Skip to main content

Soldatmödrarna utmanar genusordningen i Ryssland

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 10:32 CET

De ryska soldatmödrarna utmanar den traditionella kvinnorollen. De är en del av den globala kvinnorörelsen och speglar den stora förändring som ägt rum i Ryssland. Detta är en av slutsatserna i en ny doktorsavhandling i sociologi.

Zaira Jagudina, universitetslektor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde, har nyligen lagt fram en avhandling vid Göteborgs universitet om Soldatmödrarna i Ryssland, en rörelse som växte fram under 80-talets perestrojka och glasnost i protest mot inhumana villkor och en utbredd brutalitet mot de värnpliktiga i den ryska armén.
- Soldatmödrarörelsen erbjuder inte bara råd och hjälp till soldater och deras familjer. De utgör dessutom en plattform för medlemmarnas egen utveckling och för en successiv förändring av deras kollektiva könsidentitet, säger Zaira Jagudina.

Händelserikt 90-tal
Under 90-talet blev Ryssland demokratiskt, ett civilsamhälle, vilket gav medborgarna möjligheter att organisera sig och göra sina röster hörda för att kunna påverka sina egna liv. Men mycket förändrades under detta decennium både vad gäller politik och ekonomi och de djupa och snabba förändringarna ledde till nya samhällsproblem. 

Driva frågor underifrån
I sin avhandling undersöker Zaira Jagudina vad som händer med idén om civilsamhället i början av 2000-talet när alla de negativa konsekvenserna av det som hände på 90-talet blivit uppenbara för medborgarna.
- I den svenska modellen finns möjlighet att driva frågor underifrån, från medborgaren och uppåt. Jag ville se om detta var möjligt i Ryssland och jag träffade ryska sociologer som sa att civilsamhället inte existerade i praktiken, att demokratin inte fungerade, berättar hon.

Skapade teorier
Men så kom hon i kontakt med Soldatmödrarna i Ryssland och upptäckte att denna rörelse påverkade samhället på olika sätt och att den till och med formellt tillhörde det politiska systemet i Ryssland.  Hon började samla material, satt med på möten och studerade vad de skrivit.
- Sedan analyserade jag och skapade teorier utifrån deras berättelser. Och jag kom fram till att det inte går att förklara denna rörelse endast utifrån teorier om civilsamhället. Man måste också ta med det faktum att de är kvinnor.

Styrka och svaghet
Att Soldatmödrarna är kvinnor gör rörelsen både slagkraftig och begränsad menar Zaira Jagudina
- Att kalla sig mödrar är psykologiskt helt rätt. Modern är en oerhört stark symbol i Ryssland och Soldatmödrarna är mycket populära och omtyckta. Att de är kvinnor och mödrar hjälper dem att komma till en viss nivå när det gäller inflytande.

Mansdominerad politik
Men den ryska politiken är också mycket mansdominerad och det finns få kvinnor på de allra högsta posterna.
- Just för att Soldatmödrarna är kvinnor når de inte de allra högsta politiska posterna, där blir könet en begränsning.

Feminister
Enligt Zaira Jagudina har andra forskare hävdat att Soldatmödrarna står för en traditionell kvinnlighet och att de därmed förstärker och bevarar de traditionella kvinnorollerna.
- Men jag menar att det är tvärtom. Jag har funnit att de utmanar den traditionella kvinnorollen och att de har feministiska idéer. De är en del av den globala kvinnorörelsen och speglar den stora förändring som ägt rum i Ryssland under senare tid.

Verkar för nytt tänkande
Hon visar i sin avhandling att Soldatmödrarna problematiserar det påstått självklara sambandet mellan moderskap och fredssträvande, mellan femininitet och social omsorg. Soldatmödrarna utmanar enligt Jagudina nytraditionalistiska tendenser i genusordningen i Ryssland och verkar för ett nytt tänkande kring genus, legitimt militariserat våld och medborgarskap, utifrån en människorättslig synvinkel.

Mer information kontakta Zaira Jagudina
tfn: 0500-44 82 47
e-post: zaira.jagudina@his.se

Avhandlingens titel: Social Movements and Gender in Post-Soviet Russia: The Case of the Soldiers´ Mothers NGOs.

 

 

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy