Skip to main content

EU-kommissionen tar stöd i IT-forskning från Högskolan i Skövde

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 07:10 CEST

1,1 miljard euro varje år, det skulle den offentliga sektorn i Europeiska Unionen spara på att använda öppna standarder. Påståendet kommer från EU-kommissionen som förra veckan publicerade en ny vägledning på området. Vägledningen baseras bland annat på forskning från Högskolan i Skövde. Forskning som presenteras under den pågående Almedalsveckan.

 EU-kommissionen har presenterat en vägledning som är tänkt att användas när offentliga organisationer i unionen ska utveckla och upphandla sina IT-system. Delar av innehållet i vägledningen baseras på forskning från Högskolan i Skövde.

Det är forskargrupper Software systems vid Högskolan i Skövde som genomfört den studie EU-kommissionen refererar till. Forskargruppen arbetar sedan fler år tillbaka med att studera användningen av öppna standarder inom svensk offentlig sektor.

– Att inte använda öppna standarder begränsar myndigheternas möjligheter att konkurrensutsätta sina IT-leverantörer och därmed rakar IT-kostnaderna i höjden. Dessutom finns det risk för att viktig
information går förlorad när system som inte bygger på öppna standarder används, säger Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.

Under den pågående Almedalsveckan finns Björn Lundell på plats för att presentera Software systems forskning. Han gör det vid två seminarier:

Tisdagen den 2 juli 16:00 - 17:00
Öppen IT-infrastruktur inom offentlig förvaltning - hur förverkligas de politiska ambitionerna?
Plats: Björkanderska, Skeppsbron, Visby

Torsdagen den 4 juli, 08:30 - 09:30
En anpassad estnisk modell för IT-baserat beslutsmötesstöd – i Sverige
Plats: Björkanderska, Skeppsbron, Visby

För ytterligare information kontakta: Björn Lundell 0768 779148

 

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy