Skip to main content

Utbildningskvalitet: Delad femteplats i kvalitetsligan för Högskolan i Skövde

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2013 11:29 CET

I halvtidsresultatet i den stora kvalitetsutvärderingen av landets högskoleutbildningar är Högskolan i Skövde på femte plats ihop med Göteborgs universitet. De båda västgötska lärosätena ligger strax efter Linköpings universitet, Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Chalmers. ”Högskolan i Skövde letar sig in bland de äldre universiteten”, skriver rapportförfattaren Mats Ericson professor vid KTH och ordförande i SULF.

– En generell iakttagelse är att forskningstunga lärosäten tenderar att få något högre kvalitet i utbildningarna. Att notera särskilt är att Högskolan i Skövde letar sig in bland de äldre universiteten, skriver rapportförfattaren Mats Ericsson, ordförande för SULF i rapporten "En tentativ analys av universitetskanslerämbetet utvärderingar av utbildningskvalitet år 2011-2013, delrapport 2."

I rapporten sammanställs resultatet av de 1283 utbildningar vid 27 lärosäten som blivit utvärderade fram till oktober i år. Nu återstår 30 procent av utbildningarna och Universitetskanslersämbetet ska slutföra alla utvärderingar under 2014.

– Vi är nöjda med att våra utbildningar håller en hög kvalitet med vetenskaplig förankring. Det betyder att vi har duktiga studenter och lärare. Vi håller samma höjd som de forskningstunga lärosätena, trots att de har 10,9 gånger mer forskningsanslag per helårsstudent än yngre högskolo. Det betyder att vi jobbar på rätt sätt med det utrymme vi har, säger Sigbritt Karlsson rektor vid Högskolan i Skövde.

Källa:
En tentativ analys av universitetskanslerämbetet utvärderingar av utbildningskvalitet år 2011-2013, delrapport 2.
Universitetskanslerämbetets årliga sammanställning av forskningsresurser.

Mer information:
Sigbritt Karlsson, Rektor, Högskolan i Skövde, telefon 0500 44 81 43


Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy