Skip to main content

Taggar

Forskning 86 utbildning 73 studenter 51 doktorsavhandling 34 examensprojekt 33 samverkan 31 högskolestyrelse 30 stipendier 23 dagordning 20 Professor 16 Högskolan i Halmstad 14 utvecklingsingenjörer 14 utvecklingsingenjör 10 Innovation 9 öppet hus 9 KK-stiftelsen 8 utexpo 8 hälsoteknik 8 hälsa 8 Fåhréstipendier 7 samproduktion 6 näringsliv 6 Halmstad 6 disputation 6 forskare 5 examensmässa 5 hälsa och livsstil 5 handikappvetenskap 5 KK-miljö 5 kvalitet 5 fjärrvärme 5 hälsoinnovation 5 stipendium 5 hälsoteknikcentrum halland 5 Region Halland 5 studentliv 5 lärarutbildning 5 Halmstads kommun 4 Falkenbergs kommun 4 examensrättighet 4 akademisk högtid 4 utvecklingsingenjörsprogrammet 4 produktutveckling 4 Sommaröppet 4 statsvetenskap 4 regionalt utvecklingscentrum 3 psykologi 3 pedagogiskt pris 3 Digitalisering 3 sten fåhré 3 forskningsprojekt 3 barncancer 3 sociologi 3 örebro univeristet 3 rapport 3 forskarfredag 3 våtmarkscentrum 3 utvärdering 3 vård 3 eu 3 inbyggda system 3 rektor 3 antagning 3 hedersdoktor 3 äldrevård 3 teknik 3 idrottspsykologi 3 simulering 2 fåhréstipendierna 2 idrottsskador 2 hälsovetenskap 2 informationsteknologi 2 forskarutbildningsrättigheter 2 HICube 2 platooning 2 skola 2 högskoleverket 2 Varbergs kommun 2 civilekonomprogrammet 2 sociala medier 2 funktionshjälpmedel 2 halmstads näringslivs ab 2 trådlös kommunikation 2 högskolestudier 2 sjukvård 2 google 2 jämställdhet 2 elitidrott 2 idrottsutbildning 2 våtmarker 2 demensvård 2 jdome bikaround 2 golf 2 arbetslöshet 2 konferens 2 jordbruksverket 2 cesam 2 entreprenörskap 2 depression 2 barncancerfonden 2 medie- och kommunikationsvetenskap 2 hälsoteknikcentrum 2 informatik 2 mindfulness 2 fysik 2 arbetsmarknad 2 uppdragsutbildning 2 eu-kommissionen 2 scandinavian school of golf 2 företagsekonomi 2 kvalitetsutvärdering 2 lektor sten fåhrés minnesfond 2 Miljö 2 arc13 2 human resource management 2 elitidrottare 2 licentiatuppsats 2 andrologi 2 idrottsskada 2 intellektuell funktionsnedsättning 2 Vindkraft 2 samverkansavtal 2 datakommunikation 2 sparbanksstiftelsen kronan 2 born global 2 civilingenjör 2 student 2 energiingenjör 2 öppna föreläsningar 2 sjöräddning 2 Kungsbacka kommun 2 prorektor 2 kpu 2 kompletterande pedagogisk utbildning 2 företagande 2 vetenskap 2 demokrati 2 Laholms kommun 2 Hylte kommun 2 energimål 2 årsredovisning 2 professorsinstallation 2 innovationsprocesser 2 kostvanor 2 lärarutbildningen 2 fordonskommunikation 2 stresshantering 2 självkörande fordon 2 högskolan i jönköping 2 ingenjörsstudenter 2 Halmstads garnison 2 Halland 2 idrott 2 barns psykiska hälsa 2 ekonomi 2 forskningsstudie 1 hälsopedagogik 1 inbäddade system 1 valet 1 demokratiutveckling 1 värmeproduktion 1 internationalisering 1 stipendieutdelning 1 kommunalval 1 handikappidrott 1 Falkenberg 1 Hylte 1 Laholm 1 Varberg 1 europeiska unionen 1 regim 1 valrörelse 1 living labs 1 wireless network 1 nanoteknik 1 valanalys 1 odling 1 innovationer 1 app 1 guidad visning 1 högskoleutbildning 1 avfall sverige 1 privat sektor 1 fysiologi 1 Europeiska socialfonden 1 cinderella 1 ungdomsarbetslöshet 1 emc 1 grundskolan 1 kvalitetsgranskning 1 tryckeri 1 hjärt- och kärlsjukdomar 1 halmstad arena 1 riksdagsvalet 1 forskning och utveckling (fou) 1 familjeföretag 1 ny studie 1 språkundervisning 1 badminton 1 ioc 1 internationella forskare 1 barnsjukvård 1 Svenska Golfförbundet 1 wi-fi 1 budgetproposition 1 doktor 1 barns hälsa 