Skip to main content

Våra drömmar är en hotsimulator

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 09:59 CEST

Drömmar är hjärnans sätt att träna oss inför hotfulla situationer, det är grundtanken i den så kallade hotteorin. Teorin har lagts fram av Antti Revonsuo vid Högskolan i Skövde för att förklara våra drömmars biologiska funktion.

Vilken biologisk funktion har egentligen våra drömmar? Detta är en fråga som är lika vetenskapligt omtvistad som den är svårlöst. En av de teorier som har lagts fram för att svara på frågan är hotteorin. Bakom denna står Antti Revonsuo, professor i kognitiv neurovetenskap vid Högskolan i Skövde.

– När jag formulerade hotteorin utgick jag från det faktum att vi människor inte behöver lära oss att drömma. Vi har alltid drömt, genom alla tider och genom alla kulturer. Därför menar jag att drömmens biologiska funktion måste spåras tillbaka till den mänskliga rasens förfäder, förklarar Antti Revonsuo.

Enligt hotteorin är drömmen en simulering av ett hot som finns i verkligheten. Detta skulle kunna förklara varför en av våra mest frekventa och universella drömmar handlar om att vi blir jagade eller attackerade. Drömmens biologiska funktion är att träna oss inför att hantera en fara som vi utsattes för i vår evolutionära historia.

– Att drömma går att jämföra med en pilot som tränar nödlandning i en flygsimulator: Vi övar oss för att klara en hotfull situation i en miljö som är säker, säger Antti Revonsuo.

Hotteorin har testats i empiriska studier och fått visst stöd. Även om den är kontroversiell – vilket alla teorier om drömmar är – listas den nu i flera läroböcker som en möjlig förklaring till drömmars biologiska funktion.

Antti Revonsuo är en av upphovsmännen bakom Högskolan i Skövdes utbildningsprogram Medvetandestudier. Programmet skapades under andra hälften av 90-talet och dess kombination av psykologi, filosofi och kognitiv neurovetenskap var då unik.

Programmet för medvetandestudier finns kvar och har idag kompletterats med en mycket populär utbildning till Psykologisk Coach. Utbildningen kombinerar psykologi och neurovetenskap med studiet av positiva sinnestillstånd som till exempel välbefinnande och glädje.

Den 15 oktober installeras Antti Revonsuo som professor vid Högskolan i Skövde.

För ytterligare information kontakta
Antti Revonsuo: tel 0500-44 83 38. e-post, antti.revonsuo@his.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy