Skip to main content

Högskolan i Jönköping är ett attraktivt lärosäte visar de nya ansökningssiffrorna

Pressmeddelande   •  Apr 19, 2012 16:56 CEST

Till program på grund- och avancerad nivå är det 4 446 som sökt Högskolan i Jönköping i första hand. Det är en ökning med 13 procent.

Högskolan ökar totalt 6 procent mot rikets drygt 3 procent. 8 068 personer har sökt Högskolan i Jönköping i första hand och 35 413 av de sökande har angett högskolan som ett sökalternativ. Det är en ökning med sex procent.

De nätbaserade kurserna Digital bildbehandling och Fotografi — Visuell kommunikation är återigen bland de mest sökta kurserna i Sverige. Då högskolan har minskat kursutbudet med 70 kurser har ansökningar gått ner, men ändå är det 3 622 som har sökt kurser i första hand.

Siffrorna är inte definitiva eftersom många sökande kommer in med efteranmälningar ända fram till starten i augusti. Dessutom ingår inte internationella sökande i statistiken från VHS.

I år har 357 893 personer anmält sig till kurser och program via webbanmälan och det är nytt rekord.
 
De mest populära programmen på grundnivå på Högskolan i Jönköping (förstahandsansökningar)
Socionomprogrammet (351)
Sjuksköterskeprogrammet (309)
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet (294)
Civilekonomprogrammet (287)
Grafisk design och webbutveckling (240)
Grundlärarprogrammet (233)
Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur (201)
International Management, kandidatprogrammet (152)
Datanätteknik (142)
Personalprogrammet — personalarbete i en globaliserad värld (139)
Affärsjuristprogrammet — kandidat (130)

Hälsohögskolan (HHJ)
Hälsohögskolan är fortsatt populär med ett ökat söktryck till program på grundnivå. Utbildningarna har i genomsnitt tre förstahandssökande per utbildningsplats.

Tandhygienistprogrammet har 127 förstahandssökningar och är ett av de program som har ökat mest, en trend som har hållit i sig under flera år. Socionomprogrammet och Sjuksköterskeprogrammet har flest antal sökande med 351 respektive 309 förstahandssökande. Glädjande är också att biomedicinska analytikerprogrammen har fler sökande än förra året.

På avancerad nivå har master-/magisterprogrammet i Kvalitetsförbättringar och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg flest sökande.

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)
Ansökningarna till HLK:s programutbildningar har ökat med 18 procent jämfört med föregående år. Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet har nu fler förstahandssökande än någonsin och detsamma gäller för programmet Internationellt arbete. Personalprogrammet, som för första gången har höstintag, lockar 4,7 sökande per plats. Intresset för lärarutbildningen är något lägre än förra året, ansökningarna minskar med 3 procent.
 
Återigen har de två nätbaserade kurserna Digital bildbehandling och Fotografi — Visuell kommunikation lockat ett rekordartat antal sökande;  978 respektive 675 förstahandssökande.

Glädjande är också att intresset för kurser i främmande språk är stort. Där har till exempel nybörjarkurserna i franska och spanska lockat många sökande.
 
Internationella Handelshögskolan (JIBS)
Det är fortsatt högt söktryck till JIBS, totalt sett är det nu fler sökande än någonsin. Ansökningarna till program på grundnivå har ökat med 17 procent sedan förra året.
 
Bland programmen är det Affärsjurist som ökar mest med nästan 50 procent både totalt och sett till förstahandssökande. Flest sökande både totalt och som förstahandssökande har Civilekonomprogrammet. Programmet har i flera år varit JIBS mest sökta program. International Management-programmet ökar också starkt, med nästan 40 procent.

En betydande del av Internationella Handelshögskolans studenter är internationella studenter och dessa innefattas inte av den här statistiken.
 
Tekniska Högskolan (JTH)
Tekniska Högskolan har fler ansökningar än någonsin när det gäller program på grundnivå. Totalt har söktrycket ökat med 17 procent.
 
För ingenjörsprogrammen separat är ökningen betydligt högre, 34 procent. Bland dessa kan speciellt nämnas programmet Logistik och ledning som ökat med 71 procent.

De tvååriga teknikerprogrammen har nästan tre sökande per plats och här kan nämnas programmet Grafisk design och webbutveckling som fortsatt är mycket populärt med en ökning på 26 procent. Glädjande är även att masterprogrammen, som är en påbyggnad på de tre ingenjörsåren, ökat.
 
De tekniska basåren, ett på campus och ett på distans, fortsätter att öka. Den här ansökningsomgången med 17 procent.
 
Totalt innebär det här att Tekniska Högskolan har ett betydligt högre söktryck bland studerande som påbörjar studierna hösten 2012 jämfört med hösten 2011.

För ytterligare information kontakta gärna:
HHJ: John Hultberg, utbildningschef, 036-10 12 67
HLK: Stefan Engberg, utbildningschef, 036-10 14 04, 0737-53 32 99
JIBS: Hanna Vinborg, rekryteringskoord., 036-10 17 21, 076-118 73 79
JIBS: Hanna Ståhl, antagnings- och examensansvarig, 036-10 17 16
JTH: John Ahlnér, marknadsföringschef, 036-101550, 0708-157666
JTH: Gunnar Eckert, utbildningschef, 036-10 16 18, 0703-28 16 18

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.