1 utbildningsvetenskap 1 chips 1 barn- och ungdomsidrott 1 vetenskapsrådet 1 jämställdhetsarbete 1 samverkan företag 1 europatouren 1 studentkåren 1 idrottskonferens 1 lärobok 1 tillfrisknande 1 kursvärdering 1 informations- och kommunikationsteknologi 1 stanford university 1 förskollärarutbildningen 1 Tall Ships Races 1 nao 1 värmeförsörjning 1 nätverksarkitektur 1 utegym 1 skolungdom 1 internationella olympiska kommittén 1 europeiskt samarbete 1 smarta hus 1 nätverksteknik 1 ekosystemtjänster 1 högskolan kristianstad 1 diskrimineringslagen 1 studentbarometer 1 namnforskning 1 Sveriges kommuner 1 Kvalitetsteknik 1 internationellt besök 1 sommarkurser 1 branschråd 1 bränsleeffektivitet 1 klimatrapport 1 förskollärarutbildning 1 rankning 1 polisutbildning 1 våtmark 1 tillväxt och konkurrenskraft 1 europeiska regionala utvecklingsfonden 1 bordtennis 1 cyberfysiska system 1 datavetenskap 1 rödlistade arter 1 vegetarisk kost 1 studentuppsatser 1 ansökningsstatistik 1 signalbehandling 1 studieavgifter 1 högskoleledning 1 it-produkt 1 produktuveckling 1 hälsoforskning 1 datorteknik 1 industridoktorand 1 professur 1 befolkningsutveckling 1 internationell handel 1 rätt att utfärda doktorsexamen 1 matematikundervisning 1 demokratisering 1 nya studenter 1 stress i skolan 1 vetenskapsfest 1 förare 1 ungdomars hälsa 1 fotbollstränare 1 fortbildning för lärare 1 kamratstöd 1 psykosomatiska besvär 1 redovisningskonferens 1 externredovisning 1 civilingenjörsexamen 1 riksbankens jubileumsfond 1 val 2014 1 hälsohögskolan i jönköping 1 eftervalsanalys 1 livsstilssamtal 1 rektorsinstallation 1 sista ansökningsdag 1 datateknik 1 politisk kommunikation 1 kostrådgivning 1 demokratifrågor 1 examenstillstånd 1 european universlty association 1 artificiell intelligens 1 biomekanik 1 promovering 1 matsvinn 1 fjärrvärme i europa 1 dataingenjör 1 utsläppsmål 1 handikappforskning 1 forskningssatsning 1 kommunikationsprotokoll 1 förskollärarexamen 1 högskoleutbildningar 1 arbetsvetenskap 1 lärande nätverk 1 sensorsystem 1 doktorandprojekt 1 länsstyrelsen i Hallands län 1 ämneslärarutbildning 1 universitetskanslern 1 högskolans framtid 1 hälsofrämjande arbete 1 landsbygdsprogram 1 humanoid robot 1 industrirobot 1 språkdagar 1 språklärare 1 lärare i moderna språk 1 studie- och yrkesvägledning 1 antagningsstatistik 1 korta vägen 1 fallprevention 1 mkv 1 danmarks tekniske universitet 1 st andrews university 1 utrotningshotade arter 1 samhällsutmaning 1 maskiningenjör 1 maskiningenjörsprogrammet 1 årets teknikutbildning 1 årets teknikutbildning 2011 1 gymnasiesärskolan 1 media it 1 äldres hälsa 1 innovationsprocess 1 industriforskning 1 inbyggda och intelligenta system 1 strategisk forskning 1 datorspråk 1 Magisteruppsats 1 barns och ungas psykiska hälsa 1 licentiatseminarium 1 rundtur 1 licentiatavhandling 1 realtidskommunikation 1 studiemiljö 1 Halmstad Golfklubb 1 embedded technology 1 verksamhetsförlagd utbildning 1 barn- och ungdomsförvaltningen 1 kunskapsutbyte 1 nanofysik 1 svensk elektronik 1 medicinsk vetenskap 1 intelligenta system 1 vetenskapsrådsanslag 1 barn och leukemi 1 hjärnkontoret 1 cisco networking academy 1 horizon 2020 1 fordonståg 1 programråd 1 hälsa- och sjukvård 1 testanläggning 1 naturvetenskapens didaktik 1 skolbarns hälsa 1 ensamkommande flyktingungdomar 1 cisco-akademi 1 skaderisk 1 söksiffror 1 högskolepedagogik 1 utvecklingsingengörer 1 tryckkvalitet 1 sökkonferens 1 born globals 1 hello there 