Skip to main content

Taggar

forskning 63 utbildning 62 studenter 43 examensprojekt 29 doktorsavhandling 28 högskolestyrelse 28 dagordning 20 samverkan 20 stipendier 20 utvecklingsingenjörer 14 professor 11 utvecklingsingenjör 10 öppet hus 9 KK-stiftelsen 8 innovation 7 hälsoteknik 7 disputation 6 utexpo 6 fåhréstipendier 6 näringsliv 6 hälsa 5 kvalitet 5 lärarutbildning 5 fjärrvärme 5 samproduktion 5 studentliv 5 forskare 5 KK-miljö 5 hälsoteknikcentrum halland 5 stipendium 5 utvecklingsingenjörsprogrammet 4 handikappvetenskap 4 examensrättighet 4 statsvetenskap 4 hälsa och livsstil 4 akademisk högtid 4 examensmässa 4 produktutveckling 4 halmstad 4 utvärdering 3 eu 3 teknik 3 våtmarkscentrum 3 barncancer 3 regionalt utvecklingscentrum 3 idrottspsykologi 3 sociologi 3 forskarfredag 3 hälsoinnovation 3 sommaröppet 3 forskningsprojekt 3 pedagogiskt pris 3 rapport 3 örebro univeristet 3 medie- och kommunikationsvetenskap 2 andrologi 2 jämställdhet 2 eu-kommissionen 2 student 2 konferens 2 ekonomi 2 cesam 2 sociala medier 2 jordbruksverket 2 äldrevård 2 vård 2 civilekonomprogrammet 2 human resource management 2 kostvanor 2 demokrati 2 informationsteknologi 2 civilingenjör 2 falkenbergs kommun 2 antagning 2 mindfulness 2 arbetsmarknad 2 barncancerfonden 2 samverkansavtal 2 företagande 2 lärarutbildningen 2 våtmarker 2 born global 2 demensvård 2 sten fåhré 2 google 2 informatik 2 rektor 2 högskolan i jönköping 2 sjöräddning 2 hälsovetenskap 2 fåhréstipendierna 2 stresshantering 2 energimål 2 fysik 2 lektor sten fåhrés minnesfond 2 idrottsskador 2 halmstads näringslivs ab 2 professorsinstallation 2 högskoleverket 2 funktionshjälpmedel 2 barns psykiska hälsa 2 idrottsutbildning 2 trådlös kommunikation 2 idrottsskada 2 arc13 2 region halland 2 platooning 2 högskolan i halmstad 2 vetenskap 2 uppdragsutbildning 2 psykologi 2 öppna föreläsningar 2 scandinavian school of golf 2 inbyggda system 2 arbetslöshet 2 hälsoteknikcentrum 2 energiingenjör 2 forskarutbildningsrättigheter 2 hedersdoktor 2 depression 2 sparbanksstiftelsen kronan 2 fordonskommunikation 2 jdome bikaround 2 högskolestudier 2 kpu 2 datakommunikation 2 ingenjörsstudenter 2 elitidrottare 2 kompletterande pedagogisk utbildning 2 företagsekonomi 2 entreprenörskap 2 kvalitetsutvärdering 2 elitidrott 2 universitetskanslern 1 barns och ungas psykiska hälsa 1 hälsofrämjande arbete 1 äldres hälsa 1 grannsamve 1 livsstilssamtal 1 innovationsprocess 1 bmi 1 halmstads kommun 1 tillämpad kulturanalys 1 internet of things 1 högskolan kristianstad 1 eurecom 1 skadeprevention 1 industrirobot 1 digitalisering 1 macom 1 samhällsförändring 1 studentbarometer 1 app 1 studie- och yrkesvägledning 1 kompetensutveckling 1 friskvård 1 tvärvetenskap 1 skolstress 1 silicon valley 1 tryckeribranschen 1 forskningsstudie 1 ämnesdidaktisk konferens 1 magisterprogrammet i handikappvetenskap 1 tonåringars hälsa 1 hrm 1 seminarium 1 invigning 1 prisutdelning 1 fragerus fastigheter 1 arbetsförmedlingen 1 fjärrvärme i europa 1 utbildningar i engelska 1 halmstad elektronikförening 1 skaderisk 1 klassrumsbedömning 1 studentkåren 1 behovsstyrd forskning 1 forskningsanslag 1 idrottspsykologiska tester 1 studieavgifter 1 forskning och utveckling (fou) 1 integration 1 google maps street view 1 tryckeri 1 internationella relationer 1 oxidering 1 skåneländska gastronomiska akademien 1 signalbehandling 1 nanoteknik 1 industriell innovation 1 professionellt idrottsutövande – inriktning golf 1 arbetsliv 1 informations- och kommunikationsteknologi 1 tolkhjälp 1 internationella forskare 1 politik 1 rundtur 1 barn- och ungdomsidrott 1 emc 1 ekonomistudier 1 offentlig sektor 1 medicinsk vetenskap 1 grundutbildning 1 hälsopedagogik 1 barns hälsa 1 industridoktorand 1 dataingenjör 1 internationella olympiska kommittén 1 akademiker 1 hållbara transporter 1 barn och leukemi 1 hälso- och vårdvetenskap 1 genus 1 the royal & ancient golf club s:t andrews 1 phy-layer multiple access 1 hello there 1 nätverkande 1 avfallskraftvärmeverk 1 karolina davidsson 1 för framtidens elektronik i halmstad 1 ledarskap 1 landsbygdsutveckling 1 bevakningsteknologi 1 familjeföretag 1 internationalisering 1 externredovisning 1 alexey vinel 1 mac-layer protocols 1 magisterutbildning 1 facility management 1 it-produkt 1 psykosomatiska besvär 1 svensk idrottspsykologi 1 fysisk anpassad aktivitet 1 stipendieutdelning 1 golf 1 fysiologi 1 högskoleutbildning 1 give me a break 1 doktorandprojekt 1 multiple access communication 1 demokratifrågor 1 maskiningenjörsprogrammet 1 funktionella ytor 1 nanofysik 1 intelligent teknik 1 innebandy 1 kina 1 hjärtsvikt 1 demokratiindex 1 horizon 2020 1 svenskt näringliv 1 cinderella 1 examensarbete 1 korta vägen 1 fotbollstränare 1 trådlösa nätverk 1 inger wieslander 1 fåhréstipendium 1 fortbildning för lärare 1 forskning miljö 1 vård och omsorg 1 sjukvård 1 elektroniklaboratorium 1 internet 1 the r&a 1 alexander technological educational institute of thessaloniki 1 biomekanik 1 trygghetslarm 1 kognitiva symtom 1 rektorsinstallation 1 svenskt näringsliv 1 nao 1 trygghet 1 hälsa- och sjukvård 1 årets teknikutbildning 1 naturvetenskapens didaktik 1 budgetproposition 1 högskolans framtid 1 programmering 1 chips 1 astronauten christer fuglesang 1 ratio - näringslivets forskningsinstitut 1 robotik 1 utrikespolitik 1 omvårdnad 1 ytpolering 1 halmstads garnison 1 industriell tillverkning 1 redovisningskonferens 1 europeiskt samarbete 1 handikappidrott 1 eu:s ramprogam för forskning och innovation 1 namnkonferens 1 masterprogrammet i hälsa och livsstil 1 styrelsemöte 1 ateith 1 integrerad elektronik 1 digitala distinktioner. klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktiker 1 fallprevention 1 ekonomitävling 1 handikappforskning 1 born globals 1 vetenskapsfest 1 personalfrågor 1 testanläggning 1 landsbygdsprogrammet 2007-2013 1 psykisk ohälsa 1 civilingenjör i datateknik 1 søren forchhammer 1 systemintegration och elektromagnetisk kompatibilitet 1 svensk elektronik 1 landsbygdsprogram 1 nätverksteknik 1 internationellt besök 1 tillväxt och konkurrenskraft 1 civilingenjörsexamen 1 professur 1 urban johnson 1 viktklubb.se 1 kursvärdering 1 embedded technology 1 solpaneler 1 energiingenjör – förnybar energi 1 energiingenjörsprogrammet 1 shanghai 1 antagningsstatistik 1 sista ansökningsdag 1 karolinska institutet 1 pedagogiska priset 2014 1 likabehandling 1 brottsförebyggande 1 riksbankens jubileumsfond 1 elektronik 1 nature communications 