Tags

högskolan i halmstad 221 utbildning 36 studenter 35 examensprojekt 29 högskolestyrelse 26 doktorsavhandling 20 stipendier 17 dagordning 17 forskning 15 utvecklingsingenjörer 14 utvecklingsingenjör 9 samverkan 8 öppet hus 8 hälsoteknik 7 professor 7 utexpo 6 disputation 6 innovation 6 fåhréstipendier 6 kk-stiftelsen 6 hälsoteknikcentrum halland 5 stipendium 5 fjärrvärme 5 studentliv 5 näringsliv 5 samproduktion 5 kvalitet 5 produktutveckling 4 akademisk högtid 4 examensrättighet 4 examensmässa 4 kk-miljö 4 hälsa 4 handikappvetenskap 4 utvecklingsingenjörsprogrammet 4 hälsa och livsstil 4 lärarutbildning 4 forskare 4 pedagogiskt pris 3 statsvetenskap 3 rapport 3 forskarfredag 3 eu 3 utvärdering 3 forskningsprojekt 3 halmstad 3 örebro univeristet 3 sociologi 3 barns psykiska hälsa 2 informatik 2 sten fåhré 2 jdome bikaround 2 arc13 2 högskolan i jönköping 2 hälsoteknikcentrum 2 demensvård 2 born global 2 hedersdoktor 2 falkenbergs kommun 2 vetenskap 2 idrottspsykologi 2 äldrevård 2 hälsovetenskap 2 företagsekonomi 2 företagande 2 lektor sten fåhrés minnesfond 2 våtmarker 2 fysik 2 konferens 2 sociala medier 2 andrologi 2 datakommunikation 2 platooning 2 medie- och kommunikationsvetenskap 2 professorsinstallation 2 informationsteknologi 2 civilekonomprogrammet 2 jordbruksverket 2 teknik 2 jämställdhet 2 sjöräddning 2 barncancer 2 kostvanor 2 eu-kommissionen 2 öppna föreläsningar 2 student 2 scandinavian school of golf 2 fordonskommunikation 2 human resource management 2 hälsoinnovation 2 ingenjörsstudenter 2 civilingenjör 2 regionalt utvecklingscentrum 2 energimål 2 samverkansavtal 2 fåhréstipendierna 2 rektor 2 entreprenörskap 2 forskarutbildningsrättigheter 2 högskoleverket 2 funktionshjälpmedel 2 vård 2 sommaröppet 2 trådlös kommunikation 2 kvalitetsutvärdering 2 utegym 1 nya jobb 1 valanalys 1 sakernas internet 1 world university golf championship 1 st andrews university 1 rätt att utfärda doktorsexamen 1 mångfald 1 hälsoforskning 1 chi 1 mästerskap i ekonomi 1 multi-user information theory 1 antagning 1 skillnader i internetanvändning 1 landsbygd 1 datateknik 1 europatouren 1 kommunalval 1 social markör 1 demokrati 1 skolungdom 1 rankning 1 speed-dating 1 projekt näktergalen 1 cancer 1 förskollärarutbildningen 1 bokslut 1 jérôme härri 1 rekrytering 1 samverkan företag 1 samhällsförändring och social hållbarhet 1 kpu 1 lärarutbildningen 1 hjärt- och kärlsjukdomar 1 engagemang 1 ukraina 1 helen timperley 1 examen 1 utvärdering av universitetsutbildningar 1 revision 1 verksamhetsförlagda studier 1 utrotningshotade arter 1 svenska fotbollsförbundet 1 forskarutbildning 1 värmeproduktion 1 språkundervisning 1 tillfrisknande 1 värmeförsörjning 1 maskiningenjör 1 martin danielsson 1 golftalang 1 studentprojekt 1 samhällsanalys 1 intellektuell funktionsnedsättning 1 doktorandkurs 1 pristagare 1 inbyggda och intelligenta system 1 smarta hus 1 studentuppsatser 1 studentbostäder 1 media it 1 halmstad university 1 grannsamverkan 1 universitetskanslern 1 barns och ungas psykiska hälsa 1 hälsofrämjande arbete 1 äldres hälsa 1 livsstilssamtal 1 grannsamve 1 innovationsprocess 1 internet of things 1 tillämpad kulturanalys 1 eurecom 1 idrottsskador 1 macom 1 samhällsförändring 1 app 1 studentbarometer 1 inbyggda system 1 kompetensutveckling 1 friskvård 1 tvärvetenskap 1 tryckeribranschen 1 magisterprogrammet i handikappvetenskap 1 hrm 1 prisutdelning 1 utbildningar i engelska 1 fjärrvärme i europa 1 språklärare 1 datorteknik 1 sjuksköterskeprogrammet 1 sektionen för hälsa och samhälle 1 ingenjörsstudent 1 behovsstyrd forskning 1 gynekologi 1 idrottspsykologiska tester 1 professionellt idrottsutövande 1 forskningsanslag 1 funktionsnedsättningar 1 studieavgifter 1 golfhuvudstaden 1 forskning och utveckling (fou) 1 produktuveckling 1 tryckeri 1 google maps street view 1 google 1 skåneländska gastronomiska akademien 1 halmstads näringslivs ab 1 oxidering 1 internationella relationer 1 industriell innovation 1 nanoteknik 1 signalbehandling 1 professionellt idrottsutövande – inriktning golf 1 arbetsliv 1 informations- och kommunikationsteknologi 1 internationella forskare 1 barn- och ungdomsidrott 1 rundtur 1 ekonomistudier 1 medicinsk vetenskap 1 hälsopedagogik 1 grundutbildning 1 dataingenjör 1 industridoktorand 1 hälso- och vårdvetenskap 1 barn och leukemi 1 genus 1 the royal & ancient golf club s:t andrews 1 phy-layer multiple access 1 avfallskraftvärmeverk 1 nätverkande 1 landsbygdsutveckling 1 ledarskap 1 familjeföretag 1 externredovisning 1 internationalisering 1 mac-layer protocols 1 alexey vinel 1 facility management 1 magisterutbildning 1 it-produkt 1 stipendieutdelning 1 fysisk anpassad aktivitet 1 fysiologi 1 golf 1 högskoleutbildning 1 multiple access communication 1 doktorandprojekt 1 demokratifrågor 1 maskiningenjörsprogrammet 1 intelligent teknik 1 nanofysik 1 hjärtsvikt 1 svenskt näringliv 1 examensarbete 1 inger wieslander 1 trådlösa nätverk 1 fotbollstränare 1 fåhréstipendium 1 fortbildning för lärare 1 forskning miljö 1 vård och omsorg 1 sjukvård 1 internet 1 alexander technological educational institute of thessaloniki 1 the r&a 1 trygghetslarm 1 biomekanik 1 svenskt näringsliv 1 rektorsinstallation 1 trygghet 1 nao 1 hälsa- och sjukvård 1 naturvetenskapens didaktik 1 årets teknikutbildning 1 budgetproposition 1 högskolans framtid 1 programmering 1 chips 1 astronauten christer fuglesang 1 omvårdnad 1 halmstads garnison 1 handikappidrott 1 europeiskt samarbete 1 redovisningskonferens 1 namnkonferens 1 ateith 1 styrelsemöte 1 digitala distinktioner. klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktiker 1 fallprevention 1 handikappforskning 1 ekonomitävling 1 vetenskapsfest 1 born globals 1 personalfrågor 1 landsbygdsprogrammet 2007-2013 1 civilingenjör i datateknik 1 søren forchhammer 1 psykologi 1 landsbygdsprogram 1 nätverksteknik 1 civilingenjörsexamen 1 internationellt besök 1 tillväxt och konkurrenskraft 1 professur 1 kursvärdering 1 embedded technology 1 energiingenjör – förnybar energi 1 antagningsstatistik 1 pedagogiska priset 2014 1 brottsförebyggande 1 nature communications 1 protokoll 1 programråd 1 landsbygdspolitik 1 utsläpp 1 vetenskapsrådsanslag 1 workshop 1 arbetsmarknad 1 vegetarisk kost 1 barncancerfonden 1 studiemiljö 1 protesfot 1 idrottskarriär 1 golfproffs 1 fortbildning 1 civilekonomexamen 1 energi 1 samarbetsavtal 1 klasskillnader i ungdomars internetanvändning 1 utsläppsmål 1 lärare i