Skip to main content

Högskolestyrelsens möte den 13–14 juni

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 13:28 CEST

I morgon och på fredag – den 13–14 juni – sammanträder Högskolan i Halmstads styrelse. Under torsdagen behandlas ärendena 1–7, och på fredagen ärendena 8–16.

Det blir ingen pressträff efter mötet, men rektor är tillgänglig per telefon efter mötet på fredag (den 14 juni), mellan kl. 12.45 och 13.30, tel. 070-300 42 05.

Se dagordning för mötet nedan.

För mer information, kontakta Marianne Dellstrand, rektors handläggare, tel. 0703-16 71 61 eller Lena Lundén, kommunikatör, tel. 073-241 74 43.


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav 40 professorer.