1 protokoll 1 ungdomars hälsa 1 programråd 1 utsläpp 1 landsbygdspolitik 1 vetenskapsrådsanslag 1 stressrelaterade skador 1 cop21 1 akademier 1 matchning på arbetsmarknaden 1 workshop 1 elektronikcentrum i halmstad 1 vegetarisk kost 1 förskollelyftet 1 studiemiljö 1 protesfot 1 fortbildning 1 golfproffs 1 idrottskarriär 1 samhällsutmaning 1 energi 1 civilekonomexamen 1 samarbetsavtal 1 klasskillnader i ungdomars internetanvändning 1 utsläppsmål 1 how to make an app 1 lärare i moderna språk 1 innovationer 1 horisont 2020 1 ny studie 1 magisterprogrammet i elektronikdesign 1 eftervalsanalys 1 getinge ab 1 lärobok 1 landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 skolutveckling 1 hälsohögskolan i jönköping 1 carl-fredrik graf 1 utvecklingsingengörer 1 kommunikationsprotokoll 1 motion 1 samhällsanalys och kommunikation 1 viktklubb 1 odling 1 socialt arbete 1 periklis chatzimisios 1 försvarsmakten 1 medicin 1 barnsjukvård 1 valet 1 fysisk aktivitet som behandling 1 itst2015 1 högskoleledning 1 stanford university 1 tvärvetenskapligt projekt 1 interaktionsdesign 1 guidad visning 1 politska system 1 europeiska regionala utvecklingsfonden 1 halmstads studentkår 1 forskning elitgolfare 1 demokratisering 1 forskningsrapport 1 european universlty association 1 förskollärarutbildning 1 mkv 1 licentiatavhandling 1 terapi 1 industriforskning 1 digital generation 1 sökkonferens 1 akademichef 1 utvecklingsingenjörsstudenter 1 namnforskning 1 strategisk forskning 1 idrottskonferens 1 elproduktion 1 svensk industrigravyr ab 1 androstol 1 årsredovisning 1 vetenskap och allmänhet 1 livestrong foundation 1 licentiatseminarium 1 fm-priset 1 nätverk 1 promovering 1 ansökningsstatistik 1 datavetenskap 1 mooc 1 health innovation day 1 living labs 1 nätverksarkitektur 1 funktionshindrade barn 1 ytor 1 wireless network 1 mat 1 innovationsprocesser 1 fysiologiska tester 1 skolan mitt i byn 1 politisk kommunikation 1 humanoid robot 1 sport 1 hjärtinfarkt 1 stiftelsen köpmannaförbudet 1 våtmark 1 datorteknik 1 språklärare 1 sjuksköterskeprogrammet 1 vetenskapsrådet 1 sektionen för hälsa och samhälle 1 ingenjörsstudent 1 gynekologi 1 funktionsnedsättningar 1 professionellt idrottsutövande 1 privat sektor 1 golfhuvudstaden 1 produktuveckling 1 riksidrottsförbundet 1 övergödning 1 befolkningsutveckling 1 mark andersen 1 innebandyspelare 1 diskrimineringslagen 1 söksiffror 1 cyberfysiska system 1 årets teknikutbildning 2011 1 lärande nätverk 1 lissabonfördraget 1 sensorsystem 1 modellbaserad testdesign 1 rödlistade arter 1 civilekonom 1 studentcoacher 1 cisco networking academy 1 klimatrapport 1 pris 1 queueing theory 1 könsmaktsordning 1 skolbarns hälsa 1 en ojämlik digital generation 1 branschråd 1 göteborgs universitet 1 energieffekivisering 1 miljö 1 halmstads energi och miljö 1 framtidens elektronik 1 tillväxt 1 nya studenter 1 smartphone 1 innovationsvetenskap 1 polering av ytor 1 examenstillstånd 1 gymnasiesärskolan 1 pedagogiska priset 2013 1 hybrid modelling language 1 rfid 1 kostrådgivning 1 studentboende 1 val 2014 1 chi 2014 1 cisco-akademi 1 forskningssatsning 1 neurovetenskap 1 användargenererat 1 aftonbladets viktklubb 1 Visa alla taggar
Högskolan i Halmstad ökar sin antagning

Högskolan i Halmstad ökar sin antagning

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2016 14:29 CEST

I dag har alla som har sökt ett program eller en kurs på landets högskolor och universitet fått veta om de har kommit in. Vid Högskolan i Halmstad ökar lärarutbildningarna och programmet IT-forensik och informationssäkerhet starkt i popularitet. I topp ligger fortfarande sjuksköterskeutbildningen och ekonomutbildningarna.

Brist på studentbostäder till hösten

Brist på studentbostäder till hösten

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2016 15:07 CEST

Inför höstens terminsstart ser bostadssituationen för studenter ut att bli sämre än vanligt. Samtidigt som trycket på bostadsmarknaden ökar, väntas också fler internationella studenter än tidigare komma till Halmstad. Studentkåren och Högskolan letar nu efter nya boendealternativ för studenter.

Nyanlända akademiker lär sig svenska i snabbfart

Nyanlända akademiker lär sig svenska i snabbfart

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2016 08:00 CEST

Genom Akademikerspåret får nyanlända akademiker chans att lära sig svenska i snabbfart på Högskolan i Halmstad.

Högskolan fick rätt om tolkhjälp

Högskolan fick rätt om tolkhjälp

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2016 08:00 CET

Den student vid Högskolan i Halmstad som hade överklagat Högskolans beslut att inte bevilja dövtolkhjälp under en kurs i Kina, har nu fått avslag i Överklagandenämnden för högskolan. Nämnden anser alltså att Högskolan i Halmstad har gjort en korrekt tillämpning av diskrimineringslagens principer om likabehandling.

​ Ny akademichef känner sig hemma i samverkan och ledarskap

​ Ny akademichef känner sig hemma i samverkan och ledarskap

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2016 14:44 CET

Den nya chefen för Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap heter Anna Cregård och är viceprefekt på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. När hon tillträder sitt nya uppdrag på Högskolan i Halmstad den 1 mars innebär det en förstärkning av såväl lärosätets samverkan med omvärlden som ledarskapsforskning.

Veronica Brock får Högskolans pedagogiska pris

Veronica Brock får Högskolans pedagogiska pris

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2015 12:30 CET

Veronica Brock, universitetsadjunkt i engelska, har tilldelats Högskolan i Halmstads pedagogiska pris 2015.

Nytt svenskt samarbete med MIT

Nytt svenskt samarbete med MIT

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2015 11:38 CET

Högskolan i Halmstad har tecknat samarbetsavtal med Massachusetts Institute of Technology, MIT. Därmed får Högskolan tillgång till ett världsomspännande nätverk genom sitt 3D-lab, som nu blir ett Fab Lab enligt MIT:s koncept. Pressinbjudan: Den 15 december är det förhandsvisning av det nya labbet.

Lista över forskare och andra resurser inom klimat- och miljöfrågor vid Högskolan i Halmstad

Lista över forskare och andra resurser inom klimat- och miljöfrågor vid Högskolan i Halmstad

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2015 12:53 CET

Klimatet är vår tids ödesfråga, men hur ser forskningsläget egentligen ut idag – vilka infallsvinklar finns det och vem kan man fråga? Här hittas en forskar- och resurslista från Högskolan i Halmstad för medier som söker kunskap och idéer för artiklar och inslag om klimat och miljö.

Pressinbjudan: Studenter och företag prisas för arbete med tillgänglighet

Pressinbjudan: Studenter och företag prisas för arbete med tillgänglighet

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2015 12:43 CET

Nu är det dags för Halmstads kommuns årliga utdelning av stipendier för bästa uppsatser med inriktning mot funktionsnedsättning. Stipendierna delas ut i samband med internationella funktionsnedsättningsdagen den 3 december och med anledning av den hålls även en offentlig föreläsning samma dag.

Pressinbjudan: Stipendier för 200 000 kronor till studenter vid Högskolan i Halmstad

Pressinbjudan: Stipendier för 200 000 kronor till studenter vid Högskolan i Halmstad

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2015 10:51 CET

Imorgon, fredag den 27 november, delar Sparbanksstiftelsen Kronan ut 23 stipendier på totalt 800 000 kronor. I år sker utdelningen på Högskolan i Halmstad, och av stipendiepengarna går 200 000 kronor till Halmstadsstudenter.

Dags att anmäla sig till vårens högskoleutbildningar

Dags att anmäla sig till vårens högskoleutbildningar

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2015 14:55 CEST

På torsdag, den 15 oktober, är det sista chansen att anmäla sig till vårens kurser och program på Högskolan i Halmstad. Det finns alltså ännu tid att söka till exempelvis Högskolans populäraste utbildningar.

