 fysisk anpassad aktivitet 1 stipendieutdelning 1 fysiologi 1 högskoleutbildning 1 give me a break 1 doktorandprojekt 1 multiple access communication 1 demokratifrågor 1 maskiningenjörsprogrammet 1 funktionella ytor 1 nanofysik 1 intelligent teknik 1 innebandy 1 kina 1 hjärtsvikt 1 demokratiindex 1 horizon 2020 1 HICube Kompetenta vården 1 svenskt näringliv 1 cinderella 1 examensarbete 1 korta vägen 1 fotbollstränare 1 trådlösa nätverk 1 inger wieslander 1 fåhréstipendium 1 Kompetenta vården 1 fortbildning för lärare 1 forskning miljö 1 vård och omsorg 1 hybridmodelleringsspråk 1 elektroniklaboratorium 1 internet 1 the r&a 1 alexander technological educational institute of thessaloniki 1 biomekanik 1 trygghetslarm 1 kognitiva symtom 1 rektorsinstallation 1 svenskt näringsliv 1 nao 1 trygghet 1 hälsa- och sjukvård 1 årets teknikutbildning 1 naturvetenskapens didaktik 1 sommarkurser 1 budgetproposition 1 högskolans framtid 1 programmering 1 chips 1 astronauten christer fuglesang 1 ratio - näringslivets forskningsinstitut 1 robotik 1 utrikespolitik 1 Kvalitetsteknik 1 omvårdnad 1 ytpolering 1 högskoledirektör 1 industriell tillverkning 1 redovisningskonferens 1 europeiskt samarbete 1 handikappidrott 1 eu:s ramprogam för forskning och innovation 1 namnkonferens 1 masterprogrammet i hälsa och livsstil 1 styrelsemöte 1 ateith 1 integrerad elektronik 1 digitala distinktioner. klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktiker 1 fallprevention 1 ekonomitävling 1 handikappforskning 1 born globals 1 vetenskapsfest 1 personalfrågor 1 testanläggning 1 landsbygdsprogrammet 2007-2013 1 psykisk ohälsa 1 civilingenjör i datateknik 1 søren forchhammer 1 systemintegration och elektromagnetisk kompatibilitet 1 svensk elektronik 1 Lärarförbundet 1 landsbygdsprogram 1 nätverksteknik 1 internationellt besök 1 tillväxt och konkurrenskraft 1 civilingenjörsexamen 1 professur 1 urban johnson 1 viktklubb.se 1 kursvärdering 1 embedded technology 1 solpaneler 1 Klimat 1 energiingenjör – förnybar energi 1 energiingenjörsprogrammet 1 shanghai 1 antagningsstatistik 1 sista ansökningsdag 1 karolinska institutet 1 pedagogiska priset 2014 1 likabehandling 1 brottsförebyggande 1 riksbankens jubileumsfond 1 elektronik 1 nature communications 1 protokoll 1 Laholm 1 ungdomars hälsa 1 programråd 1 utsläpp 1 landsbygdspolitik 1 professionell idrottskarriär och arbetsliv 1 vetenskapsrådsanslag 1 stressrelaterade skador 1 cop21 1 akademier 1 matchning på arbetsmarknaden 1 workshop 1 elektronikcentrum i halmstad 1 vegetarisk kost 1 förskollelyftet 1 studiemiljö 1 protesfot 1 fortbildning 1 golfproffs 1 idrottskarriär 1 samhällsutmaning 1 energi 1 civilekonomexamen 1 samarbetsavtal 1 klasskillnader i ungdomars internetanvändning 1 Kungsbacka 1 utsläppsmål 1 how to make an app 1 lärare i moderna språk 1 innovationer 1 horisont 2020 1 ny studie 1 magisterprogrammet i elektronikdesign 1 eftervalsanalys 1 getinge ab 1 lärobok 1 landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 skolutveckling 1 hälsohögskolan i jönköping 1 carl-fredrik graf 1 utvecklingsingengörer 1 kommunikationsprotokoll 1 motion 1 samhällsanalys och kommunikation 1 viktklubb 1 odling 1 socialt arbete 1 periklis chatzimisios 1 försvarsmakten 1 medicin 1 barnsjukvård 1 valet 1 Digitalt laborativt centrum (DLC) 1 fysisk aktivitet som behandling 1 Hylte 1 itst2015 1 högskoleledning 1 stanford university 1 tvärvetenskapligt projekt 1 pedagogik 1 interaktionsdesign 1 guidad visning 1 politska system 1 europeiska regionala utvecklingsfonden 1 halmstads studentkår 1 forskning elitgolfare 1 demokratisering 1 forskningsrapport 1 european universlty association 1 förskollärarutbildning 1 mkv 1 licentiatavhandling 1 Halmstad Golfklubb 1 terapi 1 intelligenta system 1 industriforskning 1 digital generation 1 sökkonferens 1 akademichef 1 utvecklingsingenjörsstudenter 1 namnforskning 1 strategisk forskning 1 idrottskonferens 1 elproduktion 1 svensk industrigravyr ab 1 androstol 1 vetenskap och allmänhet 1 livestrong foundation 1 licentiatseminarium 1 vertikalaxlat vindkraftverk 1 Sveriges kommuner 1 fm-priset 1 nätverk 1 promovering 1 ansökningsstatistik 1 datavetenskap 1 mooc 1 health innovation day 1 living labs 1 nätverksarkitektur 1 funktionshindrade barn 1 ytor 1 wireless network 1 mat 1 äldreomsorg 1 doktor 1 C-ITS 1 fysiologiska tester 1 skolan mitt i byn 1 politisk kommunikation 1 humanoid robot 1 sport 1 hjärtinfarkt 1 stiftelsen köpmannaförbudet 1 våtmark 1 datorteknik 1 språklärare 1 sjuksköterskeprogrammet 1 vetenskapsrådet 1 sektionen för hälsa och samhälle 1 ingenjörsstudent 1 gynekologi 1 funktionsnedsättningar 1 professionellt idrottsutövande 1 privat sektor 1 Tillverkande företag 1 golfhuvudstaden 1 produktuveckling 1 riksidrottsförbundet 1 övergödning 1 befolkningsutveckling 1 mark andersen 1 innebandyspelare 1 diskrimineringslagen 1 söksiffror 1 cyberfysiska system 1 årets teknikutbildning 2011 1 lärande nätverk 1 lissabonfördraget 1 sensorsystem 1 modellbaserad testdesign 1 rödlistade arter 1 civilekonom 1 studentcoacher 1 cisco networking academy 1 klimatrapport 1 pris 1 queueing theory 1 könsmaktsordning 1 skolbarns hälsa 1 en ojämlik digital generation 1 branschråd 1 göteborgs universitet 1 energieffekivisering 1 halmstads energi och miljö 1 framtidens elektronik 1 tillväxt 1 nya studenter 1 smartphone 1 innovationsvetenskap 1 polering av ytor 1 mässa 1 examenstillstånd 1 gymnasiesärskolan 1 pedagogiska priset 2013 1 Hyltebruk 1 hybrid modelling language 1 rfid 1 kostrådgivning 1 studentboende 1 Visa alla taggar
Framtidens digitala sjukvård i fokus på konferens

