Soo4f5s2vj4ngpzr3smp
Fjh9labdoq5hhcfgtxew

Bättre förståelse för barns hälsa

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2017 08:00 CET

Tjugo procent av alla barn i Sverige har en långvarig sjukdom, till exempel diabetes eller reumatism. I en ny doktorsavhandling från Hälsohögskolan vid Jönköping University har Christina Peterson undersökt hur vårdpersonal kan använda ett frågeformulär för att få bättre grepp om hur barnen mår. Men också hur barnen själva kan få en bättre förståelse för sin sjukdom.

Yh9g7bh35wor6aehpst4
Fjh9labdoq5hhcfgtxew Fvtkywbudijojj268dci

​Vetenskapsrådet stöttar unikt forskningsprojekt

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2017 13:00 CET

Arbetslösheten bland funktionshindrade har på kort tid ökat med 80 procent och självmordsfrekvensen med 100 procent. Ett unikt samarbete mellan några av Sveriges ledande forskare ska bidra till förbättrade livsmöjligheter och ökad delaktighet i samhället för unga personer med funktionsvariationer. Bland annat ska man identifiera framgångsfaktorer för en lyckad övergång till vuxenlivet.

Ztsmahdipsqcdovsarc2
Xtp6p4orqw28l4ge4nnq

Samlad service i ny byggnad

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2017 16:25 CET

W70qumlsf2xzewl32nmh

Snabbare kundanpassning med smartare metoder

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2017 14:50 CET

Ständigt ökande krav på kundanpassning ställer dagens leverantörer inför stora utmaningar. Men med rätt verktyg kan de stärka sin konkurrenskraft. Ett framgångsrikt samarbete mellan näringslivet och Tekniska högskolan vid Jönköping University har resulterat i arbetssätt och IT-verktyg som gör det lättare att anpassa produkter till nya krav.

Media no image
Fjh9labdoq5hhcfgtxew

Avhandling om hur man försvarar prioriteringar inom äldrevården

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2016 07:10 CET

Hur beskriver personal i äldreomsorgen hur de gör för att prioritera rätt i sitt arbete med äldre personer? Det har Anette Lundin, doktorand på Högskolan i Skövde och Jönköping University, tagit reda på och resultatet presenterar hon i sin doktorsavhandling som hon försvarar vid disputationen 13 januari.

Avhandlingen har titeln ”Rättfärdigade prioriteringar - en kvalitativ analys av hur personal i äldreomsorgen hanterar motstridiga verksamhetslogiker”.

– Syftet med min forskning är att förstå hur äldreomsorgspersonal beskriver att de arbetar för att finna balans mellan logikerna, alltså principer som påverkar deras arbete, och hur de rättfärdigar sina prioriteringar i omsorgen om de äldre personerna, berättar Anette Lundin. Hon är adjunkt i socialpsykologi vid Institutionen för hälsa och lärande.

– Jag har tagit reda på hur personal och enhetschef vid ett kommunalt äldreboende förstår och hanterar samspelet mellan de två logiker, alltså principer, som styr omsorgsarbetet för att främja de äldre personernas välbefinnande. De två verksamhetsprinciperna är en ekonomisk logik och en omsorgslogik.

Anette Lundin har haft som avsikt att analysera personalens erfarenheter av och meningsskapande kring de äldre personernas välbefinnande och deras reflektioner kring det arbete de utför.

– Jag har också velat belysa och problematisera vad som styr omsorgsarbetet samt att analysera hur personalen förklarar sina prioriteringar. Och hur det i sin tur påverkar deras professionella identiteter. Målet är att bidra med socialvetenskaplig kunskap om de överväganden personal gör när de ställs inför att göra praktiska prioriteringar i sitt arbete inom äldreomsorgen.

Det Anette kommit fram till är att de båda logikerna behövs för att stödja äldre personers välbefinnande. De två logikerna existerar i samspel och om deras motstridigheter inte belyses finns risk att omsorgspraktiken inte stödjer de äldre personernas välbefinnande.

– Med min avhandling vill jag visa vikten av att förstå logiker som vertikala, i det här fallet från politisk nivå till chefsnivå, och till praktisk nivå istället för horisontellt uppdelade exempelvis professionslogik och en styrningslogik

Den senare synen kan bidra till missförstånd eftersom det gör att konflikter kan tolkas som att de gäller mellan personal och chef, medan de egentligen handlar om ett samspel mellan olika värderingssystem.

Anette Lundin disputerar fredag den 13 januari kl 13.00, i Insikten, Portalen, Högskolan i Skövde. Hon får sin doktorstitel från Hälsohögskolan, Jönköping University.

För mer information:
Anette Lundin
Adjunkt i socialpsykologi
Institutionen för hälsa och lärande
Högskolan i Skövde
Tfn: 0500 - 44 82 46
E-post:anette.lundin@his.se

Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 10 000 registrerade studenter, 732 anställda och omsätter 872 mnkr. 

​Hur beskriver personal i äldreomsorgen hur de gör för att prioritera rätt i sitt arbete med äldre personer? Det har Anette Lundin, doktorand på Högskolan i Skövde och Jönköping University, tagit reda på och resultatet presenterar hon i sin doktorsavhandling som hon försvarar vid disputationen 13 januari.

Läs vidare »
J4zxoopfekwub0tx60ff

KK-stiftelsen storsatsar på Jönköping University

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 09:27 CET

Förra veckan beslutade Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) att gå in med sammanlagt 40 miljoner kronor i olika forsknings- och utbildningsaktiviteter vid Jönköping University. Det är en rekordstor satsning som är mycket positiv för högskolan. Den största delen av satsningen sker inom JUs nya forskningsprofil Kunskapsintensiv produktframtagning.

Sd7y9erdzyyewmwqolem
Fjh9labdoq5hhcfgtxew

​Mångfald driver regional utveckling

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 08:38 CET

Framgångsrika strategier för regional utveckling kräver ett vidgat mångfaldsbegrepp. Det visar en ny avhandling från Jönköping International Business School, Jönköping University. ​– Smart specialisering fungerar bäst i storstadsregionerna. På landsbygden behöver vi komplettera med individfokus och satsa på utbildning, säger Sofia Wixe.

Lctaoroajyoygjjhsm9o
Fjh9labdoq5hhcfgtxew

​Delaktighet kan minska oro och osäkerhet i parrelationer med förmaksflimmer

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 08:30 CET

Hur påverkas parrelationen när den ena partnern drabbas av förmaksflimmer? I en doktorsavhandling från Hälsohögskolan, Jönköping University, föreslår Tomas Dalteg att partnern får ökad delaktighet i vårdaktiviteterna.

Yh9g7bh35wor6aehpst4
Fjh9labdoq5hhcfgtxew

​Professor vid Jönköping University medverkar i ”Encyclopaedia of Language and Education”

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 08:26 CET

Sangeeta Bagga-Gupta, professor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, medverkar i den nya utgåvan av ”Encyclopaedia of Language and Education”. På temat ”Signed Languages in Bilingual Education” presenterar Sangeeta Bagga-Gupta områdets aktuella forskningsstatus och lyfter fram ett nytt förhållningssätt inom tvåspråkighetsforskningen.

Pxghdk0wf7iwpusvls9g

Studenter ger inspiration till Husqvarnas framtida batteriprodukter

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 14:45 CET

På fredag visar ingenjörsstudenter vid Jönköping University upp prototyper som de tagit fram i ett nära samarbete med Husqvarna Group. Allmänhet och press är välkomna att besöka utställningen, som invigs den 16 december kl. 9-10 i entrén till Tekniska högskolan.

Kontaktpersoner 193 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Kommunikationsstrateg
 • sofie.saaf@ju.se
 • 0722-340626
 • 036-101068

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • maria.nordstrom@ju.se
 • 036-101505
 • 0725-876102

Om Jönköping University

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University präglas av entreprenörsanda, internationella relationer och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan.

Jönköping University har ca 10 000 studenter varav ca 1 500 internationella. Högskolan är en av de främsta inom internationellt studentutbyte och hör till de bästa i Sverige när det gäller att attrahera avgiftsbetalande studenter.

Jönköping University är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Högskolan är organiserad som en icke-vinstdrivande koncern med Stiftelsen Högskolan i Jönköping som moderorganisation och fem helägda dotterbolag.

Adress

 • Jönköping University
 • Box 1026
 • 551 11 Jönköping
 • Vår hemsida