Pressmeddelanden Visa alla 19 träffar

Ny doktorsavhandling: En ojämlik digital generation

Ny doktorsavhandling: En ojämlik digital generation

Pressmeddelanden   •   2014-09-12 15:29 CEST

I teknisk mening har unga svenskar idag, oavsett klass, samma informationstillgång och samma möjligheter att knyta kontakter och göra sin röst hörd på en potentiellt global skala. Trots det är det tydligt att de är olika benägna att tillvarata dessa möjligheter beroende på klassbakgrund. Det säger Martin Danielsson, vars disputation idag hölls på Högskolan i Halmstad.

Bättre äldrevård och effektivare tryckerier med intelligent teknik

Bättre äldrevård och effektivare tryckerier med intelligent teknik

Pressmeddelanden   •   2014-06-11 10:54 CEST

Kan modern teknik göra subjektiva bedömningar – sådana som vanligtvis kräver mänsklig förmåga? Det är en av de frågor som ligger bakom Jens Lundströms forskning vid Högskolan i Halmstad. Den 13 juni lägger han fram en doktorsavhandling som kan leda till både förbättrad äldrevård och effektivare tryckerier.

 Ny doktorsavhandling kan leda till bättre skadeprevention för äldre

Ny doktorsavhandling kan leda till bättre skadeprevention för äldre

Pressmeddelanden   •   2014-05-27 13:00 CEST

Folkhälsoinstitutet beräknar att en tredjedel av alla äldre årligen drabbas av fallolyckor. En förklaring är nedsatt syn, men en doktorsavhandling i medicinsk vetenskap visar att orsakerna bakom fallskador är mer komplexa än så. Upptäckter som kan leda till bättre skadeprevention för äldre. Avhandlingen, av Jeanette Källstrand-Eriksson, läggs fram på fredag den 30 maj vid Högskolan i Halmstad.

Motiverande samtal god hjälp att ändra livsstil

Motiverande samtal god hjälp att ändra livsstil

Pressmeddelanden   •   2014-05-26 10:00 CEST

Sjukvårdspersonalens råd har betydelse för livsstilsförändringar, men rådgivningen är inte jämlikt fördelad och är inte heller tydlig i den kliniska verksamheten. Med ett större inslag av motiverande samtal skulle de bli effektivare. Elisabeth Brobeck redovisar undersökningar om livsstilssamtal och hälsofrämjande arbete i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet och Högskolan i Halmstad.

Bilder Visa alla 5 träffar

Annette Böhm, doktorand vid Högskolan i Halmstad

Annette Böhm, doktorand v...

Annette Böhm disputerar inom området informationsteknologi fredagen den 7 juni 2013.

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

4,27 MB • 3200 x 3200 px

PRESSINBJUDAN: Mätningar av rörelseförmåga förbättrar patienters rehabilitering

PRESSINBJUDAN: Mätningar ...

Genom att mäta patienters rörelseförmåga kan rehabilitering av exempelvis höftopererade ske mer effektivt. Anita Pinheiro Sant'Anna, som ...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

1772 x 1181 px

Kristoffer Lidström, Högskolan i Halmstad

Kristoffer Lidström, Högs...

Kristoffer Lidström disputerar den 21 februari på en avhandling om säkrare trafik med bilar som talar med varandra

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Högskolan i Halmstad, Linda Lundell
Ladda ner
Storlek

1772 x 1173 px

Mats Holmquist

Mats Holmquist

Individer som deltar i organiserade nätverk upplever dem ofta som en stor resurs som ger självförtroende, nya idéer och kunskap. Däremot ...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Bild: Ida Lövstål, © Högskolan i Halmstad
Ladda ner
Storlek

2,98 MB • 1999 x 3007 px

Dokument Visa alla 5 träffar

Abstract: Skolformens komplexitet – elevers erfarenheter av skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan

Abstract: Skolformens komplexitet – elevers erfarenheter av skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan, Therése Mineur

Abstract Ingemar Wictor

Abstract Ingemar Wictor

Dokument   •   2012-06-13 14:56 CEST

Ingemar Wictor disputerar den 14 juni 2012 på en avhandling om så kallade born global-företag.

Abstract till Anita Pinheiro Sant'Annas doktorsavhandling

A Symbolic Approach to Human Motion Analysis Using Inertial Sensors: Framework and Gait Analysis Study.

Abstract till Kristoffer Lidströms avhandling

Situation-Aware Vehicles - Supporting the Next Generation of Cooperative Traffic Systems

Kontaktpersoner 1 träff

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • Forskning
  • lojnuixvlyse.wmranopdezfknl@hhpfce.sqxe
  • 035-167414
  • 0721-582906

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.