Framtidens digitala sjukvård i fokus på konferens

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2017 16:42 CEST

– Digitalt är inte en bransch, det är en dimension som vi människor själva har skapat och som ändrar samhället i grunden. Så inledde Darja Isaksson konferensen Second Health Innovation Day, som pågick i dag. Konferensen lockade runt 200 besökare från region, näringsliv, kommuner och akademi som träffades för att diskutera och utbyta erfarenheter kring de digitala utmaningarna inom vård och omsorg.

Snabb respons, flödande dialog och tydligare utveckling – ny app för handledning av lärarstudenter stärker utbildningen

Snabb respons, flödande dialog och tydligare utveckling – ny app för handledning av lärarstudenter stärker utbildningen

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 10:40 CEST

Att praktisera sina kunskaper i mötet med eleverna är viktigt för lärarstudenter, liksom att få återkoppling och utvecklas. I ett internationellt forskningsprojekt utvecklar forskare från Högskolan i Halmstad en ny app för interaktiv observation som ska höja kvaliteten på handledningen. – Både studenterna och deras handledare har varit väldigt nöjda, berättar forskarna.

Välkommen till innovationsvecka med 48-timmars hackathon

Välkommen till innovationsvecka med 48-timmars hackathon

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 12:50 CEST

Inspirationsdag, föreläsningar, workshoppar och ett intensivt 48-timmars hackathon står på agendan under innovationsveckan som startar på fredag den 6 oktober på Högskolan i Halmstad.

​Två dagar ForskarFredag – ny kunskap och inspiration för barn, ungdomar och vuxna

​Två dagar ForskarFredag – ny kunskap och inspiration för barn, ungdomar och vuxna

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 10:29 CEST

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb! Det är ledorden för ForskarFredag, som i Halmstad firas både fredagen den 29 september och lördagen den 30 september på Stadsbiblioteket. På plats finns kunskap och prylar inom ämnen som hälsa och sociala medier, robotar, språk, 3D, digital brodyr och programmering. Besökare i alla åldrar är välkomna att titta, testa, göra själv och klura!

Ny film från Google uppmärksammar innovationsprojekt från Hälsoteknikcentrum Halland

Ny film från Google uppmärksammar innovationsprojekt från Hälsoteknikcentrum Halland

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 14:02 CEST

Idag, på internationella Alzheimerdagen, släpper Google en film om Hallandsprojektet Bike Around, en träningscykel där demenssjuka kan cykla med hjälp av Google Street View. – Det är helt fantastiskt att projektet får så stor uppmärksamhet. Jag hoppas att filmen kan leda till att fler får chans att prova Bike Around, säger projektledaren Anne Christine Hertz vid Hälsoteknikcentrum Halland.

Klass mot klass eller idéernas kamp?  Ny bok utmanar rådande syn på samhällets och kulturens drivkrafter

Klass mot klass eller idéernas kamp? Ny bok utmanar rådande syn på samhällets och kulturens drivkrafter

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2017 11:15 CEST

Vad driver samhällets utveckling? Inom svensk statsvetenskap är svaret ofta materiella förutsättningar och klassmotsättningar. Men i en ny bok argumenterar professor Mikael Sandberg från Högskolan i Halmstad att vi snarare bör utgå ifrån Charles Darwin och se samhällsutvecklingen som en evolution av idéer, kunskap och kultur. – Jag vill starta debatt, säger han.

Högskolan i Halmstad får ny vicerektor

Högskolan i Halmstad får ny vicerektor

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 09:52 CEST

Rektor Stephen Hwang har utnämnt Anders Nelson, universitetslektor i pedagogik, till vicerektor med uppdraget att stärka Högskolan i Halmstads arbete med samverkan, internationalisering och innovation – ett nytt vicerektorsuppdrag vid lärosätet. Anders Nelson tillträder den 1 oktober och lämnar sitt uppdrag som chef för Högskolans akademi för hälsa och välfärd.

​Internationell konferens om läsfrämjande, empati och social hållbarhet vid Högskolan i Halmstad

​Internationell konferens om läsfrämjande, empati och social hållbarhet vid Högskolan i Halmstad

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 14:16 CEST

Kan skönlitteratur bidra till vår förmåga att tolka andra? Har läsning av skönlitteratur någon betydelse för hur vi beter oss på arbetsplatser? På Högskolan i Halmstad hålls den 7–8 september forskningskonferensen Läsfrämjande, empati och social hållbarhet. Konferensen riktar sig till forskare och anställda inom offentlig sektor.

Kommuner efterlyser vägledning för att minska matsvinnet

Kommuner efterlyser vägledning för att minska matsvinnet

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2017 10:58 CEST

För att minska kommunernas matsvinn behövs ökad kunskap hos anställda, vägledande dokument och referensvärden för vad som kan anses som ”mycket” respektive ”lite” matsvinn. Det är några av slutsatserna i en magisteruppsats i tillämpad miljövetenskap vid Högskolan i Halmstad.

​Digital hållbarhet i fokus för Högskolans medverkan på The Tall Ships Races

​Digital hållbarhet i fokus för Högskolans medverkan på The Tall Ships Races

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 14:45 CEST

Under The Tall Ships Races kan besökare på Högskolans utställningsområde lära sig mer om hållbarhet i olika former – digital, social, ekonomisk och miljömässig. Högskolans forskare bjuder på korta föreläsningar och besökare kan testa VR-teknik, ratta robotar och programmera bee-bots.

Media no image

Felaktigt utskick

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 12:03 CEST

För en stund sedan publicerade Högskolan i Halmstad pressmeddelandet ”Svårt för lärare att göra anonyma bedömningar”. Utskicket gjordes tyvärr av misstag – det var ett äldre pressmeddelande som låg kvar i systemet, och som inte längre är aktuellt. Vi ber om ursäkt och ber er att bortse från utskicket! Ha en fortsatt skön sommar.

Hur kan innovationens krokiga väg bli rak?

Hur kan innovationens krokiga väg bli rak?

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 11:39 CEST

Innovation kan definieras som nya produkter och tjänster som ger ett värde till användaren. Men innovationsprocessen är sällan okomplicerad och de hinder som uppstår längs vägen kräver oftast kompromisser. Men hur och vad måste kompromissas? Ny forskning från Högskolan i Halmstad ger råd till företagare hur de kan hantera och övervinna hinder i innovationsprocessen.

Traditionella könsmönster lever kvar i skolan

Traditionella könsmönster lever kvar i skolan

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 15:01 CEST

Ungdomars strävan för att lyckas i skolan och på fritiden leder till en stressad tillvaro med risk för psykosomatiska besvär, så som huvudvärk, sömnbesvär, oro och magont. Både flickor och pojkar drabbas av upplevda förväntningar, som de hanterar genom olika strategier utifrån kön, det visar Marie Wilhssons studie, som till stor del bygger på ungdomars egna upplevelser.

Unikt samarbete i Halmstad kring utbildning med tre möjligheter för elitsatsande unga golfare

Unikt samarbete i Halmstad kring utbildning med tre möjligheter för elitsatsande unga golfare

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 10:36 CEST

Högskolan i Halmstad bedriver sedan 2009 utbildning inom området Professionell idrottskarriär och arbetsliv (PIKA). Nu startar ett unikt samarbete för att ge elitsatsande golfspelare utökade möjligheter till utbildning och professionella träningsmöjligheter i Halmstad.

Det händer massor på Högskolan i Halmstad i sommar – med start redan i dag

Det händer massor på Högskolan i Halmstad i sommar – med start redan i dag

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 08:48 CEST

Sommartid innebär färre pressmeddelanden och nyheter från Högskolan i Halmstad, men det betyder inte att verksamheten ligger nere. Tvärtom! Den första aktiviteten drar igång i dag. I sommar finns det chans att hänga med på studier under vattenytan, höra spännande forskning om båtnamn, besöka Hallands flora och fauna, träffa kinesiska studenter på långväga utbyte – bland mycket annat.

Media no image

Jörgen Persson och Gun-Britt Lydén nya hedersdoktorer vid Högskolan i Halmstad

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 08:50 CEST

Högskolan i Halmstad har utsett två nya hedersdoktorer: Jörgen Persson, bordtennisspelare och känd idrottsprofil, och Gun-Britt Lydén, ordförande i Anhörigföreningen i Halmstad.

Media no image

Pressinbjudan – Unikt samarbete i Halmstad kring utbildning för elitsatsande unga golfare

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2017 14:08 CEST

Högskolan i Halmstad bedriver utbildning inom området professionell idrottskarriär och arbetsliv (PIKA). Nu startar ett unikt samarbete mellan Högskolan, Halmstads kommun och Svenska golfförbundet för att ge unga elitsatsande golfspelare utökade möjligheter till utbildning och professionella träningsmöjligheter i Halmstad.

Grön innovation bland examensprojekt på Högskolan i Halmstad

Grön innovation bland examensprojekt på Högskolan i Halmstad

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2017 08:35 CEST

På måndag är det världsmiljödagen. Högskolan i Halmstad tipsar därför om utvecklingsingenjörernas examensprojekt, där flera visar prov på grön innovationskraft.

Dags för årliga stipendieregnet över Högskolans studenter – 450 000 kronor ska delas ut

Dags för årliga stipendieregnet över Högskolans studenter – 450 000 kronor ska delas ut

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 11:54 CEST

​Under fredag och lördag – den 26 och 27 maj – regnar stipendierna över Högskolans framgångsrika studenter. Totalt 330 000 kronor ur lektor Sten Fåhrés minnesfond går till ingenjörsstudenter vid Högskolan i Halmstad. Under fredagen delas fem allmänna ingenjörsstipendier på sammanlagt 41 000 kronor ut från Lektor Sten Fåhrés minnesfond till studenter vid Högskolans ingenjörsprogram.

Äldreomsorgens framtid i fokus

Äldreomsorgens framtid i fokus

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 08:27 CEST

Ökad kvalitet i arbetet nattetid på boenden för äldre och en modern äldrevård – det är målet i en ny nationell rekommendation som presenterades i Falkenberg på måndagen, den 22 maj. HICube Kompetenta vården och de taktiska grupperna E-hälsa och Äldre arrangerade konferensen med namnet ”Sätt ljus på natten”.