Skip to main content

Taggar

Forskning 94 utbildning 76 studenter 53 doktorsavhandling 37 samverkan 36 examensprojekt 33 högskolestyrelse 30 stipendier 23 dagordning 20 Högskolan i Halmstad 17 Professor 17 utvecklingsingenjörer 14 Innovation 10 utvecklingsingenjör 10 öppet hus 9 hälsoteknik 8 hälsa 8 KK-stiftelsen 8 utexpo 8 Fåhréstipendier 7 fjärrvärme 6 Halmstad 6 samproduktion 6 näringsliv 6 disputation 6 hälsoinnovation 6 kvalitet 5 stipendium 5 lärarutbildning 5 studentliv 5 forskare 5 Region Halland 5 handikappvetenskap 5 hälsa och livsstil 5 KK-miljö 5 hälsoteknikcentrum halland 5 examensmässa 5 produktutveckling 4 akademisk högtid 4 utvecklingsingenjörsprogrammet 4 idrottspsykologi 4 Sommaröppet 4 examensrättighet 4 statsvetenskap 4 Falkenbergs kommun 4 Halmstads kommun 4 hedersdoktor 4 barncancer 3 regionalt utvecklingscentrum 3 forskningsprojekt 3 sten fåhré 3 rapport 3 vård 3 sociologi 3 sociala medier 3 örebro univeristet 3 forskarfredag 3 mindfulness 3 våtmarkscentrum 3 utvärdering 3 eu 3 inbyggda system 3 rektor 3 teknik 3 antagning 3 Entreprenörskap 3 äldrevård 3 psykologi 3 Konferens 3 pedagogiskt pris 3 Digitalisering 3 funktionshjälpmedel 2 depression 2 elitidrott 2 barncancerfonden 2 golf 2 självkörande fordon 2 idrottsutbildning 2 våtmarker 2 jordbruksverket 2 cesam 2 professorsinstallation 2 jdome bikaround 2 Kungsbacka kommun 2 medie- och kommunikationsvetenskap 2 arbetslöshet 2 fysik 2 arbetsmarknad 2 företagsekonomi 2 skola 2 simulering 2 uppdragsutbildning 2 ingenjörsstudenter 2 doktor 2 hälsoteknikcentrum 2 ekonomi 2 datakommunikation 2 demokrati 2 öppna föreläsningar 2 Vindkraft 2 årsredovisning 2 scandinavian school of golf 2 Halmstads garnison 2 human resource management 2 högskolan i jönköping 2 idrottsskada 2 artificiell intelligens 2 samverkansavtal 2 licentiatuppsats 2 företagande 2 platooning 2 Halland 2 sparbanksstiftelsen kronan 2 born global 2 arc13 2 sjöräddning 2 energiingenjör 2 prorektor 2 halmstads näringslivs ab 2 kvalitetsutvärdering 2 informatik 2 eu-kommissionen 2 idrott 2 civilekonomprogrammet 2 energimål 2 lärarutbildningen 2 kpu 2 kompletterande pedagogisk utbildning 2 Laholms kommun 2 Hylte kommun 2 elitidrottare 2 stresshantering 2 student 2 HICube 2 Miljö 2 vetenskap 2 högskoleverket 2 andrologi 2 högskolestudier 2 civilingenjör 2 lektor sten fåhrés minnesfond 2 sjukvård 2 barns psykiska hälsa 2 idrottsskador 2 fordonskommunikation 2 fåhréstipendierna 2 informationsteknologi 2 forskarutbildningsrättigheter 2 google 2 jämställdhet 2 intellektuell funktionsnedsättning 2 kostvanor 2 demensvård 2 innovationsprocesser 2 Varbergs kommun 2 hälsovetenskap 2 trådlös kommunikation 2 sjuksköterskeprogrammet 1 silicon valley 1 forskningsstudie 1 hälsopedagogik 1 inbäddade system 1 valet 1 demokratiutveckling 1 värmeproduktion 1 internationalisering 1 stipendieutdelning 1 kommunalval 1 handikappidrott 1 marknadsföring 1 Falkenberg 1 Hylte 1 Laholm 1 Varberg 1 europeiska unionen 1 regim 1 valrörelse 1 living labs 1 wireless network 1 nanoteknik 1 valanalys 1 odling 1 innovationer 1 app 1 guidad visning 1 högskoleutbildning 1 avfall sverige 1 privat sektor 1 fysiologi 1 Europeiska socialfonden 1 cinderella 1 ungdomsarbetslöshet 1 emc 1 grundskolan 1 kvalitetsgranskning 1 tryckeri 1 hjärt- och kärlsjukdomar 1 halmstad arena 1 riksdagsvalet 1 forskning och utveckling (fou) 1 familjeföretag 1 ny studie 1 språkundervisning 1 badminton 1 ioc 1 internationella forskare 1 barnsjukvård 1 Svenska Golfförbundet 1 wi-fi 1 fotbolls-VM 1 budgetproposition 1 barns hälsa 1 utbildningsvetenskap 1 chips 1 annonsering 1 barn- och ungdomsidrott 1 vetenskapsrådet 1 jämställdhetsarbete 1 samverkan företag 1 europatouren 1 studentkåren 1 idrottskonferens 1 lärobok 1 tillfrisknande 1 kursvärdering 1 informations- och kommunikationsteknologi 1 stanford university 1 förskollärarutbildningen 1 Tall Ships Races 1 nao 1 värmeförsörjning 1 nätverksarkitektur 1 utegym 1 skolungdom 1 internationella olympiska kommittén 1 europeiskt samarbete 1 smarta hus 1 svensk fotboll 1 nätverksteknik 1 ekosystemtjänster 1 högskolan kristianstad 1 diskrimineringslagen 1 studentbarometer 1 namnforskning 1 Sveriges kommuner 1 Kvalitetsteknik 1 internationellt besök 1 sommarkurser 1 branschråd 1 bränsleeffektivitet 1 klimatrapport 1 förskollärarutbildning 1 rankning 1 polisutbildning 1 våtmark 1 tillväxt och konkurrenskraft 1 europeiska regionala utvecklingsfonden 1 bordtennis 1 cyberfysiska system 1 datavetenskap 1 rödlistade arter 1 vegetarisk kost 1 studentuppsatser 1 ansökningsstatistik 1 signalbehandling 1 studieavgifter 1 högskoleledning 1 idrottsprestation 1 it-produkt 1 produktuveckling 1 hälsoforskning 1 datorteknik 1 industridoktorand 1 professur 1 befolkningsutveckling 1 internationell handel 1 rätt att utfärda doktorsexamen 1 matematikundervisning 1 demokratisering 1 nya studenter 1 stress i skolan 1 vetenskapsfest 1 förare 1 ungdomars hälsa 1 fotbollstränare 1 fortbildning för lärare 1 kamratstöd 1 psykosomatiska besvär 1 redovisningskonferens 1 externredovisning 1 civilingenjörsexamen 1 riksbankens jubileumsfond 1 val 2014 1 hälsohögskolan i jönköping 1 eftervalsanalys 1 livsstilssamtal 1 rektorsinstallation 1 sista ansökningsdag 1 datateknik 1 politisk kommunikation 1 kostrådgivning 1 demokratifrågor 1 examenstillstånd 1 european universlty association 1 biomekanik 1 promovering 1 matsvinn 1 fjärrvärme i europa 1 dataingenjör 1 utsläppsmål 1 handikappforskning 1 forskningssatsning 1 ai 1 mindful 1 kommunikationsprotokoll 1 förskollärarexamen 1 högskoleutbildningar 1 arbetsvetenskap 1 lärande nätverk 1 sensorsystem 1 doktorandprojekt 1 länsstyrelsen i Hallands län 1 ämneslärarutbildning 1 universitetskanslern 1 högskolans framtid 1 hälsofrämjande arbete 1 landsbygdsprogram 1 fotbollslandslaget 1 humanoid robot 1 industrirobot 1 språkdagar 1 språklärare 1 lärare i moderna språk 1 studie- och yrkesvägledning 1 antagningsstatistik 1 korta vägen 1 fallprevention 1 mkv 1 danmarks tekniske universitet 1 st andrews university 1 utrotningshotade arter 1 samhällsutmaning 1 maskiningenjör 1 maskiningenjörsprogrammet 1 årets teknikutbildning 1 årets teknikutbildning 2011 1 gymnasiesärskolan 1 media it 1 äldres hälsa 1 innovationsprocess 1 industriforskning 1 inbyggda och intelligenta system 1 strategisk forskning 1 datorspråk 1 Magisteruppsats 1 barns och ungas psykiska hälsa 1 licentiatseminarium 1 rundtur 1 licentiatavhandling 1 realtidskommunikation 1 studiemiljö 1 Halmstad Golfklubb 1 embedded technology 1 verksamhetsförlagd utbildning 1 barn- och ungdomsförvaltningen 1 kunskapsutbyte 1 nanofysik 1 svensk elektronik 1 medicinsk vetenskap 1 intelligenta system 1 vetenskapsrådsanslag 1 barn och leukemi 1 hjärnkontoret 1 cisco networking academy 1 horizon 2020 1 fordonståg 1 programråd 1 hälsa- och sjukvård 1 testanläggning 1 naturvetenskapens didaktik 1 skolbarns hälsa 1 ensamkommande flyktingungdomar 1 cisco-akademi 1 skaderisk 1 söksiffror 1 hackathon 1 högskolepedagogik 1 utvecklingsingengörer 1 tryckkvalitet 1 sökkonferens 1 born globals 1 hello there 1 fåhréstipendium 1 protesfot 1 funktionshindrade barn 1 mikrovågsteknik 1 fysiologiska tester 1 wireless communication 1 ekonomitävling 1 ekonomistudier 1 mästerskap i ekonomi 1 nature communications 1 sakernas internet 1 doktorandkurs 1 golftalang 1 brottsförebyggande åtgärder 1 lärmiljöer 1 mooc 1 politska system 1 högskoledirektör 1 lagidrott 1 Hyltebruk 1 fysisk anpassad aktivitet 1 idrottskarriär 1 datalogi 1 chi 1 halmstad living lab 1 grannsamve 1 european crime prevention award 1 google maps street view 1 behovsstyrd forskning 1 svenskt näringliv 1 utbildningar i engelska 1 barns delaktighet 1 idrottspsykologisk rådgivare 1 metaanalys 1 halmstads studentkår 1 könsmaktsordning 1 klimatfärdplan 2050 1 landsbygdspolitik 1 androstol 1 fysisk aktivitet som behandling 1 virtuell tallrik 1 matchning på arbetsmarknaden 1 innovationsvetenskap 1 horisont 2020 1 the r&a 1 the royal & ancient golf club s:t andrews 1 golfhuvudstaden 1 forskning elitgolfare 1 astronauten christer fuglesang 1 utvärdering av universitetsutbildningar 1 tillämpad kulturanalys 1 samhällsanalys 1 skadeprevention 1 ingenjörsstudent 1 pedagogiska priset 2013 1 industriell innovation 1 energieffekivisering 1 professionellt idrottsutövande 1 ytor 1 samhällsanalys och kommunikation 1 vetenskap och allmänhet 1 social markör 1 namnkonferens 1 division by zero ab 1 fm-priset 1 masterprogrammet i innovationsledning och affärsutveckling 1 tryckeribranschen 1 korthållskommunikation 1 kolsänkor 1 forskning miljö 1 folkhälsomyndigheten 1 oxidering 1 hugopriset 1 hälso- och vårdvetenskap 1 Tillverkande företag 1 halmstads idrotts- och testcenter 1 idrottspsykologiska tester 1 olympiska idrottare 1 projekt näktergalen 1 studentcoacher 1 civilingenjör i datateknik 1 samhällsförändring och social hållbarhet 1 chi 2014 1 framtidens elektronik 1 ratio - näringslivets forskningsinstitut 1 speed-dating 1 skåneländska gastronomiska akademien 1 samverkansrankning 1 cp+b scandinavia 1 modellbaserad testdesign 1 avfallskraftvärmeverk 1 energiingenjör – förnybar energi 1 verksamhetsförlagda studier 1 utvecklingsingenjörsstudenter 1 school of golf 1 professionellt idrottsutövande – inriktning golf 1 world university golf championship 1 pedagogiska priset 2014 1 intelligent teknik 1 magisterprogrammet i handikappvetenskap 1 helen timperley 1 multiple access communication 1 macom 1 shared channels 1 phy-layer multiple access 1 mac-layer protocols 1 multi-user information theory 1 queueing theory 1 Visa alla taggar
De första civilekonomerna tar examen från Högskolan i Halmstad

De första civilekonomerna tar examen från Högskolan i Halmstad

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2014 10:48 CEST

Nu har de första civilekonomerna tagit examen från Högskolan i Halmstad. Programmet startade för fyra år sedan och det är dags för den första kullen att vandra ut i yrkeslivet.

 Årets Fåhréstipendiater delade på 315 000 kronor

Årets Fåhréstipendiater delade på 315 000 kronor

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2014 16:35 CEST

I fredags och lördags – den 30–31 maj – delades stipendier från lektor Sten Fåhrés minnesfond ut till innovativa ingenjörsstudenter vid Högskolan i Halmstad. Sammanlagt delades priser på 315 000 kronor ut. Här är hela pristagarlistan!

Pressinbjudan: Stipendier på 315 000 kronor till innovativa ingenjörsstudenter

Pressinbjudan: Stipendier på 315 000 kronor till innovativa ingenjörsstudenter

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2014 11:33 CEST

På fredag och lördag – den 30 och 31 maj – delas stipendier på totalt 315 000 kronor ut från lektor Sten Fåhrés minnesfond. Mottagare är förtjänta ingenjörsstudenter vid Högskolan i Halmstad.

Examensarbete om effektivare elanvändning prisas

Examensarbete om effektivare elanvändning prisas

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2014 17:21 CEST

Richard Nolhag, tidigare student på Energiingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad, har fått ett stipendium på 15 000 kronor för sitt examensarbete om hur kraftvärmeverk kan minska sin energianvändning.

Stipendium till Halmstadforskare för vidareutveckling av digital tallrik

Stipendium till Halmstadforskare för vidareutveckling av digital tallrik

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2014 10:00 CEST

Madeleine Svensson, universitetslektor i hälsovetenskap vid Högskolan i Halmstad, tilldelas ett stipendium på 100 000 kronor för att vidareutveckla en virtuell webbaserad tallrik. Ett pedagogiskt verktyg för att lära ut hälsosammare kost- och måltidsvanor till barn. Stipendiet delas ut av Skåneländska gastronomiska akademien den 11 april på deras årsfest i Lund.