Skip to main content

Studenter prisade för examensprojekt

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 13:09 CET

Daniel Nilsson och Christian Ek, tidigare studenter vid Energiingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad, fick i går ta emot ett stipendium av Energi- och miljötekniska föreningen (EMTF) för sitt examensarbete om tappvarmvatten i flerbostadshus.

Energi- och miljötekniska föreningen delade ut stipendiepriset på Stockholmsmässan under gårdagen och Daniel Nilsson och Christian Ek vann kategorin ”Artikel baserad på examensarbete”.

– Det är en uppmuntran och ett kvitto på att vi har gjort ett bra jobb. Jag hoppas att det blir uppmärksammat i branschen så att det läggs mer fokus på hur mycket vatten som används, så att folk kan minska sin vattenanvändning, säger Daniel Nilsson.

Kartläggning av vattenanvändning
Daniel Nilsson och Christian Ek har gjort en kartläggning av hur vattenanvändningen har förändrats i Sverige sedan mitten av 1900-talet och hur det varierar mellan olika flerbostadshus.

– Det som gör det intressant är att vi har tittat på olika schablonvärden för hur mycket vatten som används, och har ifrågasatt om det stämmer med verkligheten. Det är mycket antaganden inom det här området, så vi hoppas att kunna bidra med en ökad kunskap, säger Daniel Nilsson.

Under arbetet med examensprojektet har de samlat in mätvärden från tidigare studier från 1948 och fram till 2010 för att kunna studera hur vattenanvändningen har utvecklats. De har också samlat in statistik från de tre kommunala bostadsbolagen Halmstads Fastighets AB, Karlstads Bostads AB och Hyresbostäder i Norrköping.

Resultatet av kartläggningen visar att vattenanvändningen är ungefär lika stor i dag som för 50–60 år sedan.

– Vi blev ganska förvånade över resultatet och hade förväntat oss en ökning av vattenanvändningen genom åren eftersom vattenstandarden är högre i dag. Men samtidigt har vi börjat motverka det med en alltmer vattensnål utrustning, säger Christian Ek.

Individuell mätning
Förhoppningen är att fastighetsägare och bostadsbolag ska börja arbeta för en sänkning av vattenanvändningen för att spara på både vatten och energi.

– Ett bra sätt är att införa individuell mätning så att varje hyresgäst får betala för sin egen användning, precis som man gör med elanvändningen, menar Christian Ek.

I framtiden vill både Daniel Nilsson och Christian Ek arbeta med något som har med energieffektivisering att göra.

– Det finns många intressanta områden inom energi, menar de.

Prissumman är på 10 000 kronor. Artikeln om examensarbetet kommer att publiceras i tidningen Energi & Miljö.

För mer information kontakta Daniel Nilsson, 070-822 05 54, eller Sven Werner, handledare och professor i energiteknik på Högskolan i Halmstad, 035-16 71 30.

Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan 11 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 45 professorer.