Skip to main content

Taggar

Forskning 79 utbildning 72 studenter 49 doktorsavhandling 33 examensprojekt 32 högskolestyrelse 29 samverkan 28 stipendier 22 dagordning 20 utvecklingsingenjörer 14 Högskolan i Halmstad 14 Professor 14 utvecklingsingenjör 10 Innovation 9 öppet hus 9 KK-stiftelsen 8 utexpo 8 Fåhréstipendier 7 hälsa 7 hälsoteknik 7 Halmstad 6 samproduktion 6 disputation 6 näringsliv 6 kvalitet 5 Region Halland 5 examensmässa 5 hälsoteknikcentrum halland 5 studentliv 5 KK-miljö 5 hälsoinnovation 5 forskare 5 lärarutbildning 5 stipendium 5 hälsa och livsstil 5 fjärrvärme 5 handikappvetenskap 5 utvecklingsingenjörsprogrammet 4 akademisk högtid 4 examensrättighet 4 statsvetenskap 4 Falkenbergs kommun 4 produktutveckling 4 Sommaröppet 4 Halmstads kommun 4 Digitalisering 3 antagning 3 regionalt utvecklingscentrum 3 sociologi 3 hedersdoktor 3 rapport 3 rektor 3 forskningsprojekt 3 våtmarkscentrum 3 idrottspsykologi 3 teknik 3 örebro univeristet 3 pedagogiskt pris 3 utvärdering 3 äldrevård 3 forskarfredag 3 inbyggda system 3 vård 3 eu 3 barncancer 3 sten fåhré 3 jordbruksverket 2 högskoleverket 2 årsredovisning 2 golf 2 informationsteknologi 2 idrottsskada 2 Halmstads garnison 2 simulering 2 kostvanor 2 Halland 2 arbetsmarknad 2 barncancerfonden 2 kompletterande pedagogisk utbildning 2 HICube 2 Varbergs kommun 2 företagsekonomi 2 energiingenjör 2 idrottsutbildning 2 born global 2 samverkansavtal 2 demensvård 2 företagande 2 trådlös kommunikation 2 hälsovetenskap 2 våtmarker 2 demokrati 2 innovationsprocesser 2 informatik 2 idrottsskador 2 Miljö 2 Vindkraft 2 Hylte kommun 2 mindfulness 2 intellektuell funktionsnedsättning 2 fåhréstipendierna 2 professorsinstallation 2 fysik 2 hälsoteknikcentrum 2 vetenskap 2 lektor sten fåhrés minnesfond 2 självkörande fordon 2 kpu 2 licentiatuppsats 2 funktionshjälpmedel 2 högskolan i jönköping 2 eu-kommissionen 2 student 2 sjöräddning 2 uppdragsutbildning 2 skola 2 human resource management 2 barns psykiska hälsa 2 Laholms kommun 2 sjukvård 2 datakommunikation 2 lärarutbildningen 2 arc13 2 elitidrottare 2 forskarutbildningsrättigheter 2 jdome bikaround 2 arbetslöshet 2 depression 2 sparbanksstiftelsen kronan 2 scandinavian school of golf 2 psykologi 2 google 2 Kungsbacka kommun 2 andrologi 2 öppna föreläsningar 2 entreprenörskap 2 kvalitetsutvärdering 2 elitidrott 2 medie- och kommunikationsvetenskap 2 stresshantering 2 högskolestudier 2 energimål 2 jämställdhet 2 platooning 2 fordonskommunikation 2 konferens 2 sociala medier 2 civilingenjör 2 civilekonomprogrammet 2 halmstads näringslivs ab 2 ekonomi 2 cesam 2 ingenjörsstudenter 2 fragerus fastigheter 1 arbetsförmedlingen 1 fjärrvärme i europa 1 utbildningar i engelska 1 halmstad elektronikförening 1 skaderisk 1 klassrumsbedömning 1 studentkåren 1 simulator 1 behovsstyrd forskning 1 acumen 1 bränsleeffektivitet 1 Johanna Jaara Åstrand 1 forskningsanslag 1 idrottspsykologiska tester 1 studieavgifter 1 forskning och utveckling (fou) 1 integration 1 google maps street view 1 tryckeri 1 Tall Ships Races 1 internationella relationer 1 oxidering 1 skåneländska gastronomiska akademien 1 signalbehandling 1 nanoteknik 1 industriell innovation 1 professionellt idrottsutövande – inriktning golf 1 arbetsliv 1 informations- och kommunikationsteknologi 1 tolkhjälp 1 Tillämpad miljövetenskap 1 internationella forskare 1 politik 1 rundtur 1 barn- och ungdomsidrott 1 emc 1 ekonomistudier 1 offentlig sektor 1 medicinsk vetenskap 1 grundutbildning 1 hälsopedagogik 1 barns hälsa 1 industridoktorand 1 dataingenjör 1 internationella olympiska kommittén 1 akademiker 1 hållbara transporter 1 barn och leukemi 1 hälso- och vårdvetenskap 1 genus 1 the royal & ancient golf club s:t andrews 1 phy-layer multiple access 1 hello there 1 nätverkande 1 avfallskraftvärmeverk 1 förskolan 1 karolina davidsson 1 för framtidens elektronik i halmstad 1 ledarskap 1 landsbygdsutveckling 1 bevakningsteknologi 1 familjeföretag 1 internationalisering 1 externredovisning 1 alexey vinel 1 mac-layer protocols 1 magisterutbildning 1 facility management 1 it-produkt 1 psykosomatiska besvär 1 svensk idrottspsykologi 1 fysisk anpassad aktivitet 1 stipendieutdelning 1 fysiologi 1 högskoleutbildning 1 give me a break 1 doktorandprojekt 1 multiple access communication 1 demokratifrågor 1 maskiningenjörsprogrammet 1 funktionella ytor 1 nanofysik 1 intelligent teknik 1 innebandy 1 kina 1 hjärtsvikt 1 demokratiindex 1 horizon 2020 1 HICube Kompetenta vården 1 svenskt näringliv 1 cinderella 1 examensarbete 1 korta vägen 1 fotbollstränare 1 trådlösa nätverk 1 inger wieslander 1 fåhréstipendium 1 Kompetenta vården 1 fortbildning för lärare 1 forskning miljö 1 vård och omsorg 1 hybridmodelleringsspråk 1 elektroniklaboratorium 1 internet 1 the r&a 1 alexander technological educational institute of thessaloniki 1 biomekanik 1 trygghetslarm 1 kognitiva symtom 1 matematikundervisning 1 rektorsinstallation 1 svenskt näringsliv 1 nao 1 trygghet 1 hälsa- och sjukvård 1 årets teknikutbildning 1 naturvetenskapens didaktik 1 sommarkurser 1 budgetproposition 1 högskolans framtid 1 programmering 1 chips 1 astronauten christer fuglesang 1 ratio - näringslivets forskningsinstitut 1 robotik 1 utrikespolitik 1 Kvalitetsteknik 1 omvårdnad 1 ytpolering 1 högskoledirektör 1 industriell tillverkning 1 redovisningskonferens 1 europeiskt samarbete 1 handikappidrott 1 eu:s ramprogam för forskning och innovation 1 namnkonferens 1 masterprogrammet i hälsa och livsstil 1 styrelsemöte 1 ateith 1 integrerad elektronik 1 digitala distinktioner. klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktiker 1 fallprevention 1 ekonomitävling 1 handikappforskning 1 born globals 1 vetenskapsfest 1 personalfrågor 1 testanläggning 1 landsbygdsprogrammet 2007-2013 1 psykisk ohälsa 1 civilingenjör i datateknik 1 søren forchhammer 1 systemintegration och elektromagnetisk kompatibilitet 1 svensk elektronik 1 Lärarförbundet 1 landsbygdsprogram 1 nätverksteknik 1 internationellt besök 1 tillväxt och konkurrenskraft 1 civilingenjörsexamen 1 professur 1 urban johnson 1 viktklubb.se 1 kursvärdering 1 embedded technology 1 solpaneler 1 Klimat 1 energiingenjör – förnybar energi 1 energiingenjörsprogrammet 1 shanghai 1 antagningsstatistik 1 sista ansökningsdag 1 karolinska institutet 1 pedagogiska priset 2014 1 likabehandling 1 brottsförebyggande 1 riksbankens jubileumsfond 1 elektronik 1 nature communications 1 protokoll 1 Laholm 1 ungdomars hälsa 1 programråd 1 utsläpp 1 landsbygdspolitik 1 professionell idrottskarriär och arbetsliv 1 vetenskapsrådsanslag 1 stressrelaterade skador 1 cop21 1 akademier 1 bråktal 1 matchning på arbetsmarknaden 1 workshop 1 elektronikcentrum i halmstad 1 vegetarisk kost 1 förskollelyftet 1 studiemiljö 1 protesfot 1 fortbildning 1 golfproffs 1 idrottskarriär 1 samhällsutmaning 1 energi 1 civilekonomexamen 1 samarbetsavtal 1 klasskillnader i ungdomars internetanvändning 1 Kungsbacka 1 utsläppsmål 1 how to make an app 1 lärare i moderna språk 1 innovationer 1 horisont 2020 1 ny studie 1 magisterprogrammet i elektronikdesign 1 eftervalsanalys 1 getinge ab 1 lärobok 1 landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 skolutveckling 1 hälsohögskolan i jönköping 1 carl-fredrik graf 1 utvecklingsingengörer 1 kommunikationsprotokoll 1 motion 1 samhällsanalys och kommunikation 1 viktklubb 1 odling 1 socialt arbete 1 periklis chatzimisios 1 försvarsmakten 1 medicin 1 barnsjukvård 1 valet 1 Digitalt laborativt centrum (DLC) 1 fysisk aktivitet som behandling 1 Hylte 1 itst2015 1 högskoleledning 1 stanford university 1 tvärvetenskapligt projekt 1 pedagogik 1 progression 1 interaktionsdesign 1 guidad visning 1 politska system 1 europeiska regionala utvecklingsfonden 1 halmstads studentkår 1 forskning elitgolfare 1 demokratisering 1 forskningsrapport 1 european universlty association 1 förskollärarutbildning 1 mkv 1 licentiatavhandling 1 Halmstad Golfklubb 1 terapi 1 intelligenta system 1 industriforskning 1 digital generation 1 sökkonferens 1 akademichef 1 utvecklingsingenjörsstudenter 1 namnforskning 1 strategisk forskning 1 idrottskonferens 1 elproduktion 1 svensk industrigravyr ab 1 androstol 1 vetenskap och allmänhet 1 livestrong foundation 1 licentiatseminarium 1 vertikalaxlat vindkraftverk 1 Sveriges kommuner 1 fm-priset 1 nätverk 1 promovering 1 ansökningsstatistik 1 datavetenskap 1 mooc 1 health innovation day 1 living labs 1 nätverksarkitektur 1 funktionshindrade barn 1 ytor 1 wireless network 1 mat 1 äldreomsorg 1 doktor 1 C-ITS 1 fysiologiska tester 1 skolan mitt i byn 1 politisk kommunikation 1 humanoid robot 1 sport 1 hjärtinfarkt 1 stiftelsen köpmannaförbudet 1 våtmark 1 datorteknik 1 språklärare 1 sjuksköterskeprogrammet 1 vetenskapsrådet 1 sektionen för hälsa och samhälle 1 ingenjörsstudent 1 gynekologi 1 funktionsnedsättningar 1 professionellt idrottsutövande 1 privat sektor 1 Tillverkande företag 1 golfhuvudstaden 1 produktuveckling 1 riksidrottsförbundet 1 övergödning 1 befolkningsutveckling 1 mark andersen 1 innebandyspelare 1 diskrimineringslagen 1 söksiffror 1 cyberfysiska system 1 årets teknikutbildning 2011 1 lärande nätverk 1 lissabonfördraget 1 sensorsystem 1 modellbaserad testdesign 1 rödlistade arter 1 civilekonom 1 studentcoacher 1 cisco networking academy 1 klimatrapport 1 pris 1 queueing theory 1 könsmaktsordning 1 skolbarns hälsa 1 en ojämlik digital generation 1 branschråd 1 göteborgs universitet 1 energieffekivisering 1 halmstads energi och miljö 1 framtidens elektronik 1 tillväxt 1 nya studenter 1 smartphone 1 innovationsvetenskap 1 polering av ytor 1 mässa 1 examenstillstånd 1 gymnasiesärskolan 1 Visa alla taggar
Media no image

Pressträff efter högskolestyrelsen

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2015 16:29 CET

Måndagen den 16 februari har högskolestyrelsen sammanträde, med bland annat årsredovisningen 2014 och budget för 2015 på agendan. Efter högskolestyrelsens sammanträde har medier möjlighet att ställa frågor till företrädare för Högskolans ledning. TID: Måndagen den 16 februari 2015, kl 14:15-15:00

Media no image

Pressträff efter högskolestyrelsen

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2014 15:28 CET

Medier har möjlighet att träffa företrädare för Högskolans ledning efter högskolestyrelsens möte fredagen den 5 december.

Media no image

Pressträff efter högskolestyrelsen den 24 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2014 08:00 CEST

Pressträff efter högskolestyrelsen den 24 oktober, 14:00 i Trade center, våning 21.

Media no image

Ingen pressträff efter högskolestyrelsen 10-11 april

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2014 12:09 CEST

Det blir ingen pressträff efter högskolestyrelsens möte 10-11 april.

Media no image

Pressträff efter högskolestyrelsens möte 17 februari

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2014 08:05 CET

Massmedier hälsas välkomna att bevaka högskolestyrelsens möte den 17 februari 2014.

Media no image

Pressträff efter högskolestyrelsens möte 2013-10-25

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2013 13:00 CEST

Massmedier hälsas välkomna att bevaka högskolestyrelsens möte den 25 oktober 2013.

Media no image

PRESSINBJUDAN med anledning av högskolestyrelsens möte

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2013 17:05 CEST

Efter högskolestyrelsens sammanträde på fredag, den 13 september, ges medierna möjlighet att ställa frågor till företrädare för Högskolan i Halmstads ledning.

Media no image

Högskolestyrelsens möte den 13–14 juni

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2013 13:28 CEST

Högskolan i Halmstads styrelse sammanträder den 13–14 juni 2013.

Media no image

Högskolestyrelsens möte den 11 april

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2013 16:22 CEST

På torsdag sammanträder Högskolan i Halmstads styrelse.

Media no image

PRESSINBJUDAN med anledning av högskolestyrelsens möte

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2013 09:36 CET

Efter högskolestyrelsens sammanträde i morgon, ges medierna möjlighet att ställa frågor till företrädare för Högskolan i Halmstads ledning.

Media no image

PRESSINBJUDAN med anledning av högskolestyrelsens möte

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2012 09:30 CET

Efter högskolestyrelsens sammanträde i morgon, ges medierna möjlighet att ställa frågor till företrädare för Högskolan i Halmstads ledning.

Media no image

PRESSINBJUDAN med anledning av högskolestyrelsens möte

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2012 12:28 CEST

Efter högskolestyrelsens sammanträde på fredag, ges medierna möjlighet att ställa frågor till företrädare för Högskolan i Halmstads ledning.

Media no image

PRESSINBJUDAN: högskolestyrelsens möte

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2012 15:46 CET

Efter högskolestyrelsens sammanträde på fredag, ges medierna möjlighet att träffa och ställa frågor till företrädare för Högskolan i Halmstads ledning.

Media no image

PRESSINBJUDAN: högskolestyrelsens möte

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2011 12:14 CET

Efter högskolestyrelsens sammanträde på fredag, ges medierna möjlighet att träffa och ställa frågor till företrädare för Högskolan i Halmstads ledning och styrelse.

Media no image

PRESSINBJUDAN: högskolestyrelsens möte

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2011 08:52 CEST

Efter högskolestyrelsens sammanträde i morgon fredag, ges medierna möjlighet att träffa och ställa frågor till företrädare för Högskolan i Halmstads ledning och styrelse.

Media no image

PRESSINBJUDAN: högskolestyrelsens möte

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2011 11:44 CEST

Efter högskolestyrelsens sammanträde i morgon den 16 september, ges medierna möjlighet att träffa och ställa frågor till företrädare för Högskolan i Halmstads ledning och styrelse.

Media no image

PRESSINBJUDAN: högskolestyrelsens möte

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2011 08:24 CEST

Efter högskolestyrelsens sammanträde den 10 juni, ges medierna möjlighet att träffa och ställa frågor till företrädare för Högskolan i Halmstads ledning och styrelse.

Media no image

Pressinbjudan: högskolestyrelsens möte

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2010 14:41 CET

Efter högskolestyrelsens sammanträde på fredag den 17 december, ges medierna möjlighet att träffa och ställa frågor till företrädare för Högskolan i Halmstads ledning och styrelse.

Media no image

PRESSINBJUDAN: högskolestyrelsens möte

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2010 08:18 CEST

Efter högskolestyrelsens sammanträde i morgon fredag, ges medierna möjlighet att träffa och ställa frågor till företrädare för Högskolan i Halmstads ledning och styrelse.

Media no image

PRESSINBJUDAN: högskolestyrelsens möte

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2010 14:18 CEST

Efter högskolestyrelsens sammanträde på fredag ges medierna möjlighet att träffa och ställa frågor till företrädare för Högskolan i Halmstads ledning och styrelse.