Skip to main content

Viktigt besked från KK-stiftelsen stärker forskningen vid Högskolan

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 10:41 CET

KK-stiftelsen har godkänt de planer som Högskolan i Skövde har för profilering av lärosätets forskning. Därmed kan Högskolan inleda en ettårig process som ska ge lärosätet status som en fullvärdig KK-miljö.

Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) ställer sig bakom det sätt på vilket Högskolan i Skövde vill vidareutveckla sin forskningsprofilering och samverka med näringsliv och övriga omvärlden. Beskedet innebär att Högskolan i Skövde får mellan två och fyra miljoner kronor för att fortsätta utvecklingen som i slutändan ska ge lärosätet status som en fullvärdig KK-miljö.

– Beskedet från KK-stiftelsen är mycket glädjande. Det visar att stiftelsen tror på oss och att vi är på rätt väg i arbetet med att profilera vår forskning och samverka med näringslivet, säger Högskolans rektor Leif Larsson.

Bara tre högskolor i Sverige är fullvärdiga KK-miljöer. För Högskolan i Skövde är det ett viktigt erkännande att ha kommit ytterligare ett steg i kvalificeringsprocessen. När en Högskola blir en fullvärdig KK-miljö öppnas helt nya möjligheter för lärosätet. KK-stiftelsen har då möjlighet att satsa omkring 100 miljoner kronor i lärosätets forskning och samverkan under 10 år.

Tydliga forskningscentrum
Högskolan i Skövde har redan idag koncentrerat och profilerat sin forskning till tre forskningscentrum: ett för informationsteknologi, ett för systembiologi och ett för virtuella system. Som en röd tråd genom centrumen löper den IT-profilering som gäller för hela Högskolan.

– Inrättandet av forskningscentrum har varit ett sätt att välja väg och koncentrera våra resurser. Det aktuella beskedet innebär att vi nu går in i en process där vi tillsammans med KK-stiftelsen ska utveckla centrumen ytterligare. Processen kommer att pågå ungefär ett år. Därefter ska KK-stiftelsen utvärdera om vi är redo att bli en fullvärdig KK-miljö, förklarar Lars Niklasson som är prorektor med ansvar för Högskolans forskning.

Portalen genererar samproduktion
Begreppet samproduktion är centralt för alla lärosäten som vill bli KK-miljöer. Förenklat uttryckt handlar det och att höja kvalitén på forskningen genom att forskare – på ett mycket nära sätt – samverkar med företag, institutet eller samhällsorganisationer.

Redan idag finns flera lyckade exempel på samproduktion vid Högskolan. Under det kommande året kommer lärosätet att lägga mycket energi på att bli ännu bättre på att samproducera kunskap med externa aktörer.

Samproduktion fungerar bäst när både lärosäte och externa aktörer satsar resurser och därmed tar en risk. Alla parter ska ha något att vinna på samproduktionen och ska aktivt delta i kunskapsutvecklingen.

– Jag tror den nya forsknings- och innovationsmiljön Portalen kommer att betyda mycket för att får igång ännu mer samproduktion. Portalen skapar en unik miljö för möten mellan människor från näringsliv och akademi. Och det är möten mellan människor som skapar intressanta forskningsprojekt, avslutar Leif Larsson

För ytterligare information kontakta: Leif Larsson, 0733-74 24 01

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera