Skip to main content

Nytt forskningssamarbete med Indien

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 13:26 CET

Vår digitala livsstil ställer höga krav på en snabb och smart teknikutveckling. Svenska och indiska forskare inleder ett unikt gemensamt forskningsprojekt i inbyggda system, vars svenska del finansieras av Vinnova med 5,8 miljoner kronor.

 – Det här forskningsprojektet kommer att leda Högskolan in på en ny internationell arena, både vad gäller samarbete med industri och med akademi. Vi har internationellt starka industriella samarbetspartners i forskningsprojektet, till exempel Texas Instruments, som kommer att delta i våra regelbundna projektmöten, säger Zain-ul-Abdin universitetslektor vid Högskolan i Halmstad och nationell koordinator för forskningsprojektet som inleddes i december 2015.

Indiens IT-centrum

Vinnova beslutade nyligen att tilldela den svenska delen av projektet 5,8 miljoner kronor. Finansieringen gör det möjligt för både Högskolan i Halmstad och det indiska lärosätet Amrita University att anställa ytterligare forskarstudenter och finansiera den gemensamma forskningen. Amrita University ligger i Bangalore, en stad som anses vara Indiens nav för IT-utveckling.

– Tillsammans med forskarna i Indien ska vi utveckla, undersöka och utvärdera avancerade inbyggda datorplattformar. Vårt fokus är att ta fram flexibla hårdvaruarkitekturer och förenklad programmering för inbyggda system, säger Zain-ul-Abdin.

Användningen av inbyggda system är en nödvändighet i våra dagliga liv. Mobiltelefoner, hemelektronik, industrirobotar och moderna bilar är alla exempel på inbyggda system. Kraven på dessa system ökar i takt med våra digitala behov och det nya forskningsprojektet syftar till att möta dessa krav.

Utökat utbildningssamarbete

Förhoppningen är att Högskolan i Halmstads nya kontakterna i Indien även leder till fler studentutbyten och rekryteringar, både på grund-, avancerad- och forskarnivå. 

Läs mer om forskningsprojektet.

Kontakt

Zain-ul-Abdin

Mobiltelefon: 0704-35 33 84

E-post: zain-ul-abdin@hh.se

(Foto: Flickr japanexperterna.se)


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.