1 fåhréstipendium 1 protesfot 1 funktionshindrade barn 1 mikrovågsteknik 1 fysiologiska tester 1 wireless communication 1 ekonomitävling 1 ekonomistudier 1 mästerskap i ekonomi 1 nature communications 1 sakernas internet 1 doktorandkurs 1 golftalang 1 brottsförebyggande åtgärder 1 mooc 1 politska system 1 högskoledirektör 1 Hyltebruk 1 fysisk anpassad aktivitet 1 idrottskarriär 1 datalogi 1 chi 1 halmstad living lab 1 grannsamve 1 european crime prevention award 1 google maps street view 1 behovsstyrd forskning 1 svenskt näringliv 1 utbildningar i engelska 1 barns delaktighet 1 metaanalys 1 halmstads studentkår 1 könsmaktsordning 1 klimatfärdplan 2050 1 landsbygdspolitik 1 androstol 1 fysisk aktivitet som behandling 1 virtuell tallrik 1 matchning på arbetsmarknaden 1 innovationsvetenskap 1 horisont 2020 1 the r&a 1 the royal & ancient golf club s:t andrews 1 golfhuvudstaden 1 forskning elitgolfare 1 astronauten christer fuglesang 1 utvärdering av universitetsutbildningar 1 tillämpad kulturanalys 1 samhällsanalys 1 skadeprevention 1 ingenjörsstudent 1 pedagogiska priset 2013 1 industriell innovation 1 energieffekivisering 1 professionellt idrottsutövande 1 ytor 1 samhällsanalys och kommunikation 1 vetenskap och allmänhet 1 social markör 1 namnkonferens 1 division by zero ab 1 fm-priset 1 masterprogrammet i innovationsledning och affärsutveckling 1 tryckeribranschen 1 korthållskommunikation 1 kolsänkor 1 forskning miljö 1 folkhälsomyndigheten 1 oxidering 1 hugopriset 1 hälso- och vårdvetenskap 1 Tillverkande företag 1 halmstads idrotts- och testcenter 1 idrottspsykologiska tester 1 olympiska idrottare 1 projekt näktergalen 1 studentcoacher 1 civilingenjör i datateknik 1 samhällsförändring och social hållbarhet 1 chi 2014 1 framtidens elektronik 1 ratio - näringslivets forskningsinstitut 1 speed-dating 1 skåneländska gastronomiska akademien 1 samverkansrankning 1 cp+b scandinavia 1 modellbaserad testdesign 1 avfallskraftvärmeverk 1 energiingenjör – förnybar energi 1 verksamhetsförlagda studier 1 utvecklingsingenjörsstudenter 1 school of golf 1 professionellt idrottsutövande – inriktning golf 1 world university golf championship 1 pedagogiska priset 2014 1 intelligent teknik 1 magisterprogrammet i handikappvetenskap 1 helen timperley 1 multiple access communication 1 macom 1 shared channels 1 phy-layer multiple access 1 mac-layer protocols 1 multi-user information theory 1 queueing theory 1 søren forchhammer 1 jérôme härri 1 eurecom 1 periklis chatzimisios 1 alexander technological educational institute of thessaloniki 1 ateith 1 halmstad university 1 alexey vinel 1 landsbygdsprogrammet 2007-2013 1 landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 martin danielsson 1 skillnader i internetanvändning 1 sektionen för hälsa och samhälle 1 en ojämlik digital generation 1 Visa alla taggar
PRESSINBJUDAN: Ny avhandling om RFID-teknik. Smart liten pryl blir smartare

PRESSINBJUDAN: Ny avhandling om RFID-teknik. Smart liten pryl blir smartare

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2010 13:52 CEST

Hur har tomaterna haft det på sin transport från Spanien till Sverige? Har temperaturen varit jämn? Med hjälp av smart teknik, så kallad RFID, kan saker, djur (och människor!) identifieras på avstånd samtidigt som information skickas och lagras i en databas. Nu blir metoden ännu smartare. Björn Nilsson presenterar i sin avhandling lösningar som gör RFID-tekniken effektivare och mer strömsnål.