Skip to main content

Konferens på Högskolan om EU:s säkerhetspolitik

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2010 13:29 CEST

”Sverige, EU och världen – EU som säkerhetspolitisk aktör” är temat på en konferens som Högskolan i Halmstad arrangerar i samarbete med Folk och försvar den 14 april.

Hur ser EU:s roll ut i världens oroshärdar? Är EU på väg mot en enad eller splittrad säkerhetspolitik? Hur har Sveriges och Europas säkerhetspolitik utvecklats? Det är några av de frågor som tas upp på onsdagens konferens på Högskolan i Halmstad. Konferensen, som anordnas av ämnesgruppen i statsvetenskap på Högskolan tillsammans med Folk och försvar, är ett återkommande evenemang.

Medverkar gör bland andra Jan Hyllander, departementsråd på Försvarsdepartementet, Gunilla Herolf, forskare vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, Anders Lindström, insatschef på Försvarsmakten och Lina Frödin, utbildnings- och projektledare på Folke Bernadotteakademin.

Konferensen vänder sig bland annat till anställda inom Halmstads kommun, Högskolan, Försvarsmakten, samt studenter vid militärhögskolan och Högskolan i Halmstad.

Tid och plats:
Malcussalen, Högskolan i Halmstad, 14 april kl. 9.00–15.00.

Läs mer i separat program.

För ytterligare information, kontakta universitetslektor Kazuki Iwanaga telefon 035-16 72 98, e-post kazuki.iwanaga@hos.hh.se, eller universitetslektor Hans Bengtsson telefon 035-16 72 68, 070-585 3236.

Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan 14 500 studenter och 500 anställda, varav ett 40-tal professorer.