Högskolan utbildar handledare inom Läslyftet

Högskolan utbildar handledare inom Läslyftet

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2015 14:00 CEST

​I höst startar den nationella satsningen Läslyftet, som ska öka elevers läsförståelse och skrivförmåga. Under ett år ska Högskolan i Halmstad utbilda ungefär 90 lärare från regionala skolor till att bli handledare i satsningen. I morgon hålls den första träffen på Högskolan.

Sjuksköterske- och ekonomprogram fortfarande i topp i Halmstad

Sjuksköterske- och ekonomprogram fortfarande i topp i Halmstad

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2015 17:04 CEST

I dag har alla som sökt en högskoleutbildning fått veta om de har kommit in. Vid Högskolan i Halmstad ligger fortfarande utbildningarna till sjuksköterska samt ekonom i topp. Förra årets stora nyhet, programmet Civilingenjör i datateknik, fortsätter att öka – liksom de övriga ingenjörsprogrammen.

Sommarens nyhetstips från Högskolan i Halmstad

Sommarens nyhetstips från Högskolan i Halmstad

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2015 16:28 CEST

Sommartid innebär färre pressmeddelanden och nyheter från Högskolan i Halmstad, men det betyder inte att verksamheten ligger nere. Här kommer därfören lista med nyhetstips samt information om presskontakter under sommarmånaderna.

Pressinbjudan: Utbildning och forskning säkrar framtidens arbetslivshälsa – event i Båstad 1 juni

Pressinbjudan: Utbildning och forskning säkrar framtidens arbetslivshälsa – event i Båstad 1 juni

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2015 07:00 CEST

Långsiktiga hälsoperspektiv i arbetslivet är viktigare än någonsin. Men hur kan organisationer dra nytta av akademisk forskning och utbildning inom hälsa? På måndag 1 juni arrangerar Högskolan i Halmstads hälsopedagogiska program och Båstads kommun ett heldagsevenemang inom hälsa som visar hur det kan gå till.

Pressinbjudan: Stipendieregn över Högskolans studenter

Pressinbjudan: Stipendieregn över Högskolans studenter

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2015 16:00 CEST

I veckan delas stipendier för hundratusentals kronor ut till studenter på Högskolan i Halmstad. På fredag delar Svensk handel för första gången ut tre nyinstiftade stipendier à 30 000 kronor till ekonomstudenter. Dessutom belönas ingenjörsstudenter med stipendier på sammanlagt 315 000 kronor från lektor Sten Fåhrés minnesfond.

Pressinbjudan: Studenter visar 150 kreativa examensprojekt under Utexpo

Pressinbjudan: Studenter visar 150 kreativa examensprojekt under Utexpo

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2015 08:00 CEST

En app för strokedrabbade, ett bokningssystem för elbilsladdare och en självbalanserande enhjuling. Det är några exempel på vad som visas under Utexpo, Högskolans årliga stora examensmässa, den 29–30 maj.

Högt söktryck till Högskolan i Halmstads utbildningar

Högt söktryck till Högskolan i Halmstads utbildningar

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2015 12:00 CEST

Drygt 23 000 personer har sökt till höstens kurser och program vid Högskolan i Halmstad. Mest populära är utbildningarna till sjuksköterska, förskollärare och civilekonom.

Speed-dating på hög nivå för studenter och företag den 15 april

Speed-dating på hög nivå för studenter och företag den 15 april

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2015 10:50 CEST

Hur kopplar man snabbt och enkelt ihop studenter och näringsliv? Jo, man arrangerar speed-dating! På bara några minuter ska företag och studenter skapa ett ömsesidigt intresse för varandra. Det kan leda till exempelvis praktik, timanställningar, sommarjobb, exjobb och framtida anställningar.

Dags att anmäla sig till höstens utbildningar

Dags att anmäla sig till höstens utbildningar

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2015 08:34 CEST

På onsdag, den 15 april, är det sista chansen att anmäla sig till höstens utbildningar vid högskolor och universitet. För den som vill ha lite hjälp på traven när det är dags att välja utbildning har Högskolan i Halmstad tagit fram ”framtidstestet”, som hittas på framtidstestet.hh.se.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.