moderna språk 1 innovationer 1 ny studie 1 eftervalsanalys 1 landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 lärobok 1 hälsohögskolan i jönköping 1 skolutveckling 1 utvecklingsingengörer 1 kommunikationsprotokoll 1 samhällsanalys och kommunikation 1 region halland 1 socialt arbete 1 periklis chatzimisios 1 medicin 1 försvarsmakten 1 valet 1 barnsjukvård 1 fysisk aktivitet som behandling 1 högskoleledning 1 tvärvetenskapligt projekt 1 interaktionsdesign 1 politska system 1 guidad visning 1 halmstads studentkår 1 forskning elitgolfare 1 europeiska regionala utvecklingsfonden 1 european universlty association 1 forskningsrapport 1 mkv 1 förskollärarutbildning 1 licentiatavhandling 1 terapi 1 digital generation 1 industriforskning 1 sökkonferens 1 utvecklingsingenjörsstudenter 1 namnforskning 1 idrottskonferens 1 strategisk forskning 1 elproduktion 1 androstol 1 årsredovisning 1 vetenskap och allmänhet 1 fm-priset 1 nätverk 1 promovering 1 datavetenskap 1 våtmarkscentrum 1 ansökningsstatistik 1 nätverksarkitektur 1 funktionshindrade barn 1 living labs 1 wireless network 1 mat 1 fysiologiska tester 1 humanoid robot 1 hjärtinfarkt 1 riksidrottsförbundet 1 övergödning 1 utbildningsvetenskap 1 befolkningsutveckling 1 prorektor 1 entreprenörer 1 hugopriset 1 söksiffror 1 språkdagar 1 idrottsutbildning 1 årets teknikutbildning 2011 1 danmarks tekniske universitet 1 lärande nätverk 1 säkerhetspolitik 1 lissabonfördraget 1 sensorsystem 1 undervisning 1 civilekonom 1 rödlistade arter 1 kompletterande pedagogisk utbildning 1 studentcoacher 1 klimatrapport 1 pris 1 cisco networking academy 1 kost 1 jämställdhetsarbete 1 hjärtrehabilitering 1 school of golf 1 queueing theory 1 barn 1 könsmaktsordning 1 en ojämlik digital generation 1 branschråd 1 depression 1 virtuell tallrik 1 energieffekivisering 1 halmstad living lab 1 tillväxt 1 energiingenjör 1 smartphone 1 nya studenter 1 ensamkommande flyktingungdomar 1 internationella studenter 1 avfall sverige 1 innovationsvetenskap 1 metaanalys 1 sparbanksstiftelsen kronan 1 valrörelse 1 examenstillstånd 1 european crime prevention award 1 högskolestudier 1 gymnasiesärskolan 1 mindfulness 1 naturvetenskap 1 tryckkvalitet 1 halmstads idrotts- och testcenter 1 humaniora 1 pedagogiska priset 2013 1 rfid 1 wi-fi 1 kostrådgivning 1 kolsänkor 1 samverkansrankning 1 val 2014 1 studentboende 1 kamratstöd 1 chi 2014 1 division by zero ab 1 europeiska unionen 1 cisco-akademi 1 verksamhetsförlagd utbildning 1 förskollärarexamen 1 klimatförändringar 1 utnämning 1 elitidrott 1 forskningssatsning 1 arbetsvetenskap 1 högskolepedagogik 1 användargenererat 1 högskoleutbildningar 1 hjärnkontoret 1 biomedicin 1 brottsförebyggande åtgärder 1 regionalval 1 shared channels 1 kvalitetsgranskning 1 demokratiutveckling 1 ekonomi 1 korthållskommunikation 1 cesam 1 barns delaktighet 1 carl bennet 1 styrelse 1 mikrovågsteknik 1 masterprogrammet i innovationsledning och affärsutveckling 1 växthuseffekten 1 riksdagsvalet 1 klimatfärdplan 2050 1 övervakningsystem 1 biologisk mångfald 1 wireless communication 1 hjälpmedel 1 datorspråk 1 förskolelyftet 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Drygt 7000 antagna till Högskolan i Halmstad i höst

