Skip to main content

Taggar

Forskning 79 utbildning 72 studenter 49 doktorsavhandling 33 examensprojekt 32 högskolestyrelse 29 samverkan 28 stipendier 22 dagordning 20 utvecklingsingenjörer 14 Högskolan i Halmstad 14 Professor 14 utvecklingsingenjör 10 Innovation 9 öppet hus 9 KK-stiftelsen 8 utexpo 8 Fåhréstipendier 7 hälsa 7 hälsoteknik 7 Halmstad 6 samproduktion 6 disputation 6 näringsliv 6 kvalitet 5 Region Halland 5 examensmässa 5 hälsoteknikcentrum halland 5 studentliv 5 KK-miljö 5 hälsoinnovation 5 forskare 5 lärarutbildning 5 stipendium 5 hälsa och livsstil 5 fjärrvärme 5 handikappvetenskap 5 utvecklingsingenjörsprogrammet 4 akademisk högtid 4 examensrättighet 4 statsvetenskap 4 Falkenbergs kommun 4 produktutveckling 4 Sommaröppet 4 Halmstads kommun 4 Digitalisering 3 antagning 3 regionalt utvecklingscentrum 3 sociologi 3 hedersdoktor 3 rapport 3 rektor 3 forskningsprojekt 3 våtmarkscentrum 3 idrottspsykologi 3 teknik 3 örebro univeristet 3 pedagogiskt pris 3 utvärdering 3 äldrevård 3 forskarfredag 3 inbyggda system 3 vård 3 eu 3 barncancer 3 sten fåhré 3 jordbruksverket 2 högskoleverket 2 årsredovisning 2 golf 2 informationsteknologi 2 idrottsskada 2 Halmstads garnison 2 simulering 2 kostvanor 2 Halland 2 arbetsmarknad 2 barncancerfonden 2 kompletterande pedagogisk utbildning 2 HICube 2 Varbergs kommun 2 företagsekonomi 2 energiingenjör 2 idrottsutbildning 2 born global 2 samverkansavtal 2 demensvård 2 företagande 2 trådlös kommunikation 2 hälsovetenskap 2 våtmarker 2 demokrati 2 innovationsprocesser 2 informatik 2 idrottsskador 2 Miljö 2 Vindkraft 2 Hylte kommun 2 mindfulness 2 intellektuell funktionsnedsättning 2 fåhréstipendierna 2 professorsinstallation 2 fysik 2 hälsoteknikcentrum 2 vetenskap 2 lektor sten fåhrés minnesfond 2 självkörande fordon 2 kpu 2 licentiatuppsats 2 funktionshjälpmedel 2 högskolan i jönköping 2 eu-kommissionen 2 student 2 sjöräddning 2 uppdragsutbildning 2 skola 2 human resource management 2 barns psykiska hälsa 2 Laholms kommun 2 sjukvård 2 datakommunikation 2 lärarutbildningen 2 arc13 2 elitidrottare 2 forskarutbildningsrättigheter 2 jdome bikaround 2 arbetslöshet 2 depression 2 sparbanksstiftelsen kronan 2 scandinavian school of golf 2 psykologi 2 google 2 Kungsbacka kommun 2 andrologi 2 öppna föreläsningar 2 entreprenörskap 2 kvalitetsutvärdering 2 elitidrott 2 medie- och kommunikationsvetenskap 2 stresshantering 2 högskolestudier 2 energimål 2 jämställdhet 2 platooning 2 fordonskommunikation 2 konferens 2 sociala medier 2 civilingenjör 2 civilekonomprogrammet 2 halmstads näringslivs ab 2 ekonomi 2 cesam 2 ingenjörsstudenter 2 fragerus fastigheter 1 arbetsförmedlingen 1 fjärrvärme i europa 1 utbildningar i engelska 1 halmstad elektronikförening 1 skaderisk 1 klassrumsbedömning 1 studentkåren 1 simulator 1 behovsstyrd forskning 1 acumen 1 bränsleeffektivitet 1 Johanna Jaara Åstrand 1 forskningsanslag 1 idrottspsykologiska tester 1 studieavgifter 1 forskning och utveckling (fou) 1 integration 1 google maps street view 1 tryckeri 1 Tall Ships Races 1 internationella relationer 1 oxidering 1 skåneländska gastronomiska akademien 1 signalbehandling 1 nanoteknik 1 industriell innovation 1 professionellt idrottsutövande – inriktning golf 1 arbetsliv 1 informations- och kommunikationsteknologi 1 tolkhjälp 1 Tillämpad miljövetenskap 1 internationella forskare 1 politik 1 rundtur 1 barn- och ungdomsidrott 1 emc 1 ekonomistudier 1 offentlig sektor 1 medicinsk vetenskap 1 grundutbildning 1 hälsopedagogik 1 barns hälsa 1 industridoktorand 1 dataingenjör 1 internationella olympiska kommittén 1 akademiker 1 hållbara transporter 1 barn och leukemi 1 hälso- och vårdvetenskap 1 genus 1 the royal & ancient golf club s:t andrews 1 phy-layer multiple access 1 hello there 1 nätverkande 1 avfallskraftvärmeverk 1 förskolan 1 karolina davidsson 1 för framtidens elektronik i halmstad 1 ledarskap 1 landsbygdsutveckling 1 bevakningsteknologi 1 familjeföretag 1 internationalisering 1 externredovisning 1 alexey vinel 1 mac-layer protocols 1 magisterutbildning 1 facility management 1 it-produkt 1 psykosomatiska besvär 1 svensk idrottspsykologi 1 fysisk anpassad aktivitet 1 stipendieutdelning 1 fysiologi 1 högskoleutbildning 1 give me a break 1 doktorandprojekt 1 multiple access communication 1 demokratifrågor 1 maskiningenjörsprogrammet 1 funktionella ytor 1 nanofysik 1 intelligent teknik 1 innebandy 1 kina 1 hjärtsvikt 1 demokratiindex 1 horizon 2020 1 HICube Kompetenta vården 1 svenskt näringliv 1 cinderella 1 examensarbete 1 korta vägen 1 fotbollstränare 1 trådlösa nätverk 1 inger wieslander 1 fåhréstipendium 1 Kompetenta vården 1 fortbildning för lärare 1 forskning miljö 1 vård och omsorg 1 hybridmodelleringsspråk 1 elektroniklaboratorium 1 internet 1 the r&a 1 alexander technological educational institute of thessaloniki 