Skip to main content

Högskolan topprankad i effektivitet

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 14:11 CET

Högskolan i Skövde rankas som ett av landets bästa lärosäten när det gäller att använda resurser och tillgångar på mest effektivt sätt. Det menar Riksrevisionen som gjort en så kallad effektivitetsrevision där de pekar ut vilka som är bäst i klassen. Granskningen omfattar trettio svenska universitet och högskolor under åren 2004-2008. 

Riksrevisionen har i den ena vågskålen bland annat lagt de pengar de enskilda lärosätena får, hur många doktorsexamina och andra mätbara meriter som studenterna åstadkommer. De har också utgått från hur många vetenskapliga artiklar som lärosätena får publicerade.

- Det är förstås väldigt viktigt att Högskolan i Skövde använder de resurser vi har på ett effektivt sätt. Rapporten kan ses som ett kvitto på att alla medarbetare gör en bra arbetsinsats och att vi är på rätt väg i arbetet med att utveckla Högskolan i Skövde på ett positivt sätt, säger Johan Almer, högskoledirektör vid Högskolan i Skövde.

I den andra vågskålen finns bland annat uppgifter om hur många studenter som är inskrivna vid lärosätet, hur lång tid genomsnittsstudenten är inskriven, och hur mycket lärarledd undervisning som universitetet har. Granskningen visar att ungefär hälften av lärosätena varit fullt effektiva. Hos de övriga visar granskningen att det finns möjlighet att använda resurserna mer effektivt.

Följande universitet och högskolor är effektivast i landet:
Högskolan i Skövde
Chalmers
Högskolan i Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Jönköping