Skip to main content

Personer med intellektuell funktionsnedsättning är medforskare i nyskapande projekt

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2016 09:05 CEST

Vanligtvis är det forskarna själva som drar slutsatser och gör tolkningar i ett forskningsprojekt. Den här gången tänker forskarna vid Högskolan i Halmstad nytt och låter de som ingått i studien bidra till analysen. Deltagarna har alla en intellektuell funktionsnedsättning och det är första gången i Sverige som personer ur denna grupp involveras på detta sätt. På torsdag den 7 april presenteras de preliminära analyserna under en konferens på lärosätet.

– Det här blir spännande och utmanande! Inte minst för att det handlar om personer med intellektuell funktionsnedsättning. De ses ofta som mindre kunniga, en trend som vi vill bryta. De klarar av mycket mer än vad många tror och jag hoppas verkligen att de vågar ifrågasätta våra analyser, säger Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap och forskningsledare för projektet, som handlar om egenorganisering för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Vill ta makten

Många med intellektuell funktionsnedsättning upplever att de saknar makt över sitt eget liv. Genom att gå samman i egna föreningar vill de bestämma själva och öka sitt inflytande. Det treåriga forskningsprojektet vid Högskolan i Halmstad har gått ut på att öka kunskaperna om egenorganiserade föreningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Hur fungerar föreningarna? Vad har föreningarna för betydelse för deltagarna och deras inflytande?

I veckan presenteras de preliminära analyserna från projektet vid en konferens, särskilt ordnad för deltagarna i projektet. Syftet är att låta dem komma till tals innan resultaten publiceras. Intresset för att delta i konferensen har varit stort, totalt deltar cirka 50 personer från olika delar av landet.

Media hälsas välkomna för att ta del av diskussionen, träffa deltagare ifrån forskningsstudien och tala med forskarna.

Tid: torsdag 7 april, 9.30–10.30
Plats: Högskolehallen, hus I, Högskolan i Halmstad
För mer information: Magnus Tideman, professor vid Högskolan i Halmstad. Tel: 035– 16 7181, e-post: magnus.tideman@hh.se

Läs mer om forskningsstudien: www.hh.se/eop
Bifogar programblad


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.