Skip to main content

Pressmeddelanden 4 träffar

Lista över forskare och andra resurser inom klimat- och miljöfrågor vid Högskolan i Halmstad

Lista över forskare och andra resurser inom klimat- och miljöfrågor vid Högskolan i Halmstad

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2015 12:53 CET

Klimatet är vår tids ödesfråga, men hur ser forskningsläget egentligen ut idag – vilka infallsvinklar finns det och vem kan man fråga? Här hittas en forskar- och resurslista från Högskolan i Halmstad för medier som söker kunskap och idéer för artiklar och inslag om klimat och miljö.

Sverige kan bli föregångsland för framtidens energiförsörjning

Sverige kan bli föregångsland för framtidens energiförsörjning

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2015 09:58 CEST

Sverige har goda möjligheter att ställa om till 100 procent förnybar energi inom 25 år. Men vi måste vara beredda att satsa ännu mer för att ta ledningen i en utveckling som är nödvändig för att lösa klimatfrågan. Det hävdar Göran Sidén, universitetslektor i energiteknik vid Högskolan i Halmstad, som i sin bok Förnybar energi beskriver förutsättningarna för framtidens energiförsörjning.

Läkemedel i avloppsvatten renas av naturen

Läkemedel i avloppsvatten renas av naturen

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2015 09:24 CEST

Vi kissar ut och spolar ner stora mängder mediciner varje dag. Mängden läkemedelsrester i vårt avloppsvatten ökar i en farlig takt eftersom reningsverken bara delvis kan rena dessa substanser. En del av lösningen för att öka reningen kan vara att härma naturen. Forskning vid Högskolan i Halmstad undersöker hur våtmarker bryter ner läkemedel.

Våtmarker allt effektivare mot övergödning

Våtmarker allt effektivare mot övergödning

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2010 10:53 CEST

Anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet har blivit allt bättre på att fånga upp näringsämnen som annars skulle ha transporterats till havet eller insjöar. Att anlägga våtmarker är också billigare än många andra miljöåtgärder. Men de skulle kunna vara ännu mer effektiva. Det visar en ny rapport från Högskolan i Halmstad som har gjorts på uppdrag av Jordbruksverket.

Dokument 2 träffar

Rapport: "Mindre kväve och fosfor från jordbrukslandskapet" (2010:21)

Anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet har blivit allt bättre på att fånga upp näringsämnen som annars skulle ha transporterats till havet eller insjöar. Att anlägga våtmarker är också billigare än många andra miljöåtgärder. Men de skulle kunna vara ännu mer effektiva. Det visar en ny rapport från Högskolan i Halmstad som har gjorts på uppdrag av Jordbruksverket.