1 biomekanik 1 trygghetslarm 1 kognitiva symtom 1 matematikundervisning 1 rektorsinstallation 1 svenskt näringsliv 1 nao 1 trygghet 1 hälsa- och sjukvård 1 årets teknikutbildning 1 naturvetenskapens didaktik 1 sommarkurser 1 budgetproposition 1 högskolans framtid 1 programmering 1 chips 1 astronauten christer fuglesang 1 ratio - näringslivets forskningsinstitut 1 robotik 1 utrikespolitik 1 Kvalitetsteknik 1 omvårdnad 1 ytpolering 1 högskoledirektör 1 industriell tillverkning 1 redovisningskonferens 1 europeiskt samarbete 1 handikappidrott 1 eu:s ramprogam för forskning och innovation 1 namnkonferens 1 masterprogrammet i hälsa och livsstil 1 styrelsemöte 1 ateith 1 integrerad elektronik 1 digitala distinktioner. klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktiker 1 fallprevention 1 ekonomitävling 1 handikappforskning 1 born globals 1 vetenskapsfest 1 personalfrågor 1 testanläggning 1 landsbygdsprogrammet 2007-2013 1 psykisk ohälsa 1 civilingenjör i datateknik 1 søren forchhammer 1 systemintegration och elektromagnetisk kompatibilitet 1 svensk elektronik 1 Lärarförbundet 1 landsbygdsprogram 1 nätverksteknik 1 internationellt besök 1 tillväxt och konkurrenskraft 1 civilingenjörsexamen 1 professur 1 urban johnson 1 viktklubb.se 1 kursvärdering 1 embedded technology 1 solpaneler 1 Klimat 1 energiingenjör – förnybar energi 1 energiingenjörsprogrammet 1 shanghai 1 antagningsstatistik 1 sista ansökningsdag 1 karolinska institutet 1 pedagogiska priset 2014 1 likabehandling 1 brottsförebyggande 1 riksbankens jubileumsfond 1 elektronik 1 nature communications 1 protokoll 1 Laholm 1 ungdomars hälsa 1 programråd 1 utsläpp 1 landsbygdspolitik 1 professionell idrottskarriär och arbetsliv 1 vetenskapsrådsanslag 1 stressrelaterade skador 1 cop21 1 akademier 1 bråktal 1 matchning på arbetsmarknaden 1 workshop 1 elektronikcentrum i halmstad 1 vegetarisk kost 1 förskollelyftet 1 studiemiljö 1 protesfot 1 fortbildning 1 golfproffs 1 idrottskarriär 1 samhällsutmaning 1 energi 1 civilekonomexamen 1 samarbetsavtal 1 klasskillnader i ungdomars internetanvändning 1 Kungsbacka 1 utsläppsmål 1 how to make an app 1 lärare i moderna språk 1 innovationer 1 horisont 2020 1 ny studie 1 magisterprogrammet i elektronikdesign 1 eftervalsanalys 1 getinge ab 1 lärobok 1 landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 skolutveckling 1 hälsohögskolan i jönköping 1 carl-fredrik graf 1 utvecklingsingengörer 1 kommunikationsprotokoll 1 motion 1 samhällsanalys och kommunikation 1 viktklubb 1 odling 1 socialt arbete 1 periklis chatzimisios 1 försvarsmakten 1 medicin 1 barnsjukvård 1 valet 1 Digitalt laborativt centrum (DLC) 1 fysisk aktivitet som behandling 1 Hylte 1 itst2015 1 högskoleledning 1 stanford university 1 tvärvetenskapligt projekt 1 pedagogik 1 progression 1 interaktionsdesign 1 guidad visning 1 politska system 1 europeiska regionala utvecklingsfonden 1 halmstads studentkår 1 forskning elitgolfare 1 demokratisering 1 forskningsrapport 1 european universlty association 1 förskollärarutbildning 1 mkv 1 licentiatavhandling 1 Halmstad Golfklubb 1 terapi 1 intelligenta system 1 industriforskning 1 digital generation 1 sökkonferens 1 akademichef 1 utvecklingsingenjörsstudenter 1 namnforskning 1 strategisk forskning 1 idrottskonferens 1 elproduktion 1 svensk industrigravyr ab 1 androstol 1 vetenskap och allmänhet 1 livestrong foundation 1 licentiatseminarium 1 vertikalaxlat vindkraftverk 1 Sveriges kommuner 1 fm-priset 1 nätverk 1 promovering 1 ansökningsstatistik 1 datavetenskap 1 mooc 1 health innovation day 1 living labs 1 nätverksarkitektur 1 funktionshindrade barn 1 ytor 1 wireless network 1 mat 1 äldreomsorg 1 doktor 1 C-ITS 1 fysiologiska tester 1 skolan mitt i byn 1 politisk kommunikation 1 humanoid robot 1 sport 1 hjärtinfarkt 1 stiftelsen köpmannaförbudet 1 våtmark 1 datorteknik 1 språklärare 1 sjuksköterskeprogrammet 1 vetenskapsrådet 1 sektionen för hälsa och samhälle 1 ingenjörsstudent 1 gynekologi 1 funktionsnedsättningar 1 professionellt idrottsutövande 1 privat sektor 1 Tillverkande företag 1 golfhuvudstaden 1 produktuveckling 1 riksidrottsförbundet 1 övergödning 1 befolkningsutveckling 1 mark andersen 1 innebandyspelare 1 diskrimineringslagen 1 söksiffror 1 cyberfysiska system 1 årets teknikutbildning 2011 1 lärande nätverk 1 lissabonfördraget 1 sensorsystem 1 modellbaserad testdesign 1 rödlistade arter 1 civilekonom 1 studentcoacher 1 cisco networking academy 1 klimatrapport 1 pris 1 queueing theory 1 könsmaktsordning 1 skolbarns hälsa 1 en ojämlik digital generation 1 branschråd 1 göteborgs universitet 1 energieffekivisering 1 halmstads energi och miljö 1 framtidens elektronik 1 tillväxt 1 nya studenter 1 smartphone 1 innovationsvetenskap 1 polering av ytor 1 mässa 1 examenstillstånd 1 gymnasiesärskolan 1 Visa alla taggar
Media no image

Ny utbildning ska minska lärarbristen

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2015 15:37 CET

I höst startar Högskolan i Halmstad en kort utbildning som ger lärarexamen inom naturvetenskap, matematik eller teknik. Utbildningen vänder sig till personer som tidigare har läst ämnena på högskolenivå.

Media no image

Astronauten Christer Fuglesang till Högskolan i Halmstad

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2013 13:58 CET

Den förste svensken i rymden, Christer Fuglesang, kommer till Högskolan i Halmstad imorgon torsdag den 28 november. Han är en av många föreläsare under konferensen Smil(e), vars fokus är att skapa intresse för naturvetenskap hos skolungdomar. Massmedier hälsas välkomna att bevaka konferensen och Christer Fuglesangs föreläsning.

Media no image

Nytt sätt att utbilda lärare prövas i Halmstad och i Karlstad: ”Teach for Sweden” ska attrahera en ny kategori studenter till läraryrket.

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2013 07:55 CEST

– Sverige måste få fler lärare inom matematik, teknik och naturorienterande ämnen. Det är ett allvarligt läge landet står inför med en stor brist på lärare inom dessa områden. Därför är det nödvändigt att prova nya vägar för att utbilda och rekrytera behöriga lärare, säger Cecilia Kjellman, chef för lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad, och Kenneth Nordgren, dekan, Karlstads universitet.

Media no image

Högskolan får examensrättigheter för ämneslärare

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2011 11:11 CET

Högskolan i Halmstad får rätt att utfärda ämneslärarexamen. Det positiva beskedet lämnade Högskoleverket i dag. – Vilken framgång för Högskolan! Jag är oerhört glad och stolt över att vi nu är i hamn med våra ansökningar, säger Lisbeth Ranagården, chef för lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad.

Media no image

Ytterligare examensrättigheter till Högskolan

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2010 12:00 CET

Högskolan i Halmstad får rätt att också examinera grundlärare. Tidigare i veckan fick Högskolan examensrättigheten för den nya förskollärarexamen.