Pressmeddelanden   •   2014-07-14 07:30 CEST

Nu har alla som har sökt ett program eller en kurs på landets högskolor och universitet fått veta om de har kommit in. Över 23 000 personer sökte i våras till höstens program och kurser på Högskolan i Halmstad, vilket var rekordmånga. Den 11 juli fick alla sitt antagningsbesked och i det första urvalet har 7 059 personer kommit in på höstens utbildningar.

Professor från Högskolan i Halmstad i regeringens råd

Professor från Högskolan i Halmstad i regeringens råd

Pressmeddelanden   •   2014-03-28 15:41 CET

Professor Pernilla Nilsson från Högskolan i Halmstad är en av de forskare som utsetts att ingå i regeringens nyinrättade utbildningsvetenskapliga råd.

Media-no-image

Civilingenjörsutbildning nyhet inför hösten 2014

Pressmeddelanden   •   2014-03-13 16:13 CET

Från och med i höst finns möjlighet att läsa till civilingenjör i Halmstad. Utbildningen är den viktigaste nyheten i Högskolan i Halmstads utbud när det är dags att söka kurser och program inför höstterminen.

Media-no-image

Studenter prisas för uppsatser om funktionshinder

Pressmeddelanden   •   2013-12-03 17:00 CET

Fyra studenter vid Högskolan i Halmstad fick i dag ta emot stipendier från Halmstads kommun för examensarbeten som behandlar frågor inom funktionshinderområdet. Totalt delades 20 000 kronor ut.

Media-no-image

Pressinbjudan: Stipendier för examensarbeten om funktionshinder

Pressmeddelanden   •   2013-12-02 14:10 CET

Halmstads kommun delar sedan 2001 ut stipendier till studenter vid Högskolan i Halmstad som presterat de bästa examensarbetena som på olika sätt rör funktionshinder. Stipendiaterna, som i år är fyra stycken, kommer att presenteras på Högskolan den 3 december klockan 13.5 i Baertlingsalen, Visionen. Utdelningen följs av en föreläsning med Mårten Söder, en av Sveriges främsta handikappforskare.

Media-no-image

Pressinbjudan: Studenter prisas för innovativa examensarbeten

Pressmeddelanden   •   2013-11-28 06:30 CET

Sparbanksstiftelsen Kronan delar i år ut 800 000 kronor till studenter för kreativa examensarbeten med framtidspotential. Fyra arbeten från Högskolan i Halmstad har belönats. Idag, torsdag, hålls en pressträff på Högskolan i Halmstad med de två utvecklingsingenjörer som fick det största stipendiet, deras handledare, och Sparbanksstiftelsen Kronan.

Media-no-image

Astronauten Christer Fuglesang till Högskolan i Halmstad

Pressmeddelanden   •   2013-11-27 13:58 CET

Den förste svensken i rymden, Christer Fuglesang, kommer till Högskolan i Halmstad imorgon torsdag den 28 november. Han är en av många föreläsare under konferensen Smil(e), vars fokus är att skapa intresse för naturvetenskap hos skolungdomar. Massmedier hälsas välkomna att bevaka konferensen och Christer Fuglesangs föreläsning.

Media-no-image

Halmstadsstudent nominerad till innovationspris

Pressmeddelanden   •   2013-11-13 10:05 CET

Halmstadsstudenten Christoffer Lindhe har tidigare uppmärksammats för sin målmedvetna kamp tillbaka efter en svår olycka. Nu är han nominerad till Innovationspriset student för protesfoten xBalance som har utvecklats med stöd av Högskolan i Halmstad. I morgon torsdag föreläser han på Science Park Halmstad om "Att lyckas mot alla odds". Föreläsningen ingår i Högskolans 30-årsjubileum.

Media-no-image

PRESSINBJUDAN: Högskolan i Halmstad firar 30 år

Pressmeddelanden   •   2013-11-01 13:54 CET

Massmedier hälsas välkomna till en pressträff onsdagen den 6 november inför Högskolans 30-årsjubileum som äger rum veckan därpå, den 11-15 november.

Media-no-image

Högskolans ingenjörs- och teknikutbildningar granskade

Pressmeddelanden   •   2013-10-29 11:09 CET

Tretton av Högskolans utbildningar i ingenjörs- och teknikvetenskap uppvisar bristande kvalitet. Detta visar Universitetskanslersämbetets senaste kvalitetsutvärdering som publicerades idag.

Media-no-image

Ny utbildning ska möta framtidens krav – namnkunnigt branschråd ger koppling till arbetslivet

Pressmeddelanden   •   2013-09-18 15:28 CEST

Drygt 60 studenter har nu börjat det nystartade programmet Samhällsanalys och kommunikation på Högskolan i Halmstad. Programmet tar ett unikt grepp genom att kombinera områdena statsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och internationella relationer.

Ove Svensson får Högskolan i Halmstads pedagogiska pris

Ove Svensson får Högskolan i Halmstads pedagogiska pris

Pressmeddelanden   •   2013-06-05 18:39 CEST

Ove Svensson, universitetslektor i sociologi, har i dag tilldelats Högskolan i Halmstads pedagogiska pris 2013.

Media-no-image

Öppet hus på Högskolan i Halmstad

Pressmeddelanden   •   2013-02-25 13:02 CET

På onsdag och torsdag, den 27 och 28 februari, håller Högskolan i Halmstad öppet hus. Presumtiva studenter och allmänheten bjuds då in för att få veta mer om högskolestudier, utbildningar och livet som student.

Företagarens villkor skildras i romanform

Företagarens villkor skildras i romanform

Pressmeddelanden   •   2012-08-16 14:06 CEST

Hur är det att vara företagare? Arne Söderbom, docent i företagsekonomi på Högskolan i Halmstad, berättar i sin nya bok ”Företagaren” om hur livet som företagare och entreprenör kan vara.

Media-no-image

PRESSINBJUDAN: Samhällsaktörer inbjuds att vara med och forma ny utbildning på Högskolan i Halmstad

Pressmeddelanden   •   2012-06-11 14:39 CEST

Vilka kompetenser inom samhälls- och medieområdet har arbetsmarknaden behov av framöver? Den frågan vill lärare och forskare inom dessa ämnen på Högskolan i Halmstad ha svar på. Onsdagen den 13 juni har därför företrädare för offentlig verksamhet och mediebranschen, bjudits in till en sökkonferens.

PRESSINBJUDAN: årets Utexpo på Högskolan i Halmstad större än någonsin

PRESSINBJUDAN: årets Utexpo på Högskolan i Halmstad större än någonsin

Pressmeddelanden   •   2012-05-23 13:39 CEST

Den 24–26 maj visar studenter på Högskolan i Halmstad sina examensprojekt på Utexpo, Högskolans årliga examensmässa. I år presenteras över 140 examensarbeten, vilket är bland det högsta utställarantalet någonsin.

Media-no-image

Fler sökande till Högskolan trots minskat utbud

Pressmeddelanden   •   2012-04-30 15:01 CEST

Trots att Högskolan i Halmstad har ett mindre utbildningsutbud i år har antalet sökande till höstens utbildningar ökat. I jämförelse med förra året har nästan 1 000 fler personer sökt till någon av Högskolans kurser och program.

Media-no-image

Högskolan i Halmstads utbildningar faller väl ut i Högskoleverkets första utvärdering

Pressmeddelanden   •   2012-04-25 16:50 CEST

I Högskoleverkets nya system för kvalitetsutvärderingar har Högskolan i Halmstad i den första omgången bedömts ha god kvalitet i ämnena arbetsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap samt psykologi, både på kandidat- och magisternivå.

Högskolan i Halmstad enda lärosätet som får utbilda Cisco-instruktörer

Högskolan i Halmstad enda lärosätet som får utbilda Cisco-instruktörer

Pressmeddelanden   •   2012-04-18 15:11 CEST

Malin Bornhager och Olga Torstensson, båda lärare på Högskolan i Halmstad, har blivit godkända som instruktörer för Cisco-akademier i Sverige. Högskolan i Halmstad är därmed det enda lärosätet i landet som uppfyller det nya kravet att ha två godkända instruktörer.

Pernilla Nilsson ger ut bok om att undervisa i naturvetenskap

Pernilla Nilsson ger ut bok om att undervisa i naturvetenskap

Pressmeddelanden   •   2012-03-16 13:40 CET

Pernilla Nilsson, docent i naturvetenskapens didaktik på Högskolan i Halmstad, har på uppdrag av Skolverket skrivit en bok om undervisning i naturvetenskap som naturvetenskapslärare i hela Sverige kommer att få ta del av. Boken ”Att se helheter. Naturvetenskapligt perspektiv” ges ut i dagarna.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.