Skip to main content

PRESSINBJUDAN: Högskolan i Halmstads första egna doktor examineras

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 14:33 CET

På torsdag sker det något historiskt på Högskolan i Halmstad. Då disputerar Edison Pignaton de Freitas och blir därmed den första doktor som Högskolan i Halmstad examinerar i egen regi.

– Det är något alldeles speciellt att få utfärda examen med Högskolan i Halmstads signum. Vi har bedrivit forskarutbildning i många år men hittills varit beroende av andra lärosäten för själva examinationen. I praktiken har doktoranderna i de flesta fall gjort hela sin forskarutbildning här på Högskolan i Halmstad men genomfört sitt slutprov i ett annat lärosätes namn, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, professor och ordförande i fakultetsnämnden vid Högskolan i Halmstad.

Att ha egna rättigheter är viktigt för Högskolan i Halmstad som lärosäte.

– Med detta har Högskolan placerats i en starkare position med högre kvalitetsnivå både innehållsmässigt och omfångsmässigt. Inom de här områdena har vi nu bekräftad hög kvalitet på alla nivåer. Det är viktigt att Högskolan har fått detta kvalitetsmärke och blivit ett specialiserat lärosäte med forskarutbildning inom våra profilområden, säger Thorsteinn Rögnvaldsson

Edison Pignaton de Freitas kommer ursprungligen från Brasilien men har valt att gå sin forskarutbildning i Sverige, på Högskolan i Halmstad. Han påbörjade sin forskarutbildning på Högskolan i februari 2008 och var då inskriven vid Örebro universitet. När Högskolan i Halmstad sommaren 2010 fick examensrättigheter på forskarnivå inom bland annat området informationsteknologi, fick Edison Pignaton de Fretias möjlighet att avsluta sina doktorandstudier här, och få sin doktorsexamen härifrån. En möjlighet som han tog.

– Det känns roligt och lite speciellt att vara den första doktorn som disputerar på Högskolan i Halmstad. Samtidigt känns det som en ansvarsfull uppgift eftersom det är något nytt här på Högskolan, säger Edison Pignaton de Freitas.

Hans avhandling, i ämnet datavetenskap, handlar om övervakningssystem för täckning av stora områden, till exempel hamnar och landgränser.

– Ett sådant system består av rörliga och fast utplacerade sensorer som kan kommunicera med varandra via radio. De rörliga kan bäras av fordon som obemannade flygplan. Min idé med avhandlingen är att koordinera användningen av – och samarbetet mellan – de fasta och rörliga sensorerna för bättre funktion och effektivitet, förklarar säger Edison Pignaton de Freitas.

Exempel på verksamheter som kan ha nytta av Edison Pignaton de Freitas resultat är försvaret (för övervakning) och lantbrukare som kan identifiera sjukdomar på sädesfält.

Disputationen äger rum på Högskolan i Halmstad på torsdag, den 17 november. Medierna är välkomna att delta.

Kontakta gärna Edison Pignaton de Freitas för mer information, telefon 0736-34 18 77.

FAKTA DISPUTATIONEN

TID: torsdagen den 17 november kl. 13.15
PLATS:
Wigforssalen, Visionen, Högskolan i Halmstad
Avhandlingens titel:
Cooperative Context Aware Setup and Performance of Surveillance Missions Using Static and Mobile Wireless Sensor Networks
Ladda ner abstract.
OPPONENT: professor Dr. Franz J. Rammig, Design of Distributed Embedded Systems, Heinz Nixdorf Institute, University of Paderborn, Tyskland
BETYGSNÄMND
: professor Sten F. Andler, Institutionen för kommunikation och information, Högskolan i Skövde; professor Lars Asplund, Akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens högskola; docent Maria Kihl, Institutionen för elektro- och informationsteknik, Lunds tekniska högskola
ORDFÖRANDE VID DISPUTATIONEN: professor Thorsteinn Rögnvaldsson, Högskolan i Halmstad
HUVUDHANDLEDARE:
professor Tony Larsson, Högskolan i Halmstad

Välkommen!

Observera att språket vid disputationen är engelska.

FAKTA
Doktorsexamen och Högskolan i Halmstads examensrättigheter

Doktorsexamen är den högsta akademiska examen som finns i Sverige. För att ta doktorsexamen krävs att man, efter att ha tagit en examen på avancerad nivå, blir antagen till forskarutbildning. Forskarutbildningen motsvarar fyra års heltidsstudier och avslutas med att den forskarstuderande presentar sina forskningsresultat i en doktorsavhandling, och vid en offentlig disputation med godkänt resultat.

Högskolan i Halmstad har sedan år 2010 rätt att utfärda doktorsexamen inom områdena innovationsvetenskap och informationsteknologi.

Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan 11 000 studenter och 600 anställda, varav 40 professorer.