Skip to main content

Kognitionsvetenskap vid Högskolan får bra betyg av Högskoleverket

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 15:44 CET

I en rapport som Högskoleverket presenterat får kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde många lovord och mycket positiva kommentarer.
– Utbildningarna i Skövde är framgångsrika vilket bygger på det engagemang och den vilja till att sätta studenten i fokus som präglar miljön, menar bedömargruppen vid Högskoleverket.

Högskoleverket har nyligen genomfört en kvalitetsgranskning av landets olika utbildningar i kognitionsvetenskap. I rapporten ”Utvärdering av grund- och forskarutbildning i kognitionsvetenskap” [Rapport 2006:49 R] konstaterar Högskoleverket att landets fem grundutbildningar och tre forskarutbildningar alla uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning.

Stark miljö
Kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde lyfts fram i rapporten och får många lovord. Som första högskola i Sverige att erbjuda en utbildning i kognitionsvetenskap har lärarna i ämnet varit mån om att bedriva ett kontinuerligt utvecklingsarbete, vilket bedömargruppen kommenterar.
- Sedan 1993 har kognitionsvetenskapen i Skövde växt till att vara en stark miljö.
Bedömargruppen menar att ämnets företrädare lyckats väl med att skapa ett program med ett bra sammanhang.
- Miljön i Skövde karakteriseras i stor utsträckning av öppna dörrar och korta kommunikationsvägar vilket bidrar till att studenterna känner delaktighet.

Studentens lärande i fokus
Kvalitet i utbildning innebär att studenterna uppmanas att reflektera och får tillfälle till återkoppling mellan olika ingående moment i utbildningen. Bedömargruppen har lyft fram just detta i sin beskrivning av den kognitionsvetenskapliga utbildningen vid Högskolan i Skövde.
- Det förefaller som om studentens lärande står i fokus och att studenterna ges verktyg att utveckla den egna förståelsen. Studenterna ges goda möjligheter att kontinuerligt reflektera kring och koppla utbildningens olika moment till varandra så att de upplever att utbildningen har ett sammanhang.

Engagerade lärare
Ytterligare en viktig punkt i Högskoleverkets rapport är undervisningen. En stark bidragande faktor till utbildningskvalitet är lärarnas engagemang i undervisning.
- Lärargruppen framstår som engagerad både vad gäller kognitionsvetenskapliga frågeställningar och i att medverka till att utbildningen utgår från studenterna.
och vidare utveckling finns i tankarna, påpekar bedömargruppen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.