Skip to main content

Taggar

Forskning 73 utbildning 67 studenter 45 doktorsavhandling 30 examensprojekt 29 högskolestyrelse 29 samverkan 23 dagordning 20 stipendier 20 utvecklingsingenjörer 14 professor 12 utvecklingsingenjör 10 öppet hus 9 innovation 8 KK-stiftelsen 8 hälsoteknik 7 näringsliv 6 disputation 6 Högskolan i Halmstad 6 samproduktion 6 fåhréstipendier 6 utexpo 6 studentliv 5 hälsa 5 lärarutbildning 5 forskare 5 stipendium 5 kvalitet 5 hälsoteknikcentrum halland 5 KK-miljö 5 fjärrvärme 5 handikappvetenskap 4 produktutveckling 4 akademisk högtid 4 examensmässa 4 hälsa och livsstil 4 hälsoinnovation 4 utvecklingsingenjörsprogrammet 4 statsvetenskap 4 examensrättighet 4 halmstad 4 barncancer 3 Region Halland 3 regionalt utvecklingscentrum 3 rapport 3 utvärdering 3 inbyggda system 3 forskarfredag 3 rektor 3 idrottspsykologi 3 eu 3 forskningsprojekt 3 örebro univeristet 3 våtmarkscentrum 3 teknik 3 Falkenbergs kommun 3 sommaröppet 3 pedagogiskt pris 3 sociologi 3 depression 2 kvalitetsutvärdering 2 elitidrott 2 medie- och kommunikationsvetenskap 2 fordonskommunikation 2 trådlös kommunikation 2 jämställdhet 2 datakommunikation 2 informationsteknologi 2 halmstads näringslivs ab 2 student 2 jordbruksverket 2 kompletterande pedagogisk utbildning 2 elitidrottare 2 ekonomi 2 årsredovisning 2 cesam 2 jdome bikaround 2 forskarutbildningsrättigheter 2 arbetsmarknad 2 barncancerfonden 2 kostvanor 2 äldrevård 2 hälsovetenskap 2 energiingenjör 2 uppdragsutbildning 2 energimål 2 företagsekonomi 2 scandinavian school of golf 2 professorsinstallation 2 stresshantering 2 born global 2 lärarutbildningen 2 demensvård 2 fysik 2 hedersdoktor 2 human resource management 2 lektor sten fåhrés minnesfond 2 företagande 2 informatik 2 mindfulness 2 antagning 2 våtmarker 2 vård 2 konferens 2 google 2 sten fåhré 2 hälsoteknikcentrum 2 fåhréstipendierna 2 ingenjörsstudenter 2 demokrati 2 platooning 2 sociala medier 2 arc13 2 självkörande fordon 2 idrottsskador 2 psykologi 2 Halmstads kommun 2 barns psykiska hälsa 2 funktionshjälpmedel 2 Digitalisering 2 idrottsskada 2 högskolan i jönköping 2 sjöräddning 2 idrottsutbildning 2 kpu 2 vetenskap 2 civilingenjör 2 öppna föreläsningar 2 eu-kommissionen 2 simulering 2 arbetslöshet 2 samverkansavtal 2 andrologi 2 högskoleverket 2 civilekonomprogrammet 2 sparbanksstiftelsen kronan 2 högskolestudier 2 entreprenörskap 2 macom 1 samhällsförändring 1 studentbarometer 1 app 1 studie- och yrkesvägledning 1 kompetensutveckling 1 friskvård 1 tvärvetenskap 1 skolstress 1 silicon valley 1 tryckeribranschen 1 forskningsstudie 1 ämnesdidaktisk konferens 1 magisterprogrammet i handikappvetenskap 1 tonåringars hälsa 1 skola 1 hrm 1 seminarium 1 invigning 1 Kungsbacka kommun 1 prisutdelning 1 fragerus fastigheter 1 arbetsförmedlingen 1 fjärrvärme i europa 1 utbildningar i engelska 1 halmstad elektronikförening 1 skaderisk 1 klassrumsbedömning 1 Laholms kommun 1 studentkåren 1 simulator 1 behovsstyrd forskning 1 acumen 1 bränsleeffektivitet 1 Johanna Jaara Åstrand 1 forskningsanslag 1 idrottspsykologiska tester 1 studieavgifter 1 forskning och utveckling (fou) 1 integration 1 google maps street view 1 tryckeri 1 internationella relationer 1 oxidering 1 skåneländska gastronomiska akademien 1 signalbehandling 1 nanoteknik 1 industriell innovation 1 professionellt idrottsutövande – inriktning golf 1 arbetsliv 1 informations- och kommunikationsteknologi 1 tolkhjälp 1 internationella forskare 1 politik 1 rundtur 1 barn- och ungdomsidrott 1 emc 1 ekonomistudier 1 offentlig sektor 1 medicinsk vetenskap 1 grundutbildning 1 hälsopedagogik 1 barns hälsa 1 industridoktorand 1 dataingenjör 1 internationella olympiska kommittén 1 akademiker 1 hållbara transporter 1 barn och leukemi 1 hälso- och vårdvetenskap 1 genus 1 the royal & ancient golf club s:t andrews 1 phy-layer multiple access 1 hello there 1 nätverkande 1 avfallskraftvärmeverk 1 karolina davidsson 1 för framtidens elektronik i halmstad 1 ledarskap 1 landsbygdsutveckling 1 bevakningsteknologi 1 familjeföretag 1 internationalisering 1 externredovisning 1 alexey vinel 1 mac-layer protocols 1 magisterutbildning 1 facility management 1 it-produkt 1 psykosomatiska besvär 1 svensk idrottspsykologi 1 fysisk anpassad aktivitet 1 stipendieutdelning 1 golf 1 fysiologi 1 högskoleutbildning 1 give me a break 1 doktorandprojekt 1 multiple access communication 1 demokratifrågor 1 maskiningenjörsprogrammet 1 funktionella ytor 1 nanofysik 1 intelligent teknik 1 innebandy 1 kina 1 hjärtsvikt 1 demokratiindex 1 horizon 2020 1 HICube Kompetenta vården 1 svenskt näringliv 1 cinderella 1 examensarbete 1 korta vägen 1 fotbollstränare 1 trådlösa nätverk 1 inger wieslander 1 fåhréstipendium 1 fortbildning för lärare 1 forskning miljö 1 vård och omsorg 1 hybridmodelleringsspråk 1 sjukvård 1 elektroniklaboratorium 1 internet 1 the r&a 1 alexander technological educational institute of thessaloniki 1 biomekanik 1 trygghetslarm 1 kognitiva symtom 1 rektorsinstallation 1 svenskt näringsliv 1 nao 1 trygghet 1 hälsa- och sjukvård 1 årets teknikutbildning 1 naturvetenskapens didaktik 1 budgetproposition 1 högskolans framtid 1 programmering 1 chips 1 astronauten christer fuglesang 1 ratio - näringslivets forskningsinstitut 1 robotik 1 utrikespolitik 1 Kvalitetsteknik 1 omvårdnad 1 ytpolering 1 halmstads garnison 1 högskoledirektör 1 Halland 1 industriell tillverkning 1 HICube 1 redovisningskonferens 1 europeiskt samarbete 1 handikappidrott 1 eu:s ramprogam för forskning och innovation 1 Hylte kommun 1 namnkonferens 1 masterprogrammet i hälsa och livsstil 1 styrelsemöte 1 ateith 1 integrerad elektronik 1 digitala distinktioner. klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktiker 1 fallprevention 1 ekonomitävling 1 handikappforskning 1 born globals 1 vetenskapsfest 1 personalfrågor 1 testanläggning 1 landsbygdsprogrammet 2007-2013 1 psykisk ohälsa 1 civilingenjör i datateknik 1 søren forchhammer 1 systemintegration och elektromagnetisk kompatibilitet 1 svensk elektronik 1 Lärarförbundet 1 landsbygdsprogram 1 nätverksteknik 1 internationellt besök 1 tillväxt och konkurrenskraft 1 civilingenjörsexamen 1 professur 1 urban johnson 1 viktklubb.se 1 kursvärdering 1 embedded technology 1 solpaneler 1 energiingenjör – förnybar energi 1 energiingenjörsprogrammet 1 shanghai 1 antagningsstatistik 1 sista ansökningsdag 1 karolinska institutet 1 pedagogiska priset 2014 1 likabehandling 1 brottsförebyggande 1 riksbankens jubileumsfond 1 elektronik 1 nature communications 1 protokoll 1 ungdomars hälsa 1 programråd 1 utsläpp 1 landsbygdspolitik 1 professionell idrottskarriär och arbetsliv 1 vetenskapsrådsanslag 1 stressrelaterade skador 1 cop21 1 akademier 1 matchning på arbetsmarknaden 1 workshop 1 elektronikcentrum i halmstad 1 vegetarisk kost 1 förskollelyftet 1 studiemiljö 1 Varbergs kommun 1 protesfot 1 fortbildning 1 golfproffs 1 idrottskarriär 1 samhällsutmaning 1 energi 1 civilekonomexamen 1 samarbetsavtal 1 klasskillnader i ungdomars internetanvändning 1 utsläppsmål 1 how to make an app 1 lärare i moderna språk 1 innovationer 1 horisont 2020 1 ny studie 1 magisterprogrammet i elektronikdesign 1 eftervalsanalys 1 getinge ab 1 lärobok 1 landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 skolutveckling 1 hälsohögskolan i jönköping 1 carl-fredrik graf 1 utvecklingsingengörer 1 kommunikationsprotokoll 1 motion 1 samhällsanalys och kommunikation 1 viktklubb 1 odling 1 socialt arbete 1 periklis chatzimisios 1 försvarsmakten 1 medicin 1 barnsjukvård 1 valet 1 Digitalt laborativt centrum (DLC) 1 fysisk aktivitet som behandling 1 itst2015 1 högskoleledning 1 stanford university 1 tvärvetenskapligt projekt 1 pedagogik 1 interaktionsdesign 1 guidad visning 1 politska system 1 europeiska regionala utvecklingsfonden 1 halmstads studentkår 1 forskning elitgolfare 1 demokratisering 1 forskningsrapport 1 european universlty association 1 förskollärarutbildning 1 mkv 1 licentiatavhandling 1 terapi 1 intelligenta system 1 industriforskning 1 digital generation 1 sökkonferens 1 akademichef 1 utvecklingsingenjörsstudenter 1 namnforskning 1 strategisk forskning 1 idrottskonferens 1 elproduktion 1 svensk industrigravyr ab 1 androstol 1 vetenskap och allmänhet 1 livestrong foundation 1 licentiatseminarium 1 fm-priset 1 nätverk 1 promovering 1 ansökningsstatistik 1 datavetenskap 1 mooc 1 health innovation day 1 living labs 1 nätverksarkitektur 1 funktionshindrade barn 1 ytor 1 wireless network 1 mat 1 innovationsprocesser 1 C-ITS 1 fysiologiska tester 1 skolan mitt i byn 1 politisk kommunikation 1 humanoid robot 1 sport 1 hjärtinfarkt 1 stiftelsen köpmannaförbudet 1 våtmark 1 datorteknik 1 språklärare 1 sjuksköterskeprogrammet 1 vetenskapsrådet 1 sektionen för hälsa och samhälle 1 ingenjörsstudent 1 gynekologi 1 funktionsnedsättningar 1 professionellt idrottsutövande 1 privat sektor 1 Tillverkande företag 1 golfhuvudstaden 1 produktuveckling 1 riksidrottsförbundet 1 övergödning 1 befolkningsutveckling 1 mark andersen 1 innebandyspelare 1 diskrimineringslagen 1 söksiffror 1 cyberfysiska system 1 årets teknikutbildning 2011 1 lärande nätverk 1 lissabonfördraget 1 sensorsystem 1 modellbaserad testdesign 1 rödlistade arter 1 civilekonom 1 studentcoacher 1 cisco networking academy 1 klimatrapport 1 pris 1 queueing theory 1 könsmaktsordning 1 skolbarns hälsa 1 en ojämlik digital generation 1 branschråd 1 göteborgs universitet 1 energieffekivisering 1 miljö 1 halmstads energi och miljö 1 framtidens elektronik 1 tillväxt 1 nya studenter 1 smartphone 1 innovationsvetenskap 1 polering av ytor 1 examenstillstånd 1 gymnasiesärskolan 1 pedagogiska priset 2013 1 hybrid modelling language 1 Visa alla taggar
Sökes: framtidens lärare

Sökes: framtidens lärare

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2017 11:06 CET

Högskolan i Halmstad satsar på nya ämneslärarutbildningar. Med Digitalt laborativt centrum (DLC) som nav vill lärosätet utbilda framtidens lärare med nya utbildningsverktyg. Det är satsningar som ligger i linje med Lärarförbundets åtgärdsplan för ett digitalt språng inom skolan. Åtgärder som presenterades när förbundsordföranden Johanna Jaara Åstrand besökte Högskolans digitala labb förra veckan.

Studie om hemmasittare ska ge kunskap i komplext ämne

Studie om hemmasittare ska ge kunskap i komplext ämne

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 13:58 CET

Runt om i Sverige finns barn och unga som inte går till skolan. Samtidigt som antalet ”hemmasittare” verkar öka, saknas tillräcklig forskning, kunskap och samverkan kring barnen som under långa perioder är borta från skolundervisningen. Ulf Petäjä, statsvetare vid Högskolan i Halmstad, vill belysa frågan om hur samhället hanterar barn med långvarig och oroande skolfrånvaro.

Panelsamtal: Medierna och presidentvalet

Panelsamtal: Medierna och presidentvalet

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2016 10:00 CET

Välkommen till ett samtal om mediernas roll i det amerikanska valet. Hur speglades valet i USA och i Sverige och vilken makt hade medierna? Påverkade den amerikanska rapporteringen valresultatet? Och vad väntar nu – med Donald Trump som president?

Walid Taha får pedagogiska priset

Walid Taha får pedagogiska priset

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2016 18:07 CET

Utbildning är vägen till frihet och framgång och att klara de utmaningar som mänskligheten står inför. Det menar Walid Taha, professor i datologi, som i år tilldelas Högskolan i Halmstads pedagogiska pris. Priset delades ut på Högskolans akademiska högtid som firas i dag.

Media no image

Pressinbjudan: Högskolan i Halmstad inviger mötesplats för digitalt lärande

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 13:49 CET

Behovet av att informera, kommunicera och visualisera ökar för varje dag i vårt samhälle och nya digitala lösningar kommer ständigt. Det är bakgrunden till att Högskolan i Halmstad har skapat en ny labbmiljö med fokus på lärande, kultur och kreativitet: Digitalt laborativt centrum (DLC). Fredagen den 18 november är det invigning i samband med Akademisk högtid.

Högskolan i Halmstad ökar sin antagning

Högskolan i Halmstad ökar sin antagning

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2016 14:29 CEST

I dag har alla som har sökt ett program eller en kurs på landets högskolor och universitet fått veta om de har kommit in. Vid Högskolan i Halmstad ökar lärarutbildningarna och programmet IT-forensik och informationssäkerhet starkt i popularitet. I topp ligger fortfarande sjuksköterskeutbildningen och ekonomutbildningarna.

Brist på studentbostäder till hösten

Brist på studentbostäder till hösten

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2016 15:07 CEST

Inför höstens terminsstart ser bostadssituationen för studenter ut att bli sämre än vanligt. Samtidigt som trycket på bostadsmarknaden ökar, väntas också fler internationella studenter än tidigare komma till Halmstad. Studentkåren och Högskolan letar nu efter nya boendealternativ för studenter.

Nyanlända akademiker lär sig svenska i snabbfart

Nyanlända akademiker lär sig svenska i snabbfart

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2016 08:00 CEST

Genom Akademikerspåret får nyanlända akademiker chans att lära sig svenska i snabbfart på Högskolan i Halmstad.

Högskolan fick rätt om tolkhjälp

Högskolan fick rätt om tolkhjälp

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2016 08:00 CET

Den student vid Högskolan i Halmstad som hade överklagat Högskolans beslut att inte bevilja dövtolkhjälp under en kurs i Kina, har nu fått avslag i Överklagandenämnden för högskolan. Nämnden anser alltså att Högskolan i Halmstad har gjort en korrekt tillämpning av diskrimineringslagens principer om likabehandling.

​ Ny akademichef känner sig hemma i samverkan och ledarskap

​ Ny akademichef känner sig hemma i samverkan och ledarskap

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2016 14:44 CET

Den nya chefen för Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap heter Anna Cregård och är viceprefekt på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. När hon tillträder sitt nya uppdrag på Högskolan i Halmstad den 1 mars innebär det en förstärkning av såväl lärosätets samverkan med omvärlden som ledarskapsforskning.

Veronica Brock får Högskolans pedagogiska pris

Veronica Brock får Högskolans pedagogiska pris

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2015 12:30 CET

Veronica Brock, universitetsadjunkt i engelska, har tilldelats Högskolan i Halmstads pedagogiska pris 2015.

Nytt svenskt samarbete med MIT

Nytt svenskt samarbete med MIT

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2015 11:38 CET

Högskolan i Halmstad har tecknat samarbetsavtal med Massachusetts Institute of Technology, MIT. Därmed får Högskolan tillgång till ett världsomspännande nätverk genom sitt 3D-lab, som nu blir ett Fab Lab enligt MIT:s koncept. Pressinbjudan: Den 15 december är det förhandsvisning av det nya labbet.

Lista över forskare och andra resurser inom klimat- och miljöfrågor vid Högskolan i Halmstad

Lista över forskare och andra resurser inom klimat- och miljöfrågor vid Högskolan i Halmstad

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2015 12:53 CET

Klimatet är vår tids ödesfråga, men hur ser forskningsläget egentligen ut idag – vilka infallsvinklar finns det och vem kan man fråga? Här hittas en forskar- och resurslista från Högskolan i Halmstad för medier som söker kunskap och idéer för artiklar och inslag om klimat och miljö.

Pressinbjudan: Studenter och företag prisas för arbete med tillgänglighet

Pressinbjudan: Studenter och företag prisas för arbete med tillgänglighet

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2015 12:43 CET

Nu är det dags för Halmstads kommuns årliga utdelning av stipendier för bästa uppsatser med inriktning mot funktionsnedsättning. Stipendierna delas ut i samband med internationella funktionsnedsättningsdagen den 3 december och med anledning av den hålls även en offentlig föreläsning samma dag.

Pressinbjudan: Stipendier för 200 000 kronor till studenter vid Högskolan i Halmstad

Pressinbjudan: Stipendier för 200 000 kronor till studenter vid Högskolan i Halmstad

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2015 10:51 CET

Imorgon, fredag den 27 november, delar Sparbanksstiftelsen Kronan ut 23 stipendier på totalt 800 000 kronor. I år sker utdelningen på Högskolan i Halmstad, och av stipendiepengarna går 200 000 kronor till Halmstadsstudenter.

Dags att anmäla sig till vårens högskoleutbildningar

Dags att anmäla sig till vårens högskoleutbildningar

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2015 14:55 CEST

På torsdag, den 15 oktober, är det sista chansen att anmäla sig till vårens kurser och program på Högskolan i Halmstad. Det finns alltså ännu tid att söka till exempelvis Högskolans populäraste utbildningar.

Högskolan utbildar handledare inom Läslyftet

Högskolan utbildar handledare inom Läslyftet

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2015 14:00 CEST

​I höst startar den nationella satsningen Läslyftet, som ska öka elevers läsförståelse och skrivförmåga. Under ett år ska Högskolan i Halmstad utbilda ungefär 90 lärare från regionala skolor till att bli handledare i satsningen. I morgon hålls den första träffen på Högskolan.

Sjuksköterske- och ekonomprogram fortfarande i topp i Halmstad

Sjuksköterske- och ekonomprogram fortfarande i topp i Halmstad

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2015 17:04 CEST

I dag har alla som sökt en högskoleutbildning fått veta om de har kommit in. Vid Högskolan i Halmstad ligger fortfarande utbildningarna till sjuksköterska samt ekonom i topp. Förra årets stora nyhet, programmet Civilingenjör i datateknik, fortsätter att öka – liksom de övriga ingenjörsprogrammen.

Sommarens nyhetstips från Högskolan i Halmstad

Sommarens nyhetstips från Högskolan i Halmstad

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2015 16:28 CEST

Sommartid innebär färre pressmeddelanden och nyheter från Högskolan i Halmstad, men det betyder inte att verksamheten ligger nere. Här kommer därfören lista med nyhetstips samt information om presskontakter under sommarmånaderna.

Pressinbjudan: Utbildning och forskning säkrar framtidens arbetslivshälsa – event i Båstad 1 juni

Pressinbjudan: Utbildning och forskning säkrar framtidens arbetslivshälsa – event i Båstad 1 juni

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2015 07:00 CEST

Långsiktiga hälsoperspektiv i arbetslivet är viktigare än någonsin. Men hur kan organisationer dra nytta av akademisk forskning och utbildning inom hälsa? På måndag 1 juni arrangerar Högskolan i Halmstads hälsopedagogiska program och Båstads kommun ett heldagsevenemang inom hälsa som visar hur det kan gå till.