Skip to main content

Högskolans prorektor lämnar sitt uppdrag

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2018 11:13 CET

Thorsteinn Rögnvaldsson lämnar sitt uppdrag som prorektor vid Högskolan i Halmstad vid halvårsskiftet. Foto: Anders Andersson.

Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor vid Högskolan i Halmstad väljer att lämna sitt uppdrag som prorektor vid halvårsskiftet, ett år innan hans förordnande går ut. Han kommer i stället att bli ordinarie programchef för Högskolans KK-miljö Forskning för innovation samt leda forskningsprofilen Centrum för tillämpade intelligenta system (CAISR). 

– Att vara både prorektor och vikarierande programchef för KK-miljön har inneburit att jag inte hinner med att göra någon forskning, säger Thorsteinn Rögnvaldsson. Jag hade aldrig några planer på att stanna längre än mina två förordnandeperioder som prorektor och det här ger mig möjlighet att åter få tid för forskningsmiljön och för doktoranderna. Den är i ett viktigt skede med generationsbyten och mycket nationell expansion inom AI-området [Artificiell intelligens].

Thorsteinn Rögnvaldsson tillträdde som prorektor i juli 2013 och har också varit vikarierande rektor i cirka sex månader mellan rektorerna Mikael Alexandersson och Stephen Hwang. Sedan hösten 2017 har han också varit vikarierande programchef i KK-miljön, ett uppdrag som han nu kan fokusera mer på.

– Det är Thorsteinn själv som har bett att få lämna sitt uppdrag, vilket jag beklagar. Han har gjort ett utmärkt jobb som prorektor och verkligen bidragit till att utveckla Högskolans forskning. Samtidigt förstår jag hans vilja att få prioritera bland sina många ansvarsområden. Det är också av yttersta strategiska vikt att ha en stark ledning för KK-miljön under de sista viktiga fyra åren av avtalet med KK-stiftelsen, säger rektor Stephen Hwang.

– Det här är ett bra tillfälle att sluta som prorektor, säger Thorsteinn Rögnvaldsson. Jag fick det särskilda uppdraget att öka omfattningen på forskningen på Högskolan och den har verkligen ökat starkt sedan 2013, i både kvantitet och kvalitet.

För mer information, kontakta prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson eller rektor Stephen Hwang, som båda två kan kontaktas via rektors handläggare Ann Larsson, 035-16 71 50.


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.