Skip to main content

Fortsatt samarbete mellan Falkenbergs kommun och Högskolan i Halmstad

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2018 15:33 CEST

Avtalet undertecknades i Falkenberg i dag. Från vänster Stephen Hwang, rektor vid Högskolan i Halmstad, Anders Ramberg, tf kommunchef Falkenbergs kommun, och Mari-Louise Wernersson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Falkenbergs kommun och Högskolan i Halmstad fortsätter att jobba ihop för att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar. Organisationerna är överens om att förlänga det intentionsavtal som finns.

– När vi har ett samarbete får vi ett utbyte av kompetenser. Vi får en inblick i de utmaningar som kommunerna står inför. Det gör att vi kan stärka såväl våra utbildningar som vår forskning.Tillsammans blir vi och Falkenberg mer attraktiva för unga vuxna som söker sig en utbildning och framtid i vår del av landet, säger Stephen Hwang, rektor vid Högskolan i Halmstad.

Samarbetet innebär bland annat att Falkenbergs kommun kan ta del av aktuell och ny forskning och även använda denna kunskap i det konkreta arbetet med att utveckla kommunen.

– Samhället utvecklas hela tiden och vi behöver ta del av den senaste kunskapen för att på bästa sätt hitta lösningar som gör att vi kan utveckla kommunen. De studenter som Högskolan utbildar är viktiga för vår kompetensförsörjning inom våra områden, dels för den kommunala organisationen och dels för näringslivet i kommunen, säger Mari-Louise Wernerson (C), ordförande kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun.

Många möjliga samarbetsområden

Inom dessa områden vill  Högskolan i Halmstad och Falkenbergs kommun samarbeta:

Kompetensförsörjning

En ökad samverkan inom de områden därHögskolan bedriver utbildning och forskning bidrar till ökade förutsättningar för Falkenbergs kommun och dess näringsliv att attrahera och behålla kompetent personal, samtidigt som det bidrar till att samhällsrelevansen i Högskolans verksamhet stärks.

Samhälle, näringsliv och digitalisering

En ökad samverkan inom forskning och utbildning skapar förutsättningar för samhällsutveckling och tillväxt. Möjliga exempel på samarbete skulle kunna vara:

  • hur man bygger en stadsmiljö utifrån forskning inom smarta städer
    hälsoinnovation
  • digitalisering/artificiell intelligens (AI)
  • utveckling av bra lärmiljöer
  • utveckla kunskapscentrum och studentboenden i Falkenberg

För mer information, kontakta

Anders Nelson, vicerektor med särskilt ansvar för samverkan, innovation och internationalisering vid Högskolan i Halmstad. Mobil: 0768-29 74 88

Mari-Louise Wernersson (C), kommunstyrelsens ordförande i Falkenbergs kommun. Mobil: 0706-66 11 05


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 10 500 studenter och 600 anställda, varav cirka 55 professorer.