Skip to main content

Licentiatavhandling ger insikter om innovationsprocessen

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 15:00 CEST

Vad är det egentligen som gör vissa företag innovativa? Den 27 maj lägger Peter Altmann, forskare vid Sektionen för ekonomi och teknik på Högskolan i Halmstad, fram sin licentiatavhandling. I denna undersöker han sambandet mellan Human Resources Management (HRM) och en framgångsrik innovationsprocess.

– Alltför ofta kväver man innovationsverksamheter genom att anamma fel perspektiv vid hantering av innovationsarbete, säger Peter Altmann.

Flera perspektiv en framgång

Avhandlingens titel är ”Human Resources Management and Innovation: Exploring the Connection”. Den består av tre artiklar. Två av dessa är djupgående fallstudier genomförda på medicintekniska bolaget Getinge Group AB – bland annat på utvecklingsbolag inom koncernen.

– En av flera upptäckter var att företag som lyckas med innovation inte är låsta till en syn på vad HRM och innovation är. Istället anammar man flera perspektiv och tillämpar dessa vid olika tillfällen beroende på graden av osäkerhet i utvecklingsarbetet.

Peter Altmann hoppas att forskningsresultaten ska komma företag till nytta.

– Jag hoppas att jag kan öppna upp för en diskussion i företag där man till större grad tar hänsyn till olika perspektiv på HRM och innovation. På så vis hoppas jag att man mer effektivt och framgångsrikt kan bedriva innovationsarbete och hjälpa företag med deras innovationsrelaterade strategiarbete.

Försvarar uppsatsen 27 maj

Peter Altmann försvarar sin licentiatavhandling ”Human Resources Management and Innovation: Exploring the Connection” på Högskolan i Halmstad tisdag den 27 maj. Massmedier hälsas välkomna.

Datum och tid: tisdag 27 maj kl. 10–12.

Plats: Högskolan i Halmstad, Hus O, vån. 1, sal O124. Kristian IV:s väg 3, Halmstad.

För mer information om forskningen och dess resultat, kontakta Peter Altmann: tfn 035-16 74 13; mobil 070-769 69 55; e-post peter.altmann@hh.se

Abstract på engelska och svenska